10° dziś 7° jutro
Sobota, 25 marca Mariola, Wieńczysław, Maria, Ireneusz, Bolek, Cezaryna

Nowa lista ofiar limanowskiej bezpieki

28.11.2020 10:45:00 PAN
15 24711

Dzięki odnalezieniu w archiwach IPN dokumentacji obejmującej sprawy śledcze prowadzone przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej w latach 1947-1954, Paweł Zastrzeżyński opracował listę ofiar represji limanowskiej bezpieki. To 259 nazwisk członków antykomunistycznego podziemia, skazanych na śmierć lub więzienie.

Od 1946 roku w przestrzeni publicznej nie odnotowano oficjalnych informacji na temat limanowskiej katowni UB, której budynek mieści się przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 15. Potwierdza to pismo do Pawła Zastrzeżyńskiego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków, sporządzone przez zastępcę dyrektora Panią dr Magdalenę Marcinkowską z dnia 28 maja 2020 r, w którym jasno stwierdza się, że „brak jest danych źródłowych potwierdzających związek budynku przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 15 z działalnością Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego”. Z tego dokumentu jasno wynika, że do chwili sporządzenia pisma władze państwowe nie otrzymały oficjalnej informacji na temat limanowskiej katowni UB. 

W związku z kilkuletnim śledztwem i działalnością publicystyczną zostało potwierdzone, że od 1946 do 1954 r. we wskazanym miejscu mieścił się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej, a następnie do roku 1989 Służba Bezpieczeństwa w Limanowej. Jednoznacznie jest to podkreślone w piśmie skierowanym do Pawła Zastrzeżyńskiego przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Naczelnika Oddziału Biura Badań Historycznych w Krakowie Panią dr hab. Cecylię Kuta z dnia 6 lipca 2020 r., w którym stwierdzono, że „Nie ulega wątpliwości, że w budynku usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 463/3, przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 15, znajdował się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego / Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej. Jest to miejsce trwale związane ze zbrodniczą działalnością komunistycznego aparatu represji i cierpienia jego ofiar”.

Potwierdza to również prawie 20 000 stronicowa dokumentacja akt byłej katowni UB w Limanowej, która znajduje się w posiadaniu Pawła Zastrzeżyńskiego. Działalność skierowana przeciwko limanowskiemu społeczeństwu była ogromna, a fakt zbrodni w tym miejscu ciągle odkrywa nową, przerażającą przestrzeń. 

Z przedstawionych już wcześniej opracowań wiemy, że w PUBP w Limanowej w latach 1945 - 1960 przeprowadzono minimum 189 akcji zbrojnych, aresztowano około 736 osób, w akcjach zostało zabitych 27 osób (liczba zabitych może być większa). Na portalu limanowa.in była już prezentowana lista ofiar limanowskiego UB. Jednak kilka dni temu, w związku z rozwojem kwerendy w Instytucie Pamięci Narodowej na temat limanowskiej katowni UB, odnaleziono „Repertorium spraw śledczych Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej za lata 1947-1954”. W związku z odnalezionymi dokumentami została sporządzona lista ofiar i zatrzymanych przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej.

W kilku przypadkach odnalezione dokumenty uzupełniają się z tymi wcześniejszymi. Zdarza się jednak, co warto podkreślić, że we wcześniejszym dokumencie jest informacja o karze więzienia a w innym widnieje, że osoba została zabita. Może to świadczyć o tym, że końcowe losy aresztowanych były fałszowane przez UB.

Dodatkowo, co potwierdza prokurator IPN w Krakowie, budynek limanowskiej katowni UB był również w czasie wojny siedzibą „Gestapo”, skąd Limanowianie byli wysyłani do obozów koncentracyjnych czy getta. W związku z opisaną powyżej pracą odnaleziono „Wykaz spraw o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu przez Sąd Powiatowy w Limanowej”. Lista ta odkrywa byłych obywateli Limanowej, których los nie był znany. Trwa opracowywanie tej listy osób. 

Obecnie została opracowana lista osób, która liczy 259 ofiar represji limanowskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego:
Lista ofiar (wg alfabetu), stan na 27 listopada 2020 r.:

1. ADAMCZYK JAN syn Wojciecha, ur. 13 styczeń 1919 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok brak danych.
2. ADAMCZYK MARIA córka Wojciecha, ur. 6 marzec 1921 r., zamieszkała pow. Limanowski, zatrzymana 25 kwiecień 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 13 lat więzienia.
3. ADAMCZYK WŁADYSŁAW syn Wojciecha, ur. 6 styczeń 1924 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 15 maj 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 11 lat więzienia.
4. ADAMCZYK HIERONIM syn Stanisława, ur. 14 sierpień 1936 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 28 kwiecień 1952 r. Oddział "WOLNA POLSKA - Oddział LEŚNY", wyrok brak danych.
5. AUGUSTYN KAZIMIERZ syn Jana, ur. 13 maj 1925 r., zamieszkały Ujanowice. Dowódca oddziału "Frączka", wyrok śmierć 2 października 1953 r.
6. BEDNARCZYK KAZIMIERZ, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 4 lipiec 1945 r. Oddział "ŁAZIK", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
7. BEDNARCZYK JAN, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1 lipiec 1945 r. Oddział "ŁAZIK", postrzelony w dniu zatrzymania, wyrok brak danych.
8. BEDNARCZYK WALENTY syn Antoniego, ur. 5 lipiec 1900 r. w miejscowości Stara Wieś, zamieszkały Stara Wieś, zatrzymany 7 kwiecień 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 1 rok więzienia lub śmierć w dniu zatrzymania.
9. BEDNAREK FRANCISZEK syn Andrzeja, ur. 24 marzec 1919 r. w miejscowości Kobyłczyna, zamieszkały Kobyłczyna, zatrzymany 26 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 5 lat więzienia.
10. BĘBENEK WŁADYSŁAW syn Józefa, ur. 7 grudzień 1907 r. w miejscowości Leszczyna, zamieszkały Niedźwiedź, zatrzymany 18 październik 1952 r. Za rozpowszechnianie wrogiej propagandy, aresztowany na 3 miesiące, wyrok umorzono.
11. BIEDROŃ ZDZISŁAW syn Franciszka, ur. 8 październik 1923 r. w miejscowości Limanowa, zamieszkały Limanowa, zatrzymany 12 luty 1949 r. Bojówka, aresztowany na 1 dzień, wyrok 15 lat więzienia.
12. BIERNAT WALENTY syn Józefa, ur. 17 grudzień 1908 r. w miejscowości Siekierczyna, zamieszkały Siekierczyna, zatrzymany 9 luty 1949 r. Bojówka, aresztowany na miesiąc, wyrok dożywocie.
13. BIERNAT WŁADYSŁAW syn Józefa, ur. 27 luty 1927 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "ROAK", wyrok brak danych.
14. BLECHARCZYK SEBASTIAN syn Jana, ur. 9 grudzień 1890 r. w miejscowości Olszówka, zamieszkały Olszówka, zatrzymany 30 sierpień 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 2 lata więzienia.
15. BLECHARCZYK EDWARD syn Sebastiana, ur. 8 grudzień 1924 r. w miejscowości Olszówka, zamieszkały Olszówka, zatrzymany 30 lipiec 1949 r. Nielegalne posiadanie broni i współpraca z oddziałem, aresztowany na miesiąc, wyrok 7 lat więzienia.
16. BLECHARCZYK STANISŁAW syn Bartłomieja, ur. 1 styczeń 1895 r. w miejscowości Olszówka, zamieszkały Olszówka, zatrzymany 30 lipiec 1949 r. Współpraca z oddziałem "Wiarusy", aresztowany na miesiąc, wyrok 2 lata więzienia.
17. BŁASZCZYK JÓZEF syn Józefa, ur. 26 listopad 1928 r. w miejscowości Olszana k. Podegrodzia, zamieszkały Olszana, zatrzymany 6 luty 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 6 lat więzienia.
18. BUKOWIEC WŁADYSŁAW syn Józefa, ur. 17 marzec 1921 r., zamieszkały Żmiąca Oddział "Szpica - Mikołajczyka", wyrok brak danych.
19. BULANDA ANTONI, ur. 1912 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 30 listopad 1946 r. Oddział "Pałka", wyrok 2 lata więzienia.
20. BURNUS STANISŁAW syn Piotra, ur. 19 marzec 1921 r. w miejscowości Zegartowice k. Myślenic, zamieszkały Zegartowice, zatrzymany 13 listopad 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na miesiąc, wyrok umorzono.
21. CHWALIBÓG JAN syn Antoniego, ur. 28 listopad 1895 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
22. CIECIELA FRANCISZEK, ur. 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 2 grudzień 1946 r. Oddział "Pałka", wyrok 5 lata więzienia.
23. CYGAL WOJCIECH syn Wojciecha, ur. 15 październik 1913 r. w miejscowości Stróża, zamieszkały Janowice, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 15 lat więzienia.
24. CYRAN WŁADYSŁAW syn Józefa, ur. 11 listopad 1883 r. w miejscowości Rzeszów, zamieszkały Kraków, zatrzymany 25 kwiecień 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 1 rok więzienia.
25. CZAJA FRANCISZEK syn Macieja, ur. 25 styczeń 1886 r. w miejscowości Lubomierz, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 29 kwiecień 1948 r. Łączność z członkami oddziału "Leszka", aresztowany na rok, wyrok umorzono.
26. CZAJA STANISŁAW syn Franciszka, ur. 22 czerwiec 1927 r. w miejscowości Gruszów k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 3 maj 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 7 lat więzienia.
27. CZAJA WŁADYSŁAW syn Franciszka, ur. 7 luty 1933 r. w miejscowości Gruszów k. Myślenic, zamieszkały Pogorzany, zatrzymany 28 kwiecień 1952 r. Oddział "WOLNA POLSKA - Oddział LEŚNY", wyrok 4 lata i 8 miesięcy więzienia.
28. CZAS JÓZEF syn Augustyna, ur. 14 lipiec 1906 r. w miejscowości Chicago, zamieszkały Świecko, zatrzymany 22 sierpień 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 7 lat więzienia.
29. CZEREMUGA SZCZEPAN syn Franciszka, ur. 5 listopad 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "ROAK", wyrok brak danych.
30. CZERWIŃSKI TADEUSZ syn Stanisława, ur. 1924 r. w miejscowości Wiśniowa k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 10 kwiecień 1948 r. Podejrzany o napady rabunkowe, aresztowany na 2 miesiące, wyrok 5 lat więzienia.
31. CZERWIŃSKI JACENTY syn Wojciecha, ur. 20 styczeń 1900 r. w miejscowości Bruszów k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 13 listopad 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na miesiąc, wyrok 2 lata więzienia.
32. DĄBROWSKI ANTONI syn Stanisława, ur. 26 marzec 1928 r. w miejscowości Olszana k. Podegrodzia, zamieszkały Olszana, zatrzymany 6 luty 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 10 lat więzienia.
33. DĘBSKI WOJCIECH, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 18 kwiecień 1945 r. Dowódca oddziału "BICZA", wyrok śmierć.
34. DOBRZYCKI STANISŁAW syn Jana, ur. 8 maj 1895 r. w miejscowości Pogorzany, zamieszkały Góra św. Jana, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 6 lat więzienia.
35. DRĄG JAN syn Wojciecha, ur. 1910 r. w miejscowości Gruszów k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 16 czerwiec 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na miesiąc, wyrok uniewinniony.
36. DROŻDŻ JAN syn Antoniego, ur. 10 wrzesień 1911 r. w miejscowości Dobra, zamieszkały Dobra , zatrzymany 29 sierpień 1948 r. Członkostwo Wolność i Niepodległość, aresztowany na 2 tygodnie, wyrok 1 rok więzienia.
37. DROŻDŻ LUDWIK syn Michała, ur. 14 wrzesień 1914 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 10 wrzesień 1946 r. Oddział "ROAK", wyrok 7 lat więzienia.
38. DUDZIK JÓZEF syn Jana, ur. 12 czerwiec 1898 r. w miejscowości Podobin, zamieszkały Podobin, zatrzymany 20 kwiecień 1950 r. Oddział "Ognia", aresztowany na 3 miesiące, wyrok umorzono.
39. DUTKA KAZIMIERZ syn Kazimierza, ur. 9 luty 1934 r. w miejscowości Sowliny, zamieszkały Sowliny, zatrzymany 14 luty 1952 r. Wroga propaganda, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 3 lata więzienia.
40. FECKO WŁADYSŁAW, ur. 1927 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1952 r. Oddział "WOJSKO GENERAŁA ANDERSA", wyrok brak danych.
41. FERYŃSKI STEFAN syn Stefana, ur. 14 październik 1912 r. w miejscowości Mszana Dolna, zamieszkały Mszana Dolna, zatrzymany 14 październik 1948 r. Członek oddziału, wyrok 8 miesięcy.
42. FILIPEK ZOFIA córka Andrzeja, ur. 3 kwiecień 1930 r. w miejscowości Ujanowice, zamieszkała Ujanowice, zatrzymana 3 październik 1949 r. Handel obcą walutą i nadużycia w Agencji Pocztowej w Łukowicy, aresztowana na 3 miesiące, wyrok 2 lata więzienia.
43. FLIK JÓZEF, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 4 listopad 1946 r. Oddział "Ognia", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
44. FLOREK STANISŁAW, ur. 18 luty 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 30 listopad 1946 r. Oddział "Pałka", wyrok brak danych.
45. FOLWARSKI BRONISŁAW syn Bronisława, ur. 13 sierpień 1921 r. w miejscowości Nowy Targ, zamieszkały Głuchołazy, zatrzymany 24 maj 1949 r. Członek oddziału, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 15 lat więzienia.
46. FRĄCZEK JAN syn Mikołaja, ur. 27 styczeń 1921 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 18 maj 1949 r. Dowódca oddziału "Szpica - Mikołajczyka", aresztowany na 7 tygodni, wyrok kara śmierci.
47. FRĄCZEK ANTONI syn Franciszka, ur. 31 grudzień 1915 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 24 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 2 lata więzienia.
48. FUDRO JÓZEF syn Tomasza, ur. 7 styczeń 1925 r. w miejscowości Olszówka, zamieszkały Olszówka, zatrzymany 23 kwiecień 1949 r. Członek oddziału "N.S.Z.", aresztowany na 2 miesiące, wyrok 5 lat więzienia.
49. GANCARCZYK JÓZEF syn Antoniego, ur. 6 styczeń 1918 r. w miejscowości Jadamwola, zamieszkały Jadamwola, zatrzymany 8 luty 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 8 lat więzienia.
50. GASIOR ANTONI, ur. 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 2 grudzień 1946 r. Organizator oddziału "Pałka", wyrok brak danych.
51. GĄSIOR JAN syn Franciszka, ur. 26 listopad 1899 r. w miejscowości Skrzydlna, zamieszkały Skrzydlna, zatrzymany 20 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 6 miesięcy.
52. GIL STANISŁAW syn Jana, ur. 29 grudzień 1892 r. w miejscowości Olszówka, zamieszkały Rabka , zatrzymany 6 sierpień 1949 r. Współpraca z oddziałem "Wiarusy", aresztowany na miesiąc, wyrok 2 lata więzienia.
53. GOŁĄB JAN syn Piotra, ur. 3 kwiecień 1892 r. w miejscowości Żmiąca, zamieszkały Żmiąca, zatrzymany 13 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na miesiąc, wyrok 2 lara w zawieszeniu.
54. GÓRGÓL JÓZEF syn Filipa, ur. 8 marzec 1901 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 7 lat więzienia.
55. GÓRKA JAN syn Antoniego, ur. 7 lipiec 1908 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
56. GÓRKA  ANTONI syn Jana, ur. 1875 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 24 maj 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na 2 miesiące, wyrok 2 lata więzienia.
57. GRZEGORZEK STANISŁAW syn Michała, ur. 9 lipiec 1913 r. w miejscowości Kobyłczyna, zamieszkały Kobyłczyna, zatrzymany 13 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na miesiąc, wyrok 6 lat więzienia.
58. HRYCYSZYN ROMAN syn Piotra, ur. 28 styczeń 1914 r. w miejscowości Lwów, zamieszkały Limanowa, zatrzymany 9 marzec 1948 r. Podejrzany o nadużycia urzędnicze, aresztowany na rok, wyrok brak danych.
59. HUDZICKI FRANCISZEK syn Franciszka, ur. 17 wrzesień 1927 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 26 kwiecień 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 4 lat więzienia.
60. HUZIOR MARIA córka Stanisława, ur. 27 grudzień 1928 r. w miejscowości Olszówka, zamieszkała Olszówka, zatrzymana 30 lipiec 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowana na miesiąc, wyrok uniewinniony.
61. HYCZAK FRANCISZEK syn Józefa, ur. 18 październik 1924 r. w miejscowości Wola Skrzydlańska, zamieszkały Porąbka, zatrzymany 18 październik 1951 r. Przestępstwa gospodarcze, aresztowany na 9 miesięcy, wyrok 18 miesięcy.
62. IŻYK JAN syn Jana, ur. 1925 r. w miejscowości Gruszów k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 16 czerwiec 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na 13 miesięcy, wyrok umorzono.
63. JAK STANISŁAW syn Szczepana, ur. 22 luty 1905 r. w miejscowości Kawec k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 29 kwiecień 1949 r. Członek oddziału "Leszka", aresztowany na miesiąc, wyrok 18 miesięcy.
64. JANIK JAN syn Franciszki, ur. 8 sierpień 1902 r. w miejscowości Węgry, zamieszkały Słopnice, zatrzymany 7 kwiecień 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 8 lat więzienia lub zabity w dniu zatrzymania.
65. JAROSZ JÓZEF syn Franciszka, ur. 1 kwiecień 1919 r. w miejscowości Mszana Górna, zatrzymany 13 styczeń 1948 r. Podejrzany o zabójstwo, aresztowany na 2 miesiące, wyrok brak danych.
66. JASICA STANISŁAW syn Jana, ur. 23 kwiecień 1917 r. w miejscowości Mordarka, zamieszkały Siekierczyna, zatrzymany 19 maj 1949 r. Oddział "Szpica - Mikołajczyka", aresztowany na 7 tygodni, wyrok 12 lat więzienia.
67. JAWOR JÓZEF syn Józefa, ur. 19 luty 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 12 lat więzienia.
68. JAWORSKI JAN, wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
69. JĘDRZEJEK JAN syn Józefa, ur. 14 czerwiec 1887 r. w miejscowości Młynne, zamieszkały Młynne, zatrzymany 18 maj 1952 r. Propaganda, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 3 miesiące.
70. JONIEC ZYGMUNT syn Jacka, ur. 24 marzec 1916 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok dożywotnie więzienie.
71. JONIEC STANISŁAW syn Jana, ur. 25 kwiecień 1909 r. w miejscowości Stara Wieś, zamieszkały Stara Wieś, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok uniewinniony.
72. JURKOWSKI DOMINIK syn Józefa, ur. 10 luty 1888 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
73. JUSZCZAK FRANCISZEK syn Józefa, ur. 12 październik 1914 r. w miejscowości Szyk, zamieszkały Sadek, zatrzymany 4 czerwiec 1949 r. Członek oddziału, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
74. KACZMARCZYK MIECZYSŁAW syn Tomasza, ur. 15 luty 1930 r. w miejscowości Olszówka, zamieszkały Olszówka, zatrzymany 18 październik 1952 r. Za ułatwianie szerzenia wrogiej propagandy, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 12 miesięcy.
75. KALICKI KAZIMIERZ syn Marcina, ur. 23 styczeń 1924 r. w miejscowości Sadek, zamieszkały Sadek, zatrzymany 3 czerwiec 1949 r. Członek oddziału, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 7 lat więzienia.
76. KAPERA AUGUSTYN syn Kazimierza, ur. 7 sierpień 1924 r. w miejscowości Mstów k. Limanowej, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 25 kwiecień 1948 r. Członek oddziału "Leszka", aresztowany na miesiąc, wyrok 15 lat więzienia.
77. KARCZMARCZYK MARIAN syn Stanisława, ur. 15 luty 1916 r. w miejscowości Gruszów k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 29 kwiecień 1949 r. Członek oddziału "Leszka", aresztowany na tydzień, wyrok umorzono.
78. KASZUT PROTAZY, ur. 28 grudzień 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 20 listopad 1946 r. Oddział "Pałka", wyrok 2 lata więzienia. Zmarł w więzieniu.
79. KAWALEC ANDRZEJ, zatrzymany 3 czerwiec 1946 r., wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
80. KĄDZIOŁKA WŁADYSŁAW syn Magdaleny, ur. 24 wrzesień 1916 r. w miejscowości Przyszowa, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 6 luty 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 8 lat więzienia.
81. KIŁAWIEC JAN syn Piotra, ur. 11 marzec 1896 r. w miejscowości Kobyłczyna, zamieszkały Kobyłczyna, zatrzymany 20 październik 1950 r. Wroga propaganda, aresztowany na miesiąc, wyrok 3 miesiące.
82. KLAG STANISŁAW syn Józefa, ur. 3 maj 1901 r. w miejscowości Wola Kosnowa k. N. Sącza, zamieszkały Słopnice, zatrzymany 30 listopad 1948 r. Przechowywanie bez zezwolenia władz 10 000 sztuk amunicji, aresztowany na miesiąc, wyrok 5 lat więzienia.
83. KOKUREWICZ HELENA córka Mieczysława, ur. 16 maj 1923 r., zamieszkała pow. Limanowski, zatrzymana 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 13 lat więzienia.
84. KOLASA ANTONI syn Wojciecha, ur. 15 maj 1900 r. w miejscowości Ostrowsko k. Nowego Targu, zamieszkały Poręba Wielka, zatrzymany 30 sierpień 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na miesiąc, wyrok 1 rok więzienia.
85. KOŁODZIEJ  JÓZEF syn Piotra, ur. 19 luty 1913 r. w miejscowości Szczyrzyc, zamieszkały Szczyrzyc, zatrzymany 19 październik 1952 r. Propaganda, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 12 miesięcy.
86. KOŁODZIEJCZYK JAN syn Józefa, ur. 18 styczeń 1904 r. w miejscowości Lubomierz, zamieszkały Lubomierz, zatrzymany 6 sierpień 1949 r. Współpraca z oddziałem "Wiarusy", aresztowany na 3 tygodnie, wyrok 3 miesiące.
87. KOPCZYŃSKI WALDEMAR syn Tadeusza, ur. 9 marzec 1929 r. w miejscowości Kraków, zamieszkały Limanowa, zatrzymany 23 czerwiec 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na 3 tygodnie, wyrok 18 miesięcy.
88. KORABIK JÓZEF syn Jakuba, ur. 15 luty 1915 r. w miejscowości Kamienica, zamieszkały Kamienica, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
89. KOSZUT JÓZEF, zamieszkały Kanina, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok brak danych.
90. KOŚCIELNIAK SEBASTIAN syn Józefa, ur. 24 czerwiec 1898 r. w miejscowości Raba Niżna, zamieszkały Raba Niżna, zatrzymany 2 kwiecień 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok umorzono.
91. KOTAS JAN syn Jana, ur. 7 październik 1909 r. w miejscowości Juraszowa k. Nowego Sącza, zamieszkały Mokra Wieś, zatrzymany 21 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 18 miesięcy.
92. KOZA WŁADYSŁAW syn Wincentego, ur. 11 październik 1905 r. w miejscowości Skrzydlna, zamieszkały Skrzydlna, zatrzymany 20 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
93. KOZA MICHAŁ syn Michała, ur. 9 wrzesień 1918 r. w miejscowości Roztoka, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 18 miesięcy.
94. KOZAK BOLESŁAW syn Franciszka, ur. 24 grudzień 1925 r. w miejscowości Brzana Dolna, zamieszkały Głuchołazy, zatrzymany 24 maj 1949 r. Członek oddziału, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 12 lat więzienia.
95. KOZIŃSKI MARIAN syn Władysława, ur. 26 listopad 1901 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
96. KOZIOŁ  PIOTR syn Kazimierza, ur. 17 czerwiec 1913 r. w miejscowości Bojończyce k. Limanowej, zamieszkały Bojończyce, zatrzymany 29 kwiecień 1948 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 7 lat więzienia.
97. KOZYRA JÓZEF, zamieszkały Chomranice, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok brak danych.
98. KOŻUCH JÓZEF syn Wojciecha, ur. 13 styczeń 1926 r. w miejscowości Mokra Wieś, zamieszkały Mokra Wieś, zatrzymany 20 czerwiec 1949 r. Oddział "Frączka", aresztowany na 2 tygodnie, wyrok dożywocie.
99. KRAWCZYK JAN, zamieszkały Chomranice, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
100. KROCZEK EUGENIUSZ, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 14 maj 1945 r. Oddział "DYWAN", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
101. KROCZKA BRONISŁAW syn Władysława, ur. 8 maj 1928 r. w miejscowości Mszana Dolna, zamieszkały Mszana Dolna, zatrzymany 26 kwiecień 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na miesiąc, wyrok 10 lat więzienia.
102. KRÓL BOLESŁAW syn Józefa, ur. 21 marzec 1926 r. w miejscowości Mordarka, zamieszkały Mordarka, zatrzymany 18 lipiec 1949 r. Członek oddziału, aresztowany na miesiąc, wyrok 7 lat więzienia.
103. KRÓL JÓZEF syn Jana, ur. 17 styczeń 1907 r. w miejscowości Roztoka, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 22 grudzień 1948 r. Nielegalne przechowywanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 18 miesięcy.
104. KRÓL FRANCISZEK syn Andrzeja, ur. 24 październik 1911 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 26 kwiecień 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok dożywotnie więzienie.
105. KRÓL WALENTY syn Marcina, ur. 15 marzec 1895 r. w miejscowości Stara Wieś, zamieszkały Siekierczyna, zatrzymany 3 luty 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
106. KRUCZEK CZESŁAW syn Jana, ur. 3 listopad 1926 r. w miejscowości Stary Sącz, zamieszkały Nowy Sącz, zatrzymany 5 luty 1949 r. Bojówka, aresztowany na 1 dzień, wyrok 15 lat więzienia.
107. KUBOWICZ EUGENIUSZ syn Władysława, ur. 23 listopad 1924 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 30 kwiecień 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 10 lat więzienia.
108. KUCIA TEOFIL, zamieszkały Chomranice, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok brak danych.
109. KUCZAJ ZOFIA córka Błażeja, ur. 2 maj 1924 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkała Pisarzowa, zatrzymana 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowana na 7 tygodni, wyrok 18 miesięcy w zawieszeniu.
110. KUKAWSKI MARIAN syn Rajmunda, ur. 8 wrzesień 1910 r. w miejscowości Lwów, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 29 kwiecień 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok skazany na karę śmierci.
111. KULIG ANTONI syn Piotra, ur. 5 styczeń 1911 r. w miejscowości Zabrzeż, zamieszkały Zabrzeż, zatrzymany 8 sierpień 1949 r. Współpraca z oddziałem "Wiarusy", aresztowany na miesiąc, wyrok 2 lata więzienia.
112. KULIK STANISŁAW syn Franciszka, ur. 4 styczeń 1926 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany lipiec 1945 r. Oddział "Jachimczaka", wyrok 10 lat więzienia.
113. KUPIEC ANTONI syn Jana, ur. 9 listopad 1901 r. w miejscowości Siekierczyna, zamieszkały Siekierczyna, zatrzymany 31 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 42 miesiące.
114. KURAS FRANCISZEK syn Wawrzyńca, ur. 27 styczeń 1896 r. w miejscowości Roztoka, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
115. KURAS WOJCIECH syn Wawrzyńca, ur. 4 marzec 1909 r. w miejscowości Roztoka, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
116. KUREK JÓZEF syn Szymona, ur. 1 luty 1929 r. w miejscowości Dobra, zamieszkały Dobra , zatrzymany 5 październik 1949 r. Nadużycia, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 1 rok więzienia.
117. KURZEJA ANTONI syn Jana, ur. 1 czerwiec 1921 r. w miejscowości Młyńczyska, zamieszkały Młyńczyska, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 2 lata więzienia.
118. KUZIEL ROMAN syn Błażeja, ur. 5 luty 1909 r. w miejscowości Zalesie, zamieszkały Zalesie, zatrzymany 25 czerwiec 1949 r. Współpraca z odziałem, aresztowany na 2 tygodnie, wyrok 5 lat więzienia.
119. LASYK JÓZEF syn Jana, ur. 13 marzec 1923 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 22 listopad 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
120. LECH JAN syn Wojciecha, ur. 8 styczeń 1904 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 30 kwiecień 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 10 lat więzienia.
121. LENCOŚ STANISŁAW syn Franciszka, ur. 5 maj 1909 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
122. LIMANÓWKA JÓZEF syn Wojciecha, ur. 12 listopad 1923 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 22 listopad 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
123. LISOWSKI JÓZEF syn Jana, ur. 6 listopad 1909 r. w miejscowości Tymbark, zamieszkały Słopnice, zatrzymany 4 lipiec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 4 miesiące, wyrok 8 lat więzienia.
124. LISZKA TADEUSZ syn Jana, ur. 8 październik 1919 r. w miejscowości Stara Wieś, zamieszkały Mszana Dolna, zatrzymany 31 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 2 miesiące, wyrok uniewinniony.
125. LISZKA STANISŁAW syn Józefa, ur. 17 styczeń 1912 r. w miejscowości Stara Wieś, zamieszkały Stara Wieś, zatrzymany 16 czerwiec 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 6 tygodni, wyrok brak danych.
126. ŁABUZ ANTONI syn Stanisława, ur. 12 listopad 1928 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 22 listopad 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
127. MACIASZEK WŁADYSŁAW syn Stanisława, ur. 10 wrzesień 1922 r. w miejscowości Rogi k. Podegrodzia, zamieszkały Rogi, zatrzymany 8 luty 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok umorzono.
128. MAGDZIARZ ALEKSANDER syn Jana, ur. 21 styczeń 1910 r. w miejscowości Żerosławice k. Myślenic, zamieszkały Żerosławice, zatrzymany 13 listopad 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na 3 miesiące, wyrok 7 lat więzienia.
129. MAKUŁA JÓZEF syn Magdaleny, ur. 26 styczeń 1903 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 21 czerwiec 1945 r. Oddział "ROAK", wyrok 3 lat więzienia.
130. MAKUSZ ZBIGNIEW, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 9 maj 1952 r. Dowódca oddziału "ODWET GÓRSKI", wyrok skazany na karę śmierci.
131. MALARZ JÓZEF syn Antoniego, ur. 18 wrzesień 1927 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 3 czerwiec 1947 r. Oddział "Trawy", wyrok brak danych.
132. MAMAK STANISŁAW syn Józefa, ur. 9 czerwiec 1913 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 26 kwiecień 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok dożywotnie więzienie.
133. MAMAK JULIA  córka Franciszka, ur. 12 marzec 1923 r. w miejscowości Stara Wieś, zamieszkała Stara Wieś, zatrzymana 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowana na 7 tygodni, wyrok umorzono.
134. MASŁOWIEC WŁADYSŁAW syn Karola, ur. 10 marzec 1921 r. w miejscowości Rabka Niżna, zamieszkały Rabka Zdrój, zatrzymany 27 kwiecień 1949 r. Członek oddziału "N.S.Z.", aresztowany na 2 miesiące, wyrok 5 lat więzienia.
135. MAZUR KONSTATNTY syn Stanisława, ur. 1926 r. w miejscowości Żerosławice k. Myślenic, zamieszkały Żerosławice, zatrzymany 1 lipiec 1948 r. Łączność z członkami oddziału "Leszka" i przekazywanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 10 lat więzienia.
136. MICHUR FRANCISZEK syn Sebastiana, ur. 31 lipiec 1926 r. w miejscowości Chyszówki, zamieszkały Chyszówki, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 2 lata więzienia.
137. MICHURA MAKSYMILIAN syn Stanisława, ur. 31 maj 1925 r. w miejscowości Laskowa, zamieszkały Laskowa, zatrzymany 15 październik 1953 r., aresztowany na 3 miesiące, wyrok 2 lata.
138. MISZKOWICZ FRANCISZEK, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 17 kwiecień 1945 r. Oddział "BICZA", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
139. MIŚ STANISŁAW syn Jana, ur. 16 sierpień 1911 r. w miejscowości Ujanowice, zatrzymany 18 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok umorzono.
140. MIŚKOWIEC WOJCIECH syn Szymona, ur. marzec 1904 r. w miejscowości Chyszówki, zamieszkały Chyszówki, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 10 lat więzienia.
141. MŁYNARCZYK BRONISŁAW syn Jana, ur. 17 lipiec 1917 r. w miejscowości Stara Wieś, zamieszkały Stara Wieś, zatrzymany 16 czerwiec 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 18 miesięcy.
142. MOREJKO WŁODZIMIERZ syn Antoniego, ur. 16 listopad 1928 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
143. MROZEK SZYMON syn Józefa, ur. 23 lipiec 1914 r. w miejscowości Półrzeczki, zamieszkały Półrzeczki, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 8 lat więzienia.
144. MRUK ANTONI, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 17 kwiecień 1945 r. Dowódca oddziału "BICZA", wyrok śmierć  w dniu zatrzymania.
145. MUCHA FRANCISZEK syn Jana, ur. 21 wrzesień 1899 r. w miejscowości Kawec k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 13 listopad 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na miesiąc, wyrok 1 rok więzienia.
146. NACHMAN MARIA córka Stanisława, ur. listopad 1912 r. w miejscowości Lubomierz, zamieszkała Lubomierz, zatrzymana 6 sierpień 1949 r. Współpraca z oddziałem "Wiarusy", aresztowana na miesiąc, wyrok 18 miesięcy.
147. NAWALANIEC TADEUSZ syn Jana, ur. 1 czerwiec 1923 r. w miejscowości Przyszowa, zamieszkały Łukowica, zatrzymany 4 październik 1949 r. Handel obcą walutą , aresztowany na 3 miesiące, wyrok 4 miesiące.
148. NAWALANIEC JAN syn Franciszka, ur. 20 listopad 1913 r. w miejscowości Przyszowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 25 czerwiec 1949 r. Oddział "Frączka", aresztowany na 2 tygodnie, wyrok 7 lat więzienia.
149. NAWALANY JAN syn Antoniego, ur. 17 grudzień 1926 r. w miejscowości Siatkowa, zamieszkały Głuchołazy, zatrzymany 25 maj 1949 r. Członek oddziału, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 12 lat więzienia.
150. NAWIEŚNIAK TOMASZ syn Jana, ur. 21 grudzień 1899 r. w miejscowości Olszówka, zamieszkały Olszówka, zatrzymany 16 maj 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
151. NOWAK WOJCIECH syn Tomasza, ur. 18 styczeń 1919 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk" zaopatrywał w broń, wyrok brak danych.
152. OLEKSY STANISŁAW syn Marcina, ur. 19 grudzień 1900 r. w miejscowości Łukowica, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 22 grudzień 1948 r. Oddział "WOJSKO GENERAŁA ANDERSA", zbiegł 4 lutego 1949 z PUBP Limanowa. 
153. OLESIAK JAN syn Wojciecha, ur. 12 grudzień 1912 r. w miejscowości Roztoka-Brzeziny k. Nowego Sącza, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 24 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
154. OLSZAK JÓZEF syn Piotra, ur. 22 październik 1919 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 27 maj 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 8 lat więzienia.
155. OLSZAK PIOTR syn Piotra, ur. 5 kwiecień 1917 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 27 maj 1952 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 8 lat więzienia.
156. OPYD JÓZEF syn Józefa, ur. 22 marzec 1926 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 9 lipiec 1954 r. Oddział "ODWET GÓRSKI", wyrok 7 lat więzienia.
157. PACHOŁEK JÓZEF syn Andrzeja, ur. 19 marzec 1922 r. w miejscowości Mszana Dolna, zamieszkały Mszana Dolna, zatrzymany 14 październik 1950 r. Wroga propaganda, aresztowany na miesiąc, wyrok 4 miesiące.
158. PAJOR JAN syn Andrzeja, ur. 27 maj 1920 r. w miejscowości Stajkowa k. Nowego Sącza, zamieszkały Stajkowa, zatrzymany 21 maj 1949 r. Nielegalne posiadanie broni i współpraca z oddziałem, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 7 lat więzienia.
159. PAJOR ANDRZEJ syn Jakuba, ur. 1888 r. w miejscowości Dobrocierz k. Brzeska, zamieszkały Dobrocierz, zatrzymany 18 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
160. PAPIEŻ JÓZEF syn Wawrzyńca, ur. 10 marzec 1922 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1947 r. Oddział "ROAK", wyrok 2 lat więzienia.
161. PAPIEŻ ZYGMUNT, zamieszkały Limanowa Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, wyrok 8 lat więzienia.
162. PASIUT MARIAN syn Franciszka, ur. 15 sierpień 1931 r. w miejscowości Stary Sącz, zamieszkały Stary Sącz, zatrzymany 6 lipiec 1949 r. Oddział "Frączka", aresztowany na miesiąc, wyrok 12 lat więzienia.
163. PAZDAN BRONISŁAW syn Michała, ur. 31 październik 1910 r. w miejscowości Skrzydlna, zamieszkały Skrzydlna, zatrzymany 20 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
164. PAZDAN STANISŁAW syn Michała, ur. 8 luty 1918 r. w miejscowości Skrzydlna, zamieszkały Skrzydlna, zatrzymany 20 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
165. PAZDAN ANDRZEJ syn Franciszka, ur. 28 październik 1907 r. w miejscowości Janowice, zamieszkały Jodłownik, zatrzymany 19 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 10 lat więzienia.
166. PECIAK JAN, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1952 r. Dowódca oddziału "WOJSKO GENERAŁA ANDERSA", wyrok 15 lat więzienia.
167. PIASKOWY JAN syn Józefa, ur. 24 grudzień 1927 r. w miejscowości Słopnice, zamieszkały Słopnice, zatrzymany 16 październik 1952 r. Za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 15 miesięcy.
168. PIETRZAK JAN syn Józefa, ur. 11 luty 1915 r. w miejscowości Roztoka, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
169. PIOTROWICZ WŁADYSŁAW syn Antoniego, ur. 13 wrzesień 1913 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
170. PIWOWARCZYK JAN syn Franciszka, ur. 20 czerwiec 1909 r. w miejscowości Wilkowisko, zamieszkały Stróża, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 7 lat więzienia.
171. PLATA MARIA córka Józefa, ur. 25 styczeń 1927 r. w miejscowości Mokra Wieś, zamieszkała Mokra Wieś, zatrzymana 1 sierpień 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowana na miesiąc, wyrok uniewinniony.
172. POCIEK FRANCISZEK, zamieszkały Chomranice, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok brak danych.
173. POKRACKI WŁADYSŁAW syn Stanisława, ur. 13 wrzesień 1913 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 22 listopad 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
174. POŁEĆ KAZIMIERZ syn Sebastiana, ur. 1909 r. w miejscowości Czułów k. Krakowa, zamieszkały Gorlice, zatrzymany 6 lipiec 1948 r. Nielegalne posiadanie borni, aresztowany na 2 tygodnie, wyrok umorzono.
175. POTACZEK JÓZEF syn Andrzeja, ur. 2 lipiec 1927 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1947 r. Oddział "ROAK", wyrok 5 lat więzienia.
176. PRZECISZEWSKI STANISŁAW syn Józefa, ur. 1928 r. w miejscowości Kawec k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 19 maj 1948 r. Podejrzany o napady rabunkowe, aresztowany na miesiąc, wyrok 4 lata więzienia.
177. PS. "ANTEK" WŁADYSŁAW, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1 marzec 1947 r. Oddział "WOJSKO GENERAŁA ANDERSA", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
178. PUDEŁKO ANTONI syn Wojciecha, ur. 6 maj 1926 r. w miejscowości Mszana Dolna, zamieszkały Mszana Dolna, zatrzymany 14 październik 1949 r. Nielegalne posiadanie broni i napad rabunkowy, wyrok 8 miesięcy.
179. PULIT JÓZEF syn Wojciecha, ur. 7 sierpień 1912 r. w miejscowości Owieczka, zamieszkały Łukowica, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 6 tygodni, wyrok umorzono.
180. RACZEK JAN syn Michała, ur. 11 kwiecień 1911 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 20 maj 1949 r. Nielegalne posiadanie broni i współpraca z oddziałem, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 6 lat więzienia.
181. RACZEK JÓZEF syn Wojciecha, ur. 13 marzec 1916 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok umorzono.
182. RACZEK ANTONI syn Michała, ur. 9 styczeń 1928 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 18 miesięcy.
183. RAK ANTONI syn Piotra, ur. 28 maj 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 22 listopad 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
184. REKLEWSKI WŁADYSŁAW syn Józefa, ur. 17 kwiecień 1911 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
185. ROSIEK PIOTR syn Jana, ur. 5 listopad 1898 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok umorzono.
186. ROSIEK JAN syn Piotra, ur. 30 lipiec 1923 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 1 rok więzienia.
187. RUSNAK FRANCISZEK syn Mariana, ur. 21 styczeń 1907 r. w miejscowości Szczawa, zamieszkały Szczawa, zatrzymany 30 sierpień 1949 r. Współpraca z oddziałem "Wiarusy", aresztowany na 3 tygodnie, wyrok umorzono.
188. RZEPKA JAKUB syn Piotra, ur. 7 lipiec 1894 r. w miejscowości Wojakowa k. Brzeska, zamieszkały Wojakowa, zatrzymany 15 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 8 miesięcy .
189. SALABURA STANISŁAW syn Józefa, ur. 7 kwiecień 1925 r. w miejscowości Żmiąca, zamieszkały Żmiąca, zatrzymany 10 marzec 1950 r. Oddział "Szpica - Mikołajczyka", aresztowany na miesiąc, wyrok 15 lat więzienia lub śmierć w dniu zatrzymania.
190. SALABURA MICHAŁ syn Andrzeja, ur. 25 październik 1907 r. w miejscowości Kobyłczyna, zamieszkały Lębork, zatrzymany 14 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 8 miesięcy .
191. SERAFIN KAZIMIERZ syn Anny, ur. 29 styczeń 1922 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany lipiec 1945 r. Oddział "Jachimczaka", wyrok 10 lat więzienia.
192. SERAFIN FRANCISZEK syn Jana, ur. 2 luty 1888 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 30 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
193. SIEJA ALEKSANDER syn Franciszka, ur. 25 listopad 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 22 listopad 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
194. SIKOŃ PIOTR syn Antoniego, ur. 30 maj 1917 r. w miejscowości Jastrzębie k. Limanowej, zamieszkały Jastrzębie, zatrzymany 10 listopad 1948 r. Nielegalne posiadanie broni i ucieczka z aresztu PUBP Limanowa, aresztowany na 2 tygodnie, wyrok zwolniony.
195. SIKOŃ JAN syn Andrzeja, ur. 10 grudzień 1894 r. w miejscowości Roztoka, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 2 miesiące, wyrok 6 lat więzienia.
196. SINDA STEFAN syn Wojciecha, ur. 12 sierpień 1887 r. w miejscowości Leszczynek, zamieszkały Kutno, zatrzymany 10 czerwiec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 dni, wyrok 3 lata więzienia.
197. SIWULSKI LUDWIK syn Józefa, ur. 1 lipiec 1906 r. w miejscowości Olszanka k. Nowego Sącza, zamieszkały Owieczka, zatrzymany 5 październik 1949 r. Handel obcą walutą, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 4 miesiące.
198. SŁAWEK STANISŁAW syn Jakuba, ur. 12 sierpień 1903 r. w miejscowości Żmiąca, zamieszkały Żmiąca, zatrzymany 13 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 dni, wyrok 2 lata więzienia.
199. SŁOŃSKI LUDWIK syn Jakuba, ur. 10 sierpień 1913 r. w miejscowości Rabka-Zdrój, zamieszkały Olszówka, zatrzymany 30 lipiec 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na miesiąc, wyrok 1 rok więzienia.
200. SŁOWIAK SZCZEPAN syn Jana, ur. 18 maj 1921 r. w miejscowości Mordarka, zamieszkały Mordarka, zatrzymany 24 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 6 tygodni, wyrok uniewinniony.
201. SMAGA ALEKSANDER syn Franciszka, ur. 11 wrzesień 1920 r. w miejscowości Porąbka, zamieszkały Porąbka, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 8 lat więzienia.
202. SMAGA JÓZEF syn Jana, ur. 5 wrzesień 1913 r. w miejscowości Stróża, zamieszkały Stróża, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z odziałem Miki Józefa i nielegalne przechowywanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 15 lat więzienia.
203. SMIERZCHALSKI STEFAN syn Nikodema, ur. 25 sierpień 1911 r. w miejscowości Opalenica, zamieszkały Dobra , zatrzymany 16 październik 1952 r. Za ułatwianie szerzenia wrogiej propagandy, aresztowany na 3 miesiące, wyrok umorzono.
204. SMOLEŃ LUDWIK syn Stanisława, ur. 13 styczeń 1930 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 2 lata więzienia.
205. SMOLEŃ STANISŁAW syn Józefa, ur. 23 maj 1908 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
206. SOCHACKI WŁADYSŁAW syn Macieja, ur. 10 listopad 1912 r. w miejscowości Chicago, zamieszkały Olszówka, zatrzymany 23 kwiecień 1949 r. Członek oddziału "N.S.Z.", aresztowany na 2 miesiące, wyrok 5 lat więzienia.
207. SOJKA SZCZEPAN syn Józefa, ur. 10 kwiecień 1922 r. w miejscowości Rupniów, zamieszkały Kisielówka, zatrzymany 25 maj 1949 r. Członek oddziału, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 15 lat więzienia.
208. SOJKA JAN syn Józefa, ur. 12 październik 1909 r. w miejscowości Rupniów, zamieszkały Rupniów, zatrzymany 25 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 6 tygodni, wyrok umorzono.
209. SOŁTYS SZCZEPAN syn Wojciecha, ur. 24 grudzień 1887 r. w miejscowości Słopnice, zamieszkały Słopnice, zatrzymany 20 maj 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 5 lat więzienia.
210. STACHOŃ TADEUSZ syn Stanisława, ur. 15 luty 1926 r. w miejscowości Jadamwola, zamieszkały Jadamwola, zatrzymany 26 luty 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na 3 tygodnie, wyrok brak danych.
211. STOSUR FRANCISZEK, zamieszkały Zawadka, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok brak danych.
212. SZEWCZYK FRANCISZEK syn Józefa, ur. 20 sierpień 1895 r. w miejscowości Ostrawa, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 13 listopad 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na miesiąc, wyrok 2 lata więzienia.
213. SZWEDOWSKI WŁADYSŁAW syn Ignacego, ur. 13 kwiecień 1919 r. w miejscowości Czersk k. Chojnic, zamieszkały Kamienica, zatrzymany 29 wrzesień 1949 r. Sabotaż gospodarczy w Państwowym Tartaku w Kamienicy, aresztowany na 2 miesiące, wyrok 18 miesięcy.
214. SZYRSZEŃ ANTONI syn Józefa, ur. 1 maj 1913 r. w miejscowości Chyszówki, zamieszkały Stróża, zatrzymany 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowany na miesiąc, wyrok 8 lat więzienia.
215. ŚLIWA STANISŁAW, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1945 r. Oddział "ŁAZIK", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
216. ŚLIWA WIKTORIA córka Józefa, ur. 10 październik 1903 r. w miejscowości Stróża, zamieszkała Stróża, zatrzymana 17 październik 1950 r. Współpraca z oddziałem Miki Józefa, aresztowana na miesiąc, wyrok 5 lat więzienia.
217. ŚMIAŁEK STANISŁAW syn Jana, ur. 24 grudzień 1897 r. w miejscowości Siekierczyna, zamieszkały Siekierczyna, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 2 miesiące, wyrok 5 lat więzienia.
218. ŚMIERCIAK JAN syn Wojciecha, ur. 6 listopad 1905 r. w miejscowości Siekierczyna, zamieszkały Stara Wieś, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 2 miesiące, wyrok 18 miesięcy.
219. ŚMIETANA JÓZEF syn Tomasza, ur. 10 styczeń 1913 r. w miejscowości Rabka Zaryte, zamieszkały Kamienna Góra, zatrzymany 23 kwiecień 1949 r. Członek oddziału "N.S.Z.", aresztowany na 2 miesiące, wyrok 5 lat więzienia.
220. ŚWISTAK ANTONI syn Józefa, ur. 13 sierpień 1908 r. w miejscowości Szczawa, zamieszkały Szczawa, zatrzymany 19 sierpień 1949 r. Współpraca z oddziałem "Wiarusy", aresztowany na miesiąc, wyrok 1 rok więzienia.
221. TAFEL JÓZEF syn Wojciecha, ur. 6 marzec 1919 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
222. TALARCZYK WŁADYSŁAW syn Andrzeja, ur. 14 sierpień 1918 r. w miejscowości Młyńczyska, zamieszkały Stara Wieś, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
223. TOBIASZ JÓZEF syn Mariana, ur. 15 styczeń 1899 r. w miejscowości Pisarzowa, zamieszkały Pisarzowa, zatrzymany 30 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 1 rok więzienia.
224. TOKARCZYK JÓZEF syn Tomasza, ur. 12 styczeń 1912 r. w miejscowości Roztoka, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
225. TOKARCZYK WOJCIECH syn Marcina, ur. 25 marzec 1915 r. w miejscowości Roztoka, zamieszkały Roztoka, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 5 lat więzienia.
226. TOKARZ JÓZEF syn Piotra, ur. 1881 r. w miejscowości Krosna, zamieszkały Krosna, zatrzymany 16 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 6 miesięcy.
227. TOMCZYK WŁADYSŁAW syn Józefa, ur. 31 styczeń 1924 r. w miejscowości Jadamwola, zamieszkały Jadamwola, zatrzymany 29 maj 1949 r. Nielegalne posiadanie broni i współpraca z oddziałem, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 8 lat więzienia.
228. WAJDA JÓZEF syn Szczepana, ur. 18 luty 1899 r. w miejscowości Przyszowa, zamieszkały Przyszowa, zatrzymany 30 grudzień 1947 r. Współpraca z Niemcami, aresztowany na 2 miesiące, wyrok umorzono.
229. WALIGÓRA ALEKSANDER syn Franciszka, ur. 13 lipiec 1934 r., zamieszkały Pogorzany, zatrzymany 28 kwiecień 1952 r. Oddział "Frączka", wyrok śmierć 2 października 1953 r.
230. WALIGÓRA TOMASZ syn Stanisława, ur. 7 kwiecień 1897 r. w miejscowości Kobyłczyna, zamieszkały Kobyłczyna, zatrzymany 13 marzec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na miesiąc, wyrok umorzono.
231. WAŚKO STANISŁAW, zamieszkały Chomranice, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok brak danych.
232. WAŚKO WŁADYSŁAW, zamieszkały Zawadka, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok brak danych.
233. WĄCHAŁA JAN, zamieszkały pow. Limanowski Dowódca oddziału "ŁAZIK", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
234. WĄTROBA MICHAŁ syn Józefa, ur. 18 kwiecień 1933 r. w miejscowości Młynne, zamieszkały Młynne, zatrzymany 26 sierpień 1952 r. Propaganda, aresztowany na 3 miesiące, wyrok umorzono.
235. WIDEŁ WŁADYSŁAW, zamieszkały Zawadka, zatrzymany 16 czerwiec 1946 r. Oddział "Janura", wyrok brak danych.
236. WIDEŁ STANISŁAW syn Władysława, ur. 22 styczeń 1923 r., zamieszkały Łososina Dolna, zatrzymany 2 październik 1953 r. Oddział "WOJSKO GENERAŁA ANDERSA", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
237. WIDOMSKI STANISŁAW syn Jana, ur. 1887 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1946 r. Oddział "Błysk", wyrok brak danych.
238. WIERZYCKI JAN syn Jana, ur. 7 styczeń 1927 r. w miejscowości Zalesie, zamieszkały Zalesie, zatrzymany 25 czerwiec 1949 r. Oddział "Szpica - Mikołajczyka", aresztowany na 2 tygodnie, wyrok 3 lata więzienia.
239. WIERZYCKI STANISŁAW syn Józefa, ur. 8 maj 1895 r. w miejscowości Młyńczyska, zamieszkały Stara Wieś, zatrzymany 19 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok 2 lata więzienia.
240. WIERZYCKI WŁADYSŁAW syn Michała, ur. 1913 r. w miejscowości Zalesie, zamieszkały Zalesie, zatrzymany 20 maj 1949 r. Współpraca z oddziałami, aresztowany na 7 tygodni, wyrok uniewinniony.
241. WŁODARCZYK STEFAN syn Jana, ur. 2 sierpień 1921 r. w miejscowości Mordarka, zamieszkały Mordarka, zatrzymany 25 kwiecień 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok 8 lat więzienia lub śmierć w dniu zatrzymania.
242. WŁODARCZYK JAN, zamieszkały Mordarka, zatrzymany 25 kwiecień 1950 r., wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
243. WOJAS FRANCISZEK syn Walentego, ur. 1931 r. w miejscowości Gruszów k. Myślenic, zamieszkały Myślenice, zatrzymany 16 czerwiec 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na miesiąc, wyrok 30 miesięcy.
244. WOŹNIAK JAN syn Walentego, ur. 7 kwiecień 1928 r. w miejscowości Sadek, zamieszkały Sadek, zatrzymany 3 czerwiec 1949 r. Członek oddziału, aresztowany na 6 tygodni, wyrok 8 lat więzienia.
245. WOŹNIAK WOJCIECH syn Walentego, ur. 18 styczeń 1923 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany lipiec 1945 r. Oddział "Jachimczaka", wyrok 10 lat więzienia.
246. WOŹNICZKA MIKOŁAJ syn Franciszka, ur. 9 październik 1910 r. w miejscowości Skrzydlna, zamieszkały Skrzydlna, zatrzymany 20 styczeń 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
247. WYGODA WOJCIECH syn Jana, ur. 20 kwiecień 1901 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 3 czerwiec 1947 r. Dowódca oddziału "Trawy", wyrok brak danych.
248. ZAJĄC FRANCISZEK syn Jana, ur. 1 lipiec 1927 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 12 czerwiec 1947 r. Oddział "Ognia", wyrok brak danych.
249. ZAJĄC JAN syn Józefa, ur. 1 styczeń 1930 r., zamieszkały Biała Woda, zatrzymany 10 październik 1952 r. Oddział "WOJSKO GENERAŁA ANDERSA", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
250. ZAPAŁA KAZIMIERZ syn Augustyna, ur. 18 luty 1908 r. w miejscowości Poręba Wielka, zamieszkały Poręba Wielka, zatrzymany 28 czerwiec 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na 3 miesiące, wyrok uniewinniony.
251. ZAPOLSKI KONSTATNTY syn Wojciecha, ur. 1928 r. w miejscowości Krasne-Lasocice, zamieszkały Krasne-Lasocice, zatrzymany 16 czerwiec 1948 r. Współpraca z oddziałami "Leszka", aresztowany na 3 miesiące, wyrok umorzono.
252. ZAREMBA TOMASZ syn Wojciecha, ur. 24 listopad 1919 r. w miejscowości Jadamwola, zamieszkały Jadamwola, zatrzymany 6 luty 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 10 lat więzienia.
253. ZAWILIŃSKI JAN syn Wojciecha, ur. 12 październik 1905 r. w miejscowości Ciężkowice, zamieszkały Mokra Wieś, zatrzymany 25 czerwiec 1949 r. Współpraca z oddziałami i nielegalne posiadanie broni, aresztowany na 2 tygodnie, wyrok 2 lata więzienia.
254. ZELEK JAKUB syn Jana, ur. 30 październik 1901 r. w miejscowości Kamionka Mała, zamieszkały Laskowa, zatrzymany 30 grudzień 1948 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 7 lat więzienia.
255. ZELEK LUDWIK syn Stanisława, ur. 12 wrzesień 1925 r., zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 1 marzec 1947 r. Oddział "Peciaka", wyrok śmierć w dniu zatrzymania.
256. ZNACHOWSKI JAN syn Michała, ur. 7 styczeń 1926 r. w miejscowości Mszana Dolna, zamieszkały Mszana Dolna, zatrzymany 26 kwiecień 1950 r. Przestępstwa, aresztowany na miesiąc, wyrok brak danych.
257. ZOŃ STANISŁAW, zamieszkały pow. Limanowski, zatrzymany 14 maj 1945 r. Oddział "DYWAN", wyrok brak danych.
258. ZWOLIŃSKI ANTONI, zamieszkały pow. Limanowski Oddział "Szpica - Mikołajczyka", wyrok śmierć w maja 1949.
259. ŻYGADŁO JULIAN syn Wojciecha, ur. 28 marzec 1928 r. w miejscowości Olszana k. Podegrodzia, zamieszkały Czarny Potok, zatrzymany 5 marzec 1949 r. Nielegalne posiadanie broni, aresztowany na miesiąc, wyrok 6 lat więzienia.


(Aktualizacja: podczas konwersji arkusza kalkulacyjnego rok urodzin osób z 1905 r. został zmieniony automatycznie na 1950 r. Obecnie daty są prawidłowe)

udostępnij

Komentarze (15)

malek171
2020-11-28 12:28:02
0 3
A nazwiska oprawców ( z limanowczyzny ) są zakodowane.
A nazwiska internowanych nie są kodowane , można je " " sprzedawać ""
Odpowiedz
ekologia
2020-11-28 14:14:34
0 4
Dziękujemy za wspaniałą pracę . Czekamy jeszcze na listę konfidentów.
Odpowiedz
Tusik
2020-11-28 14:20:08
0 7
Dobrze że sprawiedliwość będzie chociaż na drugim świecie. Dzięki Paweł za mrówczą pracę. Nie wszystkim to się podoba i nie musi.
Odpowiedz
matti25
2020-11-28 14:41:34
0 5
Dawaj nazwiska oprawców!!!
Odpowiedz
Jaworina
2020-11-28 14:41:42
1 2
Największego pecha miał niejaki Tokarz Józef z Krosnej ( 226 ) którego aresztowano już jak miał jeden miesiąc życia, ale na szczęście dostał tylko 6 miesięcy aresztu, A tak na poważnie - dobrze by było by poznać również bardziej szczegółowo wojenną i powojenną działalność tych ludzi - bo za parę lat nie będzie naocznych świadków tych historii - a nie zawsze były one chwalebne i patriotyczne. Byłby w tedy PEŁNY obraz sytuacji Ale inicjatywę pana Zastrzeżyńskiego popieram.
Odpowiedz
homokatolikus
2020-11-28 15:57:52
1 3
Tajnym wspolpracownikiem bezpieki był np. byly ordynariusz diecezji TW "Dabrowski"
Takie źródła informacji byly dla ubecji bezcenne gdyz na spowiedzi ludzie wyjawiali najskrytsze sekrety.
Odpowiedz
ekologia
2020-11-28 16:19:05
1 1
homokatolikus cytat z Biblii (Mat. 7:3-5): A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Czyż nie lepiej bliżej tak po sąsiedzku????
Odpowiedz
j60
2020-11-28 17:30:56
0 2
Jest jeszcze wiele osób nie ujętych w tym zestawieniu, aresztowanych i poddawanych torturom w celu wymuszenia zeznań. Mój ojciec był właśnie tak traktowany pod zarzutem współpracy z działającymi w okolicy ugrupowaniami. Z jego opowiadań pamiętam sławetnego milicjanta bez jednej górnej kończyny, który słynął ze szczególnej brutalności na terenie posterunku w Limanowej jak i wobec członków rodziny kiedy przyjeżdżali po ojca do domu.
Odpowiedz
BRZEGI
2020-11-28 23:24:24
0 1
..za ciężką pracę szacunek ..ale niektóre felietony Pana ...to taka gra po bandzie...
....uwaga co do nazwiska Morejko czy Morajko ?
Odpowiedz
szaradaa
2020-11-28 23:26:10
0 1
Panie Zastrzeżyński! Daty urodzenia wielu osób z tej listy należałoby zweryfikować, bo według listy bardzo wiele osób urodziło się w 1950r a aresztowani zostali w 1948, 1949r 1950r np.pozycje: 19, 22,29, 31, 35, 50, 56, 62, 174, 226, 237, 240, 243.
Odpowiedz
Wfra
2020-11-29 02:01:53
0 5
DZIEKUJE ! Wielka praca ktorej 70 lat nikt nie zrobil.
Czekamy jeszcze na liste tych ktorzy zabijali , zamykali,dreczyli.
Pozdrawiam
Odpowiedz
peres
2020-11-29 11:00:35
0 0
29. CZEREMUGA SZCZEPAN syn Franciszka, ur. 05 listopad 1952 r., zamieszkały pow. limanowski, zatrzymany 29 kwiecień 1950 r.
Człowiek ten był wcześniej zatrzymany, niż się urodził.
Gratuluję rzetelności autorowi. Albo autor taki rzetelny, albo źródło. z którego korzysta przedstawia "bogatą" historyczną wartość.
Odpowiedz
visitor
2020-11-29 14:24:14
0 1
A dlaczego Pan Zastrzeżyński nie umieścił obok wyroku nazwiska oprawcy? Dlaczego chronimy dalej katów? Nie wiem jaką wartość ma taka praca. Rodziny wiedzą, że ich bliscy byli prześladowani, wiedzą, gdzie była katownia UB, czy siedziba Gestapo? A czemu nie opublikować dokumentów, zdjęć? Dużo pracy, ale prawdy i sprawiedliwości chyba niewiele?
Odpowiedz
coco
2020-11-29 14:42:57
0 0
Myśle , że to nie są wszystkie nazwiska. Warto by się przespacerować po cmentarzu w Limanowej. Np takie nazwisko inż Czermak.
Odpowiedz
visitor
2020-11-29 15:06:52
0 0
Prawdziwe opracowanie, jeśli oparte jest na dokumentach z IPN, powinno zawierać odwołanie do dokumentu, strony, daty, etc. Czemu ma służyć publikowanie listy ofiar represji, czy było to uzgodnione z rodzinami? Oni czekają nie na nazwisko w liście represjonowanych, ale dane oprawcy, miejsce, gdzie leżą ich bliscy i przede wszystkim na sprawiedliwy proces i ukaranie winnych represji. Znam wiele osób z Limanowszczyzny, które tych osób za bohaterów nie uważają i jeśli ten artykuł , to upominanie się o prawdę, to niech będzie całą prawdą, a nie tylko o ofiarach!
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Nowa lista ofiar limanowskiej bezpieki"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in