17°   dziś 12°   jutro
Niedziela, 24 września Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna

Nowa droga zamiast mostu. Sprawa budzi kontrowersje

17.04.2023 06:30:00 pan
67 18766

Owieczka. Władze gminy uznały, że taniej będzie zbudować nową drogę, niż odbudować most w Owieczce uszkodzony jeszcze w 2018 roku. Z powodu sprzeciwu części właścicieli gruntów, po których ma przebiegać trasa, zdecydowano że inwestycja będzie prowadzona “specustawą”, umożliwiającą wywłaszczenia. Po opublikowaniu opracowanych koncepcji okazuje się, że w każdym wariancie nowa droga rozpoczynać się będzie obok siedziby firmy, w której dawniej pracował urzędujący wójt Bogdan Łuczkowski.

W skrócie:

  • Podczas ostatniej sesji Rada Gminy rozpatrywała wniesioną pod koniec lutego skargę na wójta gminy Łukowica. Złożono ją w sprawie “nienależytego wykonywania działań w zakresie zapewniania dojazdu” mieszkańcom przysiółka Podlaski w miejscowości Owieczka. 
  • Gmina postanowiła zrezygnować z odbudowy lub modernizacji istniejącego mostu i podjąć się budowy alternatywnego dojazdu. Część mieszkańców nie godzi się z decyzją, twierdząc że nowa droga nie tylko zabierze im grunt, ale i dla samej gminy będzie znacznie droższa, niż modernizacja istniejącego mostu. 
  • Skarga została uznana za bezzasadną. 
  • W tle jest wątek byłego pracodawcy urzędującego wójta. 

Most zaspawany, mieszkańcy jeżdżą w bród

Stalowy most w ciągu drogi gminnej stanowił dojazd dla mieszkańców przysiółka Podlaski w Owieczce. W lipcu 2018 roku podczas powodzi doszło do jego uszkodzenia. Niesione przez nurt drzewa uderzały w konstrukcję obiektu i doprowadziły do jej odkształcenia. Komisja wojewódzka powołana do weryfikacji strat na podstawie dokumentów oraz wizji w terenie zakwalifikowała obiekt jako uszkodzony. 

Po wykonaniu prac remontowych na istniejącej przeprawie w bród znajdującej się obok uszkodzonego obiektu, na wjeździe na most został zamontowany znak „zakaz wjazdu". Przeprawa w bród jest jednak kłopotliwa - zwłaszcza podczas opadów i wezbrania wód, kiedy mieszkańcy nie są w stanie bezpiecznie pokonać koryta potoku.


Ze skargi wynika, że od 2018 roku w sprawie mostu niewiele się działo. W jej treści czytamy:

Wójt nie wystąpił o dotację, nie podjął jakichkolwiek działań mających na celu ustalenie, czy w sprawie wystarczająca jest przebudowa obiektu mostowego, czy też zachodzi konieczność budowy nowego obiektu mostowego, jak również nie przystąpił do przebudowy, względnie budowy nowego obiektu mostowego. Zamiast tego, wszczął postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji w studium projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, tj. budowa drogi gminnej w miejscowości Owieczka – Podlaski”. 

Władze gminy w rozmowach z mieszkańcami miały zaproponować kilka koncepcji. Zostały one jednak oprotestowane przez część właścicieli nieruchomości, przez które nowa droga miałaby przebiegać. 

W skardze podniesiono, że brakuje rzetelnego oszacowania kosztów przebudowy lub budowy nowego mostu. Jednocześnie, zdaniem jej autora, budowa nowej drogi o długości ponad 700 metrów finalnie ma okazać się droższa, po poza kosztami projektu i samej inwestycji, gmina będzie musiała wypłacić odszkodowania za zajęty teren, a także wydawać kolejne środki m.in. na odśnieżanie czy doraźne remonty. 

Twierdzenia wójta, że budowa drogi dojazdowej  i jej utrzymanie są bardziej ekonomiczne, niż przebudowa, względnie budowa nowego obiektu mostowego należy uznać nie tylko za nieudowodnione, ale również absurdalne - twierdzi skarżący mieszkaniec.

Radni odrzucają skargę

Podczas ostatniej sesji skarga mieszkańca została uznana za bezzasadną. 

Argumentami przemawiającymi za budową alternatywnego połączenia drogowego z pominięciem przeprawy mostowej stał się fakt, iż jest to rozwiązanie o wiele bardziej racjonalne ekonomicznie i proceduralnie oraz możliwe do określenia przybliżonego okresu realizacji - uznali radni. 

Z uwagi na sprzeciw właścicieli gruntów, wójt Bogdan Łuczkowski zdecydował, że dokumentacja zostanie wykonana w ramach przepisów tzw. „specustawy drogowej". Pozwala ona wywłaszczyć nieruchomość za odszkodowaniem mimo braku zgody jej właściciela. Radni wskazali, że w tej sprawie “nadrzędnym argumentem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu do przysiółka”.

Po opracowaniu przez projektanta proponowanych koncepcji przebiegu drogi zostały one przedstawione mieszkańcom za pośrednictwem strony internetowej urzędu gminy oraz na zebraniach wiejskich. 

W uzasadnieniu uchwały Rady Gminy czytamy, że w wyniku podjętych działań i po przekazaniu aktualnych przeglądów do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Limanowej “sytuacja nabrała rozgłosu”. 

Radni wskazali, że PINB 21 listopada 2022 r. przeprowadził kontrolę stanu technicznego mostu, podczas której nakazał wyłączyć obiekt z użytkowania ze względu na realne zagrożenie życia i zdrowia. Ponadto zobowiązał gminę do wykonania i przedłożenia ekspertyzy technicznej mostu. Przedłożono ją 19 grudnia 2022 r. Kolejno PINB wezwał gminę na rozprawę, która odbyła się 16 stycznia 2023 r. W rozprawie uczestniczyli przedstawiciele samorządu i Wód Polskich, które są właścicielami działki, na której zrealizowany jest most. 

Finałem rozprawy okazała się decyzja o rozbiórce mostu:

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego z dnia 1 lutego 2023 r. nakazano gminie Łukowica rozbiórkę nieużytkowanego, nienadającego się do remontu, odbudowy, wykończenia, mostu wybudowanego na działkach nr 165, 161 położonych w miejscowości Owieczka, gm. Łukowica.

Rada Gminy Łukowica, rozpoznając skargę, nie dopatrzyła się w działaniach wójta “podstaw do przyjęcia za uzasadnione sformułowanych pod jego adresem zarzutów”. 

W uzasadnieniu uchwały podsumowano:

Wójt począwszy od początku roku 2019 podejmował działania związanie z zapewnieniem dojazdu do przysiółka Podlaski - wykonanie remontu przeprawy w bród, a następnie w ramach realizacji interpelacji radnego sołectwa Owieczka przystąpił do realizacji budowy alternatywnej drogi zapewniającej stałą (nie uzależnioną w tak dużym zakresie jak przeprawa mostowa od działania żywiołu, jakim jest płynąca woda) i znacznie szerszą dostępność komunikacyjną przysiółka Podlaski. Rada Gminy Łukowica po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi w dniu 29 marca 2023 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/305/23 uznającą skargę za bezzasadną w świetle ustalonego stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa.

Koncepcje i były pracodawca wójta

W ubiegłym roku na stronie internetowej samorządu opublikowano cztery koncepcje możliwego przebiegu nowej drogi. 

Z udostępnionych materiałów wynika, że pas gminnej drogi, która ma służyć mieszkańcom przysiółka, będzie miał ponad 7 metrów szerokości. Projektowana droga w trzech przypadkach dzieli na pół pola uprawne; w dwóch przebiega przez sad. 

We wszystkich przedstawionych wariantach przebiegu nowa droga swój początek ma w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego jednej z miejscowych firm. Co ciekawe, wspomniana spółka jest byłym pracodawcą urzędującego wójta. 

Z oświadczeń majątkowych wynika, że w 2018 roku - gdy Bogdan Łuczkowski wygrywał wybory na urząd wójta gminy Łukowica - był tam zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

Wójtowi wysłaliśmy prośbę o komentarz do tego wątku sprawy, do momentu publikacji nie odpowiedział jeszcze na nasze pytania. 


udostępnij

Komentarze (67)

jazok
2023-04-17 07:13:31
0 13
Same ciężkie przypadki w Gminie. Tak jak przypadkowe zatrudnienia. Już słychać o nowych oczywiście z tych samych rodzin.
Odpowiedz
jopie
2023-04-17 07:16:15
0 11
Ale skarga była bezzasadna droga Komisjo Skarg.
Odpowiedz
janoo
2023-04-17 07:25:35
0 13
7 metrowa droga gminna to tylko przypadek, rozdzielająca pola i sady mieszkańcow. Nie macie wstydu.Ciekawe jak byś cie postapili gdyby to dotyczyło waszego pola czy działki. NP. Agroturystyki, też by była skarga bezzasadna
Odpowiedz
bigi18
2023-04-17 07:32:09
12 0
Dobrze ze specustawa istnieje. Niektórym ludziom nie dogodzi. Może gmina im helikopter ma kupić? Nie cha drogi to niech chodzą na nogach. Nie wiem jakie są stawki za metr asfaltu, ale most to kilka milionów zł. Trzeba to przeliczyc. Odszkodowania Nie będą duże bo to przychodzi rzeczoznawca sądowy i on wycenia.
lenny
2023-04-17 08:24:24
0 7
Afera goni aferę, problem goni problem, a ty ciągle uważasz, że problemem są mieszkańcy a nie Wójt. Chłop nie ma zielonego pojęcia o rozwiązywaniu konfliktów, pomocy i przede wszystkim o logicznym myśleniu. To jest przykład totalnej niekompetencji i cwaniactwa, które zaczyna być już naprawdę uciążliwe.
bigi18
2023-04-17 12:37:01
0 0
Lenny
Wiemy że Ty wybuchowy byłeś i jesteś. Co w jego myśleniu jest nielogiczne? Wybrać drogę za niecały miliona, a most za 4-5 mln? Wybor prosty.
fredy39
2023-04-17 19:47:57
0 1
Ten most miał kosztować ok 8 mln i tutaj racja lepiej drogę wybudować niż most jednak przebieg trochę do d ... powinni jak najbardziej nie ingerować w działki mieszkańców, a przede wszystkim rozmawiać i przekonywać mieszkańców. Niestety wójt nie potrafi rozmawiać z ludźmi, sam byłem tego świadkiem, jak rozmawiał z jakąś panią, która byłą lekko zdenerwowana, jednak była skłonna do negocjacji. On nie potrafił tego dostrzec, tylko się zdenerwował i posłał po urzędników aby się nią zajęli i też chodziło o drogę.
Pokaż wiecej (2)
Odpowiedz
Manitou
2023-04-17 08:26:21
2 4
No cóż, jeszcze nie widziałem inwestycji której by ktoś nie oprotestował, ile lat trwała walka o Zakopiankę, ruszyło dopiero po specustawie, a z drugiej strony taka ustawa powinna minimalizować straty bo czasem człowiekowi przejadą przez działkę i zostają mu dwa okrawki, bo całej nie wykupią , a on płaci podatek od tych skrawków a nawet krów tam nie popasie.
Odpowiedz
lenny
2023-04-17 08:32:29
0 11
Cytując mistrzów komentarzy na Facebooku wójta, to znowu na pewno pomówienia i jego wyborcza rodzina na pewno pogrąża się w coraz to większym smutku, co to się znowu dzieje i dlaczego spokój biednemu, dobremu wójtowi się zabiera :)

Ciekawi mnie co teraz wymyśli, aby przykryć kolejną aferę i gnojenie mieszkańców. Może dyplom lub certyfikat dla najlepszego projektanta dróg w Polsce?
ibis
2023-04-18 00:17:45
0 5
Proponuję zapytać, kto jest administratorem fecebooka wójta i komu za to płaci i czy to pieniądze gminy. Sam się pochwalił że on nie usuwa złych komentarzy tylko administrator, choć wszyscy wiedzą, że to on jest tego sprawcą. Co się tyczy drogi to wcale mnie nie dziwi, że ziomal u którego był zatrudniony potrzebuje teraz wsparcia i on wychodzi mu naprzeciw. Niestety szemrane towarzystwo. Jemu z oczu źle patrzy i wyraz twarzy nie budzi zaufania. Na potęgę się fotografuje, bo nic innego mu nie zostało. Przynajmniej chce pozostać na obrazkach, bo przez swoje czyny w alei gwiazd nie zasiądzie.
Odpowiedz
Manitou
2023-04-17 08:46:24
0 3
A z drugiej strony patrząc na te zdjęcia przebiegu trasy to się nie dziwię tym mieszkańcom, bo to poprowadzone tak jakby ktoś chciał na złość zrobić właścicielom tych pól i sadów, jeb przez środek pola czy sadu , ja wiem że z Łukowicy niedaleko do Łącka ale aż tak?? Te krzywizny tej drogi to chyba łąckiej za dużo i ręka nie służyła, bo jak by walnąć prostą krechę na to samo by wyszło a mniej asfaltu wejdzie. Jaki i tak rżną te pola i sady na jeb... pies!
bonifacy2021
2023-04-17 09:09:32
2 0
Pomyśl przyszłościowo, nie zawsze będą tam pola i sady. W przyszłości mogą być działki budowlane z zabezpieczonym już dojazdem. Wartość działki może wzrosnąć dzięki każdemu udogodnieniu.
Manitou
2023-04-17 09:31:25
0 0
Wiesz wszystko się zgadza ale to wszystko melodia przyszłości, sadu nie sadzi się na parę lat, tylko ma służyć i przynosić dochody przez dziesięciolecia, taka droga przecinająca sad na wskroś, w zasadzie wyłączy go z użytkowania, bo za grunt ci zapłacą, za drzewa może też, ale utraconych zysków ze sprzedaży owoców przez lata nikt ci nie wyrówna, o eko-owocach też możesz zapomnieć gdy przez środek będzie biegła droga, a poza tym często taka byle jak przerżnięta działka nie nada się na budowalną bo nikt nie kupi jakiegoś trójkątnego skrawka tylko dlatego że jest tam droga.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
powazny7005
2023-04-17 08:57:26
1 11
Wójt Łuczkowski w bogatej gminie Łącko, inwestuje w budowę mostu, tam są dwie możliwości dojazdu, a mieszkańcy Owieczki Podlaski, tylko przejazd w bród który, przy dużym zlewie wody jest ryzykowny, czasami w ogóle nie możliwy. Panie wójcie fotki na fb nie rozwiążą poważnych problemów w Gminie Łukowica.
bigi18
2023-04-17 12:51:09
4 0
Powazny
Nie porównuj drogi z Jadamwoli na Czarny Potok do drogi w Owieczce. Jakie są różnice w liczbie użytkowników. Jechałeś alternatywnymi drogami? Widziałeś ich stan?
lenny
2023-04-17 14:06:03
0 1
Idąc tym tokiem, to niech wójt wyda połowę budżetu na drogę na Kraków, w końcu tam to jest dopiero użytkowników.
Ale z tego co wiem, to wójt jest od tego aby dbać o infrastrukturę w Gminie, w której został wybrany. Jak zostanie marszałkiem, to może w całym województwie sobie planować, na razie ma dbać o Łukowicę i jej mieszkańców.
fredy39
2023-04-17 20:17:03
0 1
Bigi18 jedna droga jest teraz robiona przez krzak, szkoda że wójt uparł się że most musi być zrobiony , zamiast drogę przez krzak poszerzyć do pięciu metrów. Z tego co wiem od 10-20 mln ma kosztować, lepiej pieniądze przeznaczyć w naszej gminie.koszt budowy to prawie koszt naszego budżetu inwestycyjnego. Trzeba mocno zastanowić się aby nie mieć problemów.
Pokaż wiecej (2)
Odpowiedz
bonifacy2021
2023-04-17 09:03:44
9 2
Mega dziwne, sprzeciw mieszkańców....hm.... Z tego co wiadomo większość jest za, a Ci co są przeciwni zostali zastraszeni przez pochodzącego z tamtej okolicy księdza - podpisali dokument, petycję jak zwał tak zwał i nie wiedzieli albo nie zrozumieli wgl co podpisują. Problem jest potężny, w przypadku pożaru, problemów ze zdrowiem itd. nie ma dojazdu. Gminy nie stać na most za pare mln., lepszym i tańszym rozwiązaniem jest droga, która tak naprawdę przeszkadza tylko kościelnemu diabłowi (poraz kolejny Kościół pokazuje swoje miłosierdzie i ugodowość). Dam sobie rękę uciąć że ten artykuł jest również dzięki niemu. Amen.
Manitou
2023-04-17 09:22:05
0 0
wiesz jak to jest w takich przypadkach, każdy chce mieć wygodny dojazd do domu, pracy, a zazwyczaj w takich przypadkach przeciw są ci którzy na tym ucierpią najbardziej, komu ta droga nic nie zabierze będzie za, ale ci którym ta droga przerżnie na pół pola czy sady, będą protestować bo inwestor zapłaci tylko za to co zajmie, a że wartość takiej przerżniętej działki czy pola spada do 0 to już nikogo nie obchodzi, a patrząc na przebieg tej akurat drogi to takich poł czy sadów jest kilka,i wcale się nie dziwię ich właścicielom że są niezadowoleni, bo to oni stracą na tym najbardziej! Z drogi korzystać będą wszyscy a koszty i straty poniesie kilku właścicieli, bo w takich przypadkach odszkodowanie to tylko kilka procent strat!
bigi18
2023-04-17 12:54:22
0 0
No ale jednak ktoredys ta droga musi biec. Był czas. Zamiast blokować, mogli proponować lepsze rozwiązanie.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
limanowianin1980
2023-04-17 09:04:58
1 11
Rzeczywiście coś z tym wójtem jest nie tak „afera goni aferę” katolickie radio rdn. broni aferzystę a słuchacze są coraz to bardziej zdegustowani.
bigi18
2023-04-17 12:56:45
4 0
Mówisz o sobie i o grupie 5-6 osób które są zawsze na nie? Jest Was 6 a twierdzicie ze wyrażacie głos wielu. Bez pokrycia w faktach.
Antykaczysta
2023-04-17 20:13:18
0 0
5 czy 6 osób to chyba jest na tak w całej gminie, bogusia nie lubią już nawet jego kolecy co z nim pod remizą pili :)
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
boxbox
2023-04-17 09:12:07
2 0
@bonifacy2021 Uważaj bo możesz zostać bez ręki!
Odpowiedz
PR1
2023-04-17 09:12:32
2 2
to są efekty jak sie głosuje na barana jarosława kaczyńskiego z prawa i sprawiedliwości...
Manitou
2023-04-17 09:34:29
0 3
Ja myślałem że wójt nazywa się Łuczkowski, nie wytrzeźwiałeś jeszcze po weekendzie?
PR1
2023-04-17 12:11:24
0 0
czytaj ze zrozumieniem baran jarosława !? Kaczyński wychował se takich baranów co później zostali ministrami, wójtami, radnymi i członkami spółek skarbu państwa...
Manitou
2023-04-17 12:52:15
0 0
z tego co wiem ośle to ludzie wybierają sobie wójtów i innych takich a ty kompleksy idź leczyć do lekarza a nie tu, to że tobie w życiu nie wyszło i jesteś pacanem to niczyja wina tylko twoja
Pokaż wiecej (2)
Odpowiedz
magda82
2023-04-17 10:21:41
1 10
Jeżeli nie ma odpowiedzi Wójta, to pewnie radca obsługujący Urząd Gminy jest na urlopie. Zawsze jeszcze sekretarz może skopiować i odpisać, że sprawa zostanie rozpatrzona we właściwym trybie, czyli w skrócie Rada uzna skargę uznają za bezzasadną i zagłosują m. in. radni, którzy dostali ziemie z inwestycji na terenie gminy na swoje posesje lub materiał, który powinien być wbudowany w grogi gminne. Uważacie, że my nie widzimy, gdzie jeżdżą samochody z ziemią??? Zapłaciliście za te samochody z ziemią po cenie rynkowej??? Trochę przyzwoitości ....
bigi18
2023-04-17 13:00:09
4 0
Magda
A jakieś konkrety? Zdjęcia, filmy, faktury? Sugerujesz że Pan Oleksy i Pan organista nie sprawdzają się w swoich rolach i nie kontrolują inwestycji?
Odpowiedz
heraklit
2023-04-17 10:36:33
1 9
@magda82 Tych głupszych wójt „kupił” za kilka aut ziemi, ci bardziej śliscy będą mieć drogę asfaltową na podwórko np. radny Sewiło z Przyszowej, dla nich nieważne, ze ta korupcja polityczna będzie kosztować podatników około 70tys.
bigi18
2023-04-17 13:01:04
2 0
A może jakieś dowody, konkrety?
Odpowiedz
szaradaa
2023-04-17 10:56:08
0 11
Nie da się ukryć, że w Gminie Łukowica obsługę prawną prowadzi ten sam radca co ongiś w Gminie Limanowa! - metoda ta sama !!!!!!!!!!!!
Ludzie nie dajcie się .
Odpowiedz
magda82
2023-04-17 11:43:01
0 5
Heraklit
70 tys? To chyba jedno zero zabrakło. Za 70 tys to drogi nie zbudujesz
Odpowiedz
heraklit
2023-04-17 12:19:15
0 7
@magda82 Trochę mi łyso daje sprostowanie - Sewiło zaplanowana do jego domu droga na podwórko „Część VIII: 340956 K Przyszowa – Okręglica - Sewiło (dz. ew. 1174/7, 1173/1, 1174/4, 1241/1, 1241/3, 1237/2, 1240/2, obr. Przyszowa) kwotę 614 000,00 PLN brutto” Dane z Platformy zamówień SIDAS.
lenny
2023-04-17 12:32:49
1 7
Ciekawi mnie jakie jeszcze "trupy" z szafy się wysypią
bigi18
2023-04-17 13:03:51
1 0
No w dzisiejszych czasach może wyjść na jaw że niektórzy nauczyciele krzyczą na dzieci w naszej gminie. Bardzo krzyczą. Dawniej darcie i rzucanie dziennikami uchodziło płazem. Dziś może być ciężej.
straznik5
2023-04-17 18:10:16
0 3
bigi18 „W dzisiejszych czasach może wyjść na jaw” Jak twoja rodzina i ty weszliście w posiadanie nieruchomości po Michale Sikoniu, dopiero będzie ciekawie.
Pokaż wiecej (2)
Odpowiedz
jaz
2023-04-17 14:04:55
1 11
Panie radny Bugajski! Dalej uważasz Pan że skarga jest bezzasadna? Dla czego nie odczytał Pan treści skargi ani jej uzasadnienia na Sesji? Czy ma Pan coś do ukrycia przed mieszkańcami?
Może chociaż jedno zdanie w tej sprawie padnie z Pana ust na następnej Sesji Rady
bigi18
2023-04-17 21:04:42
3 0
Jaz
Bo skargi są rozpatrywane na komisjach! Czy to tak trudno zrozumiec? Nie na sesjach rady gminy. To tak jakbyś zaszedł na zebranie wiejskie i chciał żeby Cię osadzili za jazdę po pijaku np. Nie ten czas i nie ta instytucja.
Odpowiedz
jaz
2023-04-17 14:07:37
1 9
Dziwi przebieg tej drogi oraz jej parametry. Wniosek nasuwa się sam. Widać że coś tu śmierdzi.
Odpowiedz
jandy
2023-04-17 18:29:36
1 4
zgodnie z treścią art. 304 § 2 KPK instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa..
Radni są funkcjoruszami publicznymi tak jak pracownicy samorządowi. Na marginesie do ostatniej Sesji
bigi18
2023-04-17 21:07:18
3 0
Handy
A kto popełnił jakieś przestępstwo? Czy osoba bez prawomocnego wyroku może być nazywana przestępcom? Zasłaniasz się prawem a podstaw nie znasz!
Odpowiedz
Antykaczysta
2023-04-17 20:10:05
1 8
Ludzie nie odpuśćcie ani metra własnej ziemi i to bez żadnego odszkodowania! Ten kacyk myśli że mu w gminie wszystko wolno. Remont czy budowa nowego mostu w miejscu istniejącego powinna być priorytetem a nie wywłaszczanie ludzi.Nie dajcie się!
bigi18
2023-04-17 21:10:53
3 0
Antykaczysta
Właśnie na takich jak Ty którzy chcą zarobić na krzywdzie innych powstała specustawa. Droga dla dobra ogółu powstanie, przyjdzie rzeczoznawca sądowy, wyceni grunt według jego wartości, a nie widzi mi się właściciela i właściciel otrzyma należna mu kwotę, a nie zarobi kroci.
podrozniczka
2023-04-17 23:03:52
0 1
@bigi a Ty dalej żyjesz mzonkami i nie masz bladego pojęcia jak to się odbywa. Niestety ja też z Wojtem rozmawiałam na ten temat i niestety nie da się z nim rozmawiać,bo jedyne co sobą reprezentuje to ten ironiczny usmiech. Żadnych konkretów. Zabrać bo się gminie należy i tyle.
Antykaczysta
2023-04-18 06:11:34
0 0
Bigi18
Co za głupoty opowiadasz! Jeśli ktoś chce krzywdy innych to tylko boguś zamiast wyremontować most woli zabrać ludziom ziemię żeby zrobić drogę do kumpla
Pokaż wiecej (2)
Odpowiedz
fredy39
2023-04-17 20:34:03
1 6
Ale po co 5 metrowa droga osiedlowa? Tutaj w tym miejscu zwęzili do 3,5 metra drogę na Jadamwolę który jest spory ruch, nie dawno wójt się chwalił że droga na Krzak będzie poszerzona do 3 metrów gdzie tu logika?
bigi18
2023-04-17 21:14:17
3 0
Fredy
Jesteś dość rozsądny. Nie pisz głupot. Prawo się zmienia. Wpisz sobie w Google jaka jest minimalna szerokość drogi publicznej i masz odpowiedź. Minimum to pas 3,5 metra plus dwa pobocza 0,75 plus mijanki! A żeby ruch był płynny to buduje się drogi o dwóch pasach ruchu bez mijanek.
fredy39
2023-04-17 22:40:17
0 0
Zgadza się, tylko ja tam widzę 5 na pierwszym zdjęciu, nie 3,5 metra. I to po całej długości. Jaki to sens? W tym przypadku wystarczy zastosować mijanki i 3,5 metra. Jest to małe osiedle widząc z map google.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
prawo
2023-04-17 22:53:05
0 6
bigi 18
"Jest Was 6 a twierdzicie ze wyrażacie głos wielu" A SKĄD U PANA WÓJTA TAKA WIEDZA!! CHCE PAN OGRANICZYĆ DEMOKRACJĘ-TO WSTYD! DOSYĆ,ŻE USUWA PAN NIEWYGODNE KOMENTARZE NA FEJSIE TO JESZCZE TU SIĘ PAN WKRĘCIŁ, NA BOGA CZŁOWIEKU. PROSZĘ POPRAWIĆ SWÓJ WIZERUNEK, BO INACZEJ BĘDZIE KLAPA, TOTALNA KLAPA I ZATRUDNIĆ WOKÓŁ SIEBIE ZDOLNYCH, MĄDRYCH A NIE KLIKAJĄCYCH, KTÓRZY NAWET NIE WIEDZĄ CI KLIKAJĄ W PRZECIWIEŃSTWIE DO TYCH TUTAJ.
Odpowiedz
ibis
2023-04-18 00:02:59
0 4
Super, jak zwykle wójt uprawia prywatę, droga do koleżki u którego pracował, niejakiego Morzy.... i jego firmy Morapel. Czy te jego lewe układy wreszcie się skończą. Facet nie jest inteligentny, ale na pewno cwany do kwadratu. Firma wyprawia skóry i jej działanie jest szkodliwe dla środowiska. Ale co tam, po nich choćby tajfun przeleciał to oni i tak swoje zrobią, bo myślą że do stołków się przyspawali. A idolki wójta- Olszakówny czy Śmierciakówny- myślą po swojemu, nawet jakby wójt narobił na środku drogi to i tak go pochwalą. Sorry za przykład, ale kawa na ławę!!!
Odpowiedz
k2brat
2023-04-18 02:02:52
4 1
Trzeba przyznać , że portal limanowa.in wraz z kilkoma "cwanymi lisami" oraz "świętym księżulkiem " od dłuższego czasu nękają wójta gminy Łukowica. Jest tyle miejscowości w powiecie i wiele się dzieje i dobrego i ciekawego lecz portal nie kwapi się tak bardzo towarzyszyć wójtom ' radom gminy i wydarzeniom jak w Łukowicy ! Człowiek zadaje sobie pytanie skąd ta jednostronna retoryka wobec wójta? Kto pociąga za sznureczki w tej ukladance ... Nauczyciel ? Uczeń ? Ksiądz ? To jest pytanie ?
podrozniczka
2023-04-18 08:28:43
0 4
Mylisz się,widziałam tu artykuły o Wojcie z Tmybarku,Niedźwiedzia,Laskowej,Dobrej,Limanowej... Niestety to jeszcze wolny kraj i w przeciwieństwie do Facebooka komentarze same nie znikają.
Tytusek1
2023-04-18 08:40:13
0 1
Teraz to pojechałeś równo, nękają wójta. A to dobre. Są niezależni to mogą pisać o wszystkim. Patrzą władzy na rękę, bo ta władza jest do niczego i nie wolno spuszczać z niej oka. To że wójt kupił radnych, którzy jak te marionetki podnoszą rękę za wszystkim, to wcale nie znaczy, że inni maja robić. to samo. Fałszywy karierowicz, którego będzie trudno oderwać od -jak to niektórzy mówią-koryta. Straszne kolesiostwo także w zatrudnianiu swoich, a ściany mają uszy. Pan wójt nie da rady zamknąć wszystkim ust.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
Tytusek1
2023-04-18 08:43:15
0 4
k2brat
Teraz to pojechałeś równo, nękają wójta. A to dobre. Są niezależni to mogą pisać o wszystkim. Patrzą władzy na rękę, bo ta władza jest do niczego i nie wolno spuszczać z niej oka. To że wójt kupił radnych, którzy jak te marionetki podnoszą rękę za wszystkim, to wcale nie znaczy, że inni maja robić to samo. Fałszywy karierowicz, którego będzie trudno oderwać od -jak to niektórzy mówią-koryta. Straszne kolesiostwo także w zatrudnianiu swoich, a ściany mają uszy. Pan wójt nie da rady zamknąć wszystkim ust.
Odpowiedz
Tytusek1
2023-04-18 08:46:11
0 7
k2brat
Napisałes o sznureczkach, może jesteś jednym z nich i jak widać grasz w tym zainfekowanym gminnym towarzystwie.
Odpowiedz
heraklit
2023-04-18 08:51:51
0 6
@k2brat Bogdana „neka” fatalne zarządzanie gminą. Łuczkowski dobrał sobie specjalistów takich jak ty. Śmiało można powiedzieć, że jest coraz to gorzej „afera goni aferę”. To ze Komisja Skarg i RG odrzuca zasadne skargi to nie jest rozwiązanie. Niektóre przekręty nie da się ukryć. Ogólnie rzecz ujmując Gmina Łukowica traci wizerunkowo, podobnie jak politycy którzy pozują z Wójtem do zdjęć.
Odpowiedz
k2brat
2023-04-18 09:07:44
6 0
"Ujadanie" to wasza pasja - powodzenia w tworzeniu niczego ! - prócz "zadymy" i odsłon na tym portalu !
prawo
2023-04-18 09:30:27
0 3
Jak dla ciebie jest tu ujadanie, a zadyma to ci gratuluję krzywego zwierciadła. Gracie razem w szachy i musisz mu schlebiać?. Spójrz na niego obiektywnie, nie nadaje się do tej roli! Nie ma żadnej cechy przewodnika i dobrego gospodarza.! Życiem rządzą przypadki a on jest jednym z nich i sam się wystawił na strzał dokumentując barwnymi wpisami i fot. swoje działania. Dziś już napisał co zjadł na śniadanie? A gdzie wpis, jakie dziś niebo, albo kolor kwiatuszków w trawie.?
Odpowiedz
Uranos
2023-04-18 10:17:40
0 5
Starożytną maksyma głosi: Żona Cezara powinna być poza podejrzeniami. Tu podejrzenia się mnożą i nie sposób tego przemilczeć.
Odpowiedz
k2brat
2023-04-18 11:16:56
0 0
Napiszę to waszym językiem : wszystko jest do dupy , beznadziejne , podejrzane , ustawione , zero profesjonalizmu , nie logiczne - "rzygać się chce" - tymi waszymi wypocinami i obelgami - cwaniaki zza ekranu. Taki to wasz świat ........ szary i do dupy..... nie stać was choćby na jedno kolorowe zdjęcie ! ale oglądać uwielbiacie , śledzić fejsa uwielbiacie ! - tylko ktoś musi to zdjęcie zrobić !
Odpowiedz
heraklit
2023-04-18 12:10:22
0 0
@k2brat Wyobraź sobie nie oglądam Bogdana Łuczkowskiego na jego fb, szkoda czasu. Wystarczy posłuchać jak się ludzie śmieją z kolejnych fotek. Jedna uwaga nie pisz „waszym językiem” bo to twój język, skrybo z Bożej łaski.
Odpowiedz
k2brat
2023-04-18 14:36:30
1 0
Jak ci to przeszkadza to nie trać czasu na pierdoły i nie oglądaj ! ...wasza teoria ,że wszyscy się śmieją ??? G...... prawda - wam czy Tobie taki środek komunikacji społecznej wydaje się śmieszny ? to lepiej idź na pastwisko i wąchaj kwiatki . Tylko nie rób zdjęć - bo to śmieszne , nie opowiadaj o tym nikomu - jeszcze sprawdzą czy tam faktycznie byłeś ? Takie pierdoły ! a droga i tak jest potrzebna - o Tym już teraz nikt nie pisze ! Zapierd..... wpław !!!! Pasuje ?
Odpowiedz
heraklit
2023-04-18 15:45:26
0 0
@k2brat Januszku Piszesz komentarze w godzinach urzędowania, niektórzy podatnicy ciężko pracują na twoje pobory, na dodatek używasz brzydkiego języka – nie ładnie. Odnośnie drogi skarżący i internauci uważają, że wójt zaniedbał swoje obowiązki 2018r. nie pozyskał środków na remont lub odbudowę mostu.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Nowa droga zamiast mostu. Sprawa budzi kontrowersje"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in