Poniedziałek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Muzealne projektowanie struktury przyszłości

12.01.2021 13:34:00 top 0 3185

Limanowa. Miniony rok, pomimo stanu epidemicznego, albo właśnie ze względu na tę sytuację, oznaczał dla muzealników okres wytężonej pracy. Jaki będzie ten rok?

- Jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. odbywały się wydarzenia kulturalne i naukowe w ramach cyklów: „Jam na Marsie” i „W Ogrodach Klio”, przyciągające liczną publiczność.  Okres ograniczenia działalności instytucji wymagał zmian systemu pracy, dostosowania procedur do reżimu sanitarnego oraz znalezienia formuły działalności w przestrzeni internetowej (innej od powszechnej tendencji prezentowania kultury poprzez tzw. „gadające głowy”) – w efekcie powstały liczne artykuły popularno-naukowe z zakresu historii i historii sztuki (a także rozpatrujące wybrane zagadnienia z punktu widzenia obu tych nauk), nieoczywiste wirtualne spacery po muzealnych wystawach, wydarzenia o charakterze performatywnym  i happeningowym – zaznaczające obecność Muzeum w przestrzeni miejskiej. Okres letni upłynął pod znakiem plenerowych warsztatów w parku miejskim, a także realizacją formy plenerowego wykładu potrójnego w ramach cyklu „W ogrodach Klio” („Archeologia nagiego ciała”). Oprócz aktywności w przestrzeni publicznej muzealnicy pozyskiwali nowe zbiory, prowadzili zajęcia edukacyjne on-line (kurs przygotowawczy do matury z zakresu historii sztuki), opracowywali nowe koncepcje wystawiennicze (i kreowali ekspozycje w przestrzeni), formy przekazu narracji odbiorcom, prowadzili badania naukowe oraz pozyskiwali środki zewnętrzne z projektów europejskich i realizowali już rozpoczęte projekty - informuje Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej. 

Efektem tych działań stało się opracowanie ramowego planu działalności merytorycznej na rok 2021 r., uwzględniającego sytuację sanitarno-prawną:
Wystawy:
22.01.2021 wernisaż w formie eksperymentu artystycznego „Brożek intymny”, prezentujący w wersji on-line wystawę szkiców artysty przygotowaną w salach muzeum (możliwość zwiedzenia ekspozycji in situ będzie istnieć do początku maja).
26.02.2021 r. otwarcie on-line wystawy stałej: „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym”, przedstawiającej aspekty historii Limanowej w okresie nowożytnym, dofinansowanej ze środków europejskich. W ramach tego zadania w ubiegłym roku renowacji uległ dach dworu Marsów oraz pojawił się nowy mieszkaniec muzeum: Błędny Ognik Irrlicht.
14.05.2021 IX Noc Muzeum, w trakcie której muzealnicy zabiorą publiczność w podróż po „Logice chaosu”, w odsłonie barokowej  i z potrójnym wykładem w ramach „W Ogrodach Klio”.
25.06.2021  s.z.t.u.k.a. – interdyscyplinarne działanie performatywne
20.08.2021 otwarcie kolejnej wystawy stałej: „In partibis artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”, zlokalizowanej w odtworzonej secesyjnej werandzie dworskiej, rozpatrujące zagadnienie mecenatu szlacheckiego nad wszelkimi przejawami sztuki. Wydarzenie będzie częścią realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich o tej samej nazwie.
17.09.2021 otwarcie wystawy czasowej: „Wewnątrz/Inside”, będącej refleksją nad mechanistyczną wizją rzeczywistości skrytej w trzewiach urządzeń, w oparciu o zbiory własne muzeum.
12.11.2021 otwarcie wystawy czasowej: „Pamięć kalendarza” – czyli próba odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca historii w życiu codziennym człowieka ery modernizmu i postmodernizmu. 

Popularyzacja nauki:
14.05.2021 „W Ogrodach Klio” – potrójny wykład w ramach cyklu poruszający zagadnienie różnych aspektów epoki baroku, w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim
23.07.2021 „W Ogrodach Klio” - potrójny wykład w ramach cyklu wytyczający „Antypody antyku”, będący częścią VI Jarmarku historycznego św. Marii Magdaleny
13.08.2021 „W Ogrodach Klio” - potrójny wykład, którego narracja dotyczyć będzie recepcji zjawiska wojny, w różnych okresach i wymiarach.
12.11.2021 „W Ogrodach Klio” - potrójny wykład prezentujący najważniejsze zagadnienia metodologii badań humanistycznych (historii, historii sztuki, archeologii).

Badania naukowe:
- kontynuacja badań nad aspektami życia codziennego Limanowej w okresie staropolskim, skutkująca ponadto przygotowaniem edycji najstarszych zachowanych ksiąg wójtowsko-ławniczych miasteczka z XVI i XVII w. Jedna ze wspomnianych ksiąg zostanie wydana jako VII tom Zeszytów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej (premiera 10.12.2021). Dyscyplina: historia
- projekt badawczy, skupiający się na formach artystycznych wyposażenia najstarszych zachowanych kościołów i historii gospodarczej parafii na terenie powiatu limanowskiego (do końca XVIII w.). Interdyscyplinarny: historia sztuki i historia
- kwerendy w muzeach na terenie Polski w celu pozyskania informacji na temat form twórczości Maksymiliana Brożka. Dyscyplina: historia sztuki
- kwerendy w muzeach polskich i europejskich mające na celu kompleksowe opracowanie tematu miejsca w kulturze dewizek. Interdyscyplinarna: historia sztuki, kulturoznawstwo

Edukacja:
- kurs przygotowawczy do matury z zakresu historii sztuki
- kurs podstaw języka łacińskiego i kultury antycznej
- warsztaty kaligraficzne i iluminatorskie
- warsztaty artystyczne i historyczne w trakcie wakacji z Muzeum (lipiec, sierpień)
- gra miejska w trakcie VI Jarmarku św. Marii Magdaleny

Wydarzenia kulturalne:
Kontynuacja cyklu koncertów „Jam na MARSIE” uzależniona przede wszystkim od uwarunkowań sytuacji epidemicznej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in