Środa, 24 lutego
Maciej, Marek, Bogusz, Sergiusz, Boguta

Mniej dzieci w miejskich przedszkolach

06.11.2012 07:48:15 top 8 4540

Limanowa. W ostatnich trzech latach przedszkola samorządowe w mieście Limanowa notują spadek liczby wychowanków. W przedszkolach tych były w ubiegłym roku szkolnym niewykorzystane miejsca.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Limanowa burmistrz przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych ubiegłym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2011/2012 Miasto Limanowa było organem prowadzącym dla dwóch przedszkoli i czterech zespołów szkół samorządowych. Ponadto w Limanowej funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny.
Do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało łącznie 405 dzieci w wieku 3,4,5 i 6 lat, w tym 112 dzieci – mieszkańców Gminy Limanowa - na które Miasto Limanowa otrzymało dotację na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy samorządami.

Liczba miejsc w przedszkolach na rok 2011/2012 wynosiła 425, wykorzystanych było 405 miejsc. Średnia liczba wychowanków w oddziale wyniosła 23,83.
- W ostatnich trzech latach notuje się spadek liczby wychowanków w przedszkolach samorządowych -
informował burmistrz.  - Na terenie miasta Limanowa funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczało 40 dzieci z terenu miasta oraz 104 dzieci z terenu innych gmin.

- Miasto Limanowa ma obowiązek udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - wyjaśniał Władysław Bieda. -  W roku szkolnym 2011/2012 miasto udzielało dotacji dla dwóch przedszkoli niepublicznych tj. Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz Przedszkola Słoneczko. Natomiast Przedszkole im. Biskupa Piotra Bednarczyka nie występowało o udzielenie dotacji ponieważ finansowane było ze środków Unii Europejskiej.

Za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych Miasto Limanowa otrzymuje zwrot udzielonej dotacji na podstawie zawartych porozumień z gminami .

Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 33,75 etatu kalkulacyjnego, oraz 31,5 etatu pracowników administracyjnych i obsługi . W etaty pracowników obsługi wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: pomoc nauczyciela, intendent, konserwator oraz pracownicy stołówki.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in