19°   dziś 19°   jutro
Środa, 07 czerwca Robert, Wiesław, Antoni, Jarosław, Ariadna

Miliony dla Sądecczyzny, a gdzie Limanowa?

12.01.2016 09:41:51 top
44 6849

62,5 mln zł na obwodnicę Muszyny, ponad 41,4 mln zł na inwestycje w szpitalu specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu czy 11,5 mln zł na projekt Skansenova (systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu). Limanowszczyzna może jedynie liczyć na przebudowę dwóch dróg: Limanowa-Bochnia i Lubień-Zabrzeż.

- To tylko kilka z wielu inwestycji na Sądecczyźnie, które zostały zapisane w Małopolskim Planie Inwestycyjnym. - Wszystkie zaplanowane zadania zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 7 lat – informował podczas konferencji prasowej Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego.

- 30 grudnia ubiegłego roku Województwo Małopolskie uchwaliło budżet na rok 2016, a wcześniej Wieloletni Plan Inwestycyjny, który wyznacza kierunki inwestycji w Małopolsce. W samorządzie regionalnym zależy nam na zadaniach konkretnych, wśród nich są te, które będą realizowane na terenie subregionu sądeckiego – zaznaczył Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Transport – najważniejsze inwestycje na drogach wojewódzkich do 2023 roku

326,8 mln złotych – tyle w Małopolskim Planie Inwestycyjnym zaplanowano na inwestycje drogowe na Sądecczyźnie. Wszystkie zadania powinny zostać zrealizowane do 2023 roku.

- Prawie 63 mln zł przeznaczymy na budowę 8-kilometrowego odcinka obwodnicy Muszyny. To ważna, strategiczna dla nas droga prowadząca na Słowację – informował Leszek Zegzda. – Ponadto zaplanowane są remonty, modernizacje i przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa, czyli to wszystko, co się wiąże z dobrą komunikacją, na drogach wojewódzkich.

Wśród takich inwestycji znalazły się m.in. rozbudowy dróg wojewódzkich nr 968 Lubień – Zabrzeż (szacunkowy koszt 61,5 mln zł), nr 975 Paleśnica – Bartkowa Posada – Dąbrowa (60 mln zł) czy nr 981 Zborowice – Krynica (42,5 mln zł). Modernizacji doczekają się m.in. odcinki dróg wojewódzkich Powroźnik – Wierchomla (DW 971) czy Zabłędza – Chojnik (DW 977). Jeszcze w tym roku powinny zostać ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi na wykonanie rozbudowy: DW 971 w m. Krynica, DW 977 Gorlice – granica państwa, DW 965 Zielona – Limanowa (etap I i II), DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa.

- Największą bolączką, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową jest brak pełnotowarowego przejścia granicznego na Słowację – mówił przedstawiciel samorządu regionalnego. - Dla naszych przedsiębiorców jest to kwestia absolutnie strategiczna, dlatego jednym z najważniejszych celów jest porozumienie ze Słowakami. Najbliżej rozwiązania tego problemu jest przejście w Muszynce, czyli w pobliżu Tylicza, a to wymaga po stronie naszych sąsiadów przebudowy drogi na odcinku 7 km.

Warto przypomnieć, że Sądecczyzna zyska sporo na środkach unijnych zagwarantowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W specjalnej części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dotyczącej rozwoju subregionów (czyli w tzw. Subregionalnym Programie Rozwoju, gdzie zaplanowano w sumie 521,6 mln euro) – na inwestycje w infrastrukturę transportową zagwarantowano 11,6 mln euro. W tej kwocie na drogi subregionalne zaplanowano prawie 6,5 mln euro, a na infrastrukturę dla obsługi podróżnych – ponad 5,1 mln euro.

Z myślą o ochronie środowiska

Do 2023 roku powinna zostać zakończona budowa dróg rowerowych – EuroVelo 11 i VeloDunajec. Na obie trasy zaplanowano środki w wysokości 74,5 mln zł. Dzięki tym, a także pozostałym odcinkom z sieci EuroVelo, turyści podróżujący na rowerach będą mogli się szybko i bezpiecznie poruszać, docierając do wszystkich atrakcji i zabytków na wytyczonej trasie.

- Kapitalne znaczenie dla Nowego Sącza i Sądecczyzny będzie miała budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Popradu i Dunajca. Inwestycje są już przygotowane pod względem technicznym. Do roku 2023 planujemy wybudowanie w Małopolsce 600 km dróg rowerowych, w tym 200 km znajdzie się w subregionie sądeckim. Przedsięwzięcie będzie miało olbrzymie znaczenie dla uatrakcyjnienia turystycznego subregionu – podkreślał członek ZWM Leszek Zegzda.

Przypomnijmy, EuroVelo 11 to szlak rowerowy o długości około 6000 km przebiegający przez Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbia, Macedonię i Grecję. Na terenie naszego kraju przebiega przez Małopolskę (gdzie styka się ze Słowacją), i dalej przez województwa: świętokrzyskie, mazowieckie i podlaskie (gdzie biegnie wzdłuż Litwy). Z kolei VeloDunajec biegnie doliną Dunajca i mierzy ponad 250 km.

Poważne środki na poprawę ochrony środowiska zaplanowano także w Subregionalnym Programie Rozwoju (SPR). Ogromny nacisk położono przede wszystkim na obniżenie poziomu niskiej emisji i walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Dlatego też w SPR na działania, które mają pomóc to osiągnąć (czyli m.in. termomodernizacja budynków, niskoemisyjny transport miejski, ale też wsparcie wymiany kotłów na nowoczesne) zagwarantowano środki w wysokości prawie 36 mln euro. Z kolei na inwestycję w gospodarkę odpadami zaplanowano ponad 5 mln euro, a na gospodarkę wodno-kanalizacyjną – ponad 19,7 mln euro.

Dla pacjentów

W ciągu najbliższych 7 lat planuje się też na Sądecczyźnie kolejne inwestycje w służbę zdrowia. Do najważniejszych należy rozwój szpitala specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Przewidziane prace mają kosztować ponad 45,3 mln zł. Wiadomo, że dzięki tym środkom zostanie m.in. rozbudowany SOR, a także wznowiona działalność Zakładu Medycyny Nuklearnej, a także dostosowanie budynku po szpitalnej pralni na potrzeby poradni specjalistycznej.

Nowe szanse dla kultury, turystyki i edukacji

Do 2023 roku planuje się również przeprowadzenie kilku ważnych inwestycji w kulturze – w MPI zaplanowano na ten cel ponad 41 mln zł. Z tej sumy 11,5 mln zł ma kosztować jeszcze lepsza ochrona zabytków drewnianych w ramach projektu Skansenova. – W tym programie chodzi o odnowienie i zabezpieczenie dóbr materialnych, które mamy w małopolskich skansenach. Będzie to zabezpieczenie przeciwpożarowe, wymiana poszycia dachowego, naprawa eksponatów, które w sposób naturalny przez lata się zużywają – wyjaśniał Leszek Zegzda. Działania te mają nie tylko zapewnić jeszcze lepsze zabezpieczenie przed np. pożarami czy niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, ale też zwiększyć promocję tych miejsc wśród turystów. Z kolei utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej – pierwszej takiej placówki w Polsce – ma pochłonąć ponad 8 mln zł.

- Chcemy w Nowym Sączu utworzyć centrum zachowania dziedzictwa niematerialnego Małopolski i Polski. To nowa inicjatywa i jedyna w kraju. Ten pomysł zrodzony w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, nada zupełnie nową jakość funkcjonowania Nowego Sącza i Sądecczyzny w przestrzeni kulturalnej – wyjaśniał Leszek Zegzda.

Wśród projektów, które zostaną zrealizowane, jest również Karpacka Mapa Przygody 2.0 – czyli nowatorska promocja zalet polsko-słowackiego pogranicza. Liderem tej inicjatywy jest MCK Sokół w Nowym Sączu.

Wśród zapisów MPI znalazły się także inwestycje w sądeckie placówki edukacyjne. Już wiadomo, że szeroko zakrojona modernizacja Małopolskich Ośrodków Wychowawczych ma kosztować 15 mln zł. Dzięki temu wychowankowie będą mogli korzystać z nowego internatu, stołówki i sali gimnastycznej.

Inwestycje w dziedzictwo regionalne i edukację – na te działania również zagwarantowano środki w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju. Na wychowanie przedszkolne zapewniono 6,4 mln euro, a na kształcenie zawodowe – 12,8 mln euro. Będzie też można się starać o wsparcie na rozwój lokalnych tras turystycznych (2,5 mln euro) czy rozwój miejscowych atrakcji turystycznych (6,4 mln euro).

- W roku 2016 ponad 45% budżetu województwa małopolskiego przeznaczamy na inwestycje. Stawiamy akcent na rozwój poprzez inwestowanie – podkreślił Leszek Zegzda z zarządu województwa.

(Źródło: UM WM)

udostępnij

Komentarze (44)

1234567
2016-01-12 11:31:22
0 0
Patrząc na zdjęcie,w pierwszej chwili pomyślałem, że siedzący obok v-ce marszałka Zegzdy, to zmartwychwstały, były premier Józef Cyrankiewicz . A może? Cuda się ponoć zdarzają !
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 11:40:16
0 5
Gdzie Radni, Gdzie Zarząd, Gdzie Starosta.

Za co ci urzędasy biorą kasę. Dlaczego nie walczą jak Psy o karmę.
Przecież PIS wygrał w Powiecie Limanowskim wziął wszystko, obsadził wszystkie stanowiska.
Gdzie ci posłowie od robienia Gnoju Jonczyk, Mularczyk.

Gdzie radna Agata Zięba z PIS schowała głowę w Piasek Jak Struś.
Kobieto zapracuj na te 5 tyś, które otrzymujesz z naszych podatków
Odpowiedz
Hiena
2016-01-12 11:42:16
1 3
Limanowa już miała miliony, poszły na buzodrom, mój rynek, znaki drogowe przez środek ul. Piłsudskiego, centrum sportów ekstremalnych seniora przy chyba spacerowej,opracowywanie chybionych koncepcji itp. Zasadniczo ten grajdoł Limanowa można przeznaczyć pod zbiornik retencyjny, nigdy niczego tu nie było i nie będzie.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 11:57:09
0 4
Wyszło szydło z worka.
Zarząd Powiatu wydał zło opinie o Szczawie. Jako Gminie
Szczawa miała inwestorów. Którzy chcieli w tą miejscowość zainwestować.
A tu dowiadujemy że inwestycje omijają Powiat Limanowski. Wszystko dla Nowego Sącza i okolic.
Niestety Zarząd Powiatu Limanowski przeradza się o KOMITET Obrony Dup i Stołków.
Kłamać i oszukiwać ten biedny naród to tylko potraficie, ale ściągnąć środki inwestycyjne to nie.
Zuchy z Zarządu od robienia gnoju pod siebie
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 12:30:48
0 3
Leniwe tłuste Morsy z Zarządu Powiatu Limanowskiego wylegują się na plaży. Tylko do zdjęć.
Ludzie bez wiary i rozumu bez pojedzie na sprowadzenie Inwestorów i inwestycji do regionu.
Posłuszne mapety, na usługach własnej korzyści materialnej.
Gęsiarka z Zarządu ustawia się tylko do zdjęcia, myśli o następnej kadeci po 5 tyś za miesiąc

Polaku nie daj się dymać.
Odpowiedz
kpiarz
2016-01-12 13:51:15
0 2
Jak to gdzie? 106 mln będzie w 'drodze zdrojowej' do wyimaginowanych basenów termalnych za 90 mln. To razem daje prawie 200 mln - tyle ile lat za nim to powstanie. No i oczywiście wpierw jednemu pomysłodawcy włosy na głowie odrosną... Dziś rocznica śmierci znanego bajkopisarza Charles'a Perrlaut, niezła mu konkurencja w naszym powiecie wyrosła, szkoda że trochę kosztowne dla podatników te ich bajania :)
Odpowiedz
kpiarz
2016-01-12 13:54:51
1 2
I dodać wypada, ze szanowni posłowie z limanowszczyzny tak dbają o swoje rodzinne strony, że tylko romom potrafią doradzać jak się bronic przed przesiedleniem. O realne i potrzebne inwestycje i pieniądze na nie jakoś już mniej zabiegają :)
Odpowiedz
Grzes83457
2016-01-12 14:03:59
0 3
ludzie mylicie pojecia tu chodzi o budrzet woj małopolskiego a w naszym woj rządzi wspaniały duet POPSL znaczele naszą wspaniałą działaczką iprzewodniczącą sejmiku małopolskiego Panią Nowogurską należącą do PSL a pochodzącą z naszego powiatu brawo dla pani Nowogurskiej izastanówcie sie co piszecie i na kogo głosujecie
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 14:05:10
2 3
To Zarząd odpowiada i wybrany przez nich Starosta, za pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój Powiatu
No tak zniszczyło się Szczawę, a tu nie ma się czym pochwalić.
Jeżeli będziemy tak dalej glosować na każdą Małpę która chce się dostać do Rady Powiatu.
A potem Zarządu. To dalej ten Marazm i nic nie robienie - Będzie trwać.

W następnych Wyborach Samorządowych Ludzie Zastanówcie się na kogo oddajecie głos !
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 14:14:54
1 4
@Grzes83457

No tak już uwierzę że w Powiecie Sądeckim Rządzi PO - PSL i oni dostali Środki finansowe. - a my nie.
Bzdura w Powicie Sądeckim Rządzi PIS,,, ale oni mają trochę inicjatyw i wyobraźni, a my wybraliśmy do powiatu Półanalfabetów którzy potrafią liczyć tylko do 5 tyś
Odpowiedz
Grzes83457
2016-01-12 14:16:14
1 2
swider i dalej miszasz pojecia czy ty nie rozumiesz coto jest powiat acoto jest województwo odsyła wyrzej
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 14:33:54
0 1
Precz z komuną, Precz z komuną, Z Rady Powiatu.

Czerwona Zaraza wyszła do Rady Powiatu obstawiła wszystko.
Zmieniła barwy na PiS i czeka co miesiąc na wpłyniecie na konto diety.

Komitet Ochrony Koryta. jak za PRL
Odpowiedz
Rys
2016-01-12 14:43:17
0 2
@Swider – To Sejmik Województwa Małopolskiego. A Leszek Zegzda jest członkiem Zarządu Województwa z klubu PO który razem z PSL( Nowogórska- Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego) posiada większość w Sejmiku i to on dzieli środki.
Nie mieszaj chłopie jak Ci się mylą dysponenci środków.
Odpowiedz
Manuella
2016-01-12 15:09:08
1 2
@ Grześ
Na miłość boską zrób coś z Twoją znajomością języka polskiego.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 15:22:46
0 3
Menadżerowie Powiatu

Starosta Powiatu - 11 tyś zł poborów
Przewodniczący Zarządu - 6 tyś zł
Członkowie Zarządu po - 5 tyś zł
Za miesiąc to około 40 tyś zł
Rocznie to kwota blisko 0,5 mln zł.
Za 4 letnią kadencje to 2 mln zł
Z naszych podatków.

Pytanie za co wymienieni ( funkcjonariusze publiczni biorą swoje kasę ).
U ojca Mateusza na plebanii niech się zatrudni .
Odpowiedz
34607szczawa
2016-01-12 15:39:24
0 1
Wojt gminy kamienica 11tys. Zl

A w tvp krakow narzekal ze ministerstwo juz ma przygotowane 7mln zl dla Szczawy.
Zresz5a polecam zobaczyc na wlasne oczy jak robi z siebie .... dokonczcie sobie sami po obejrzeniu.
Odpowiedz
34607szczawa
2016-01-12 15:41:53
0 1
Dodam jeszcze ze chodnik w Szczawie bukowka-berkowka powoli sie rozjezdza.
Chociaz nie ukonczony.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 15:49:01
0 2
@ Rys
Nie szukaj winnych poza Powiatem. Takich mamy włodarzy. Na jakich zagłosowaliśmy.
Powinni brać wynagrodzenie za wykonaną prace.
A nie za pozowania do zdjęć na każdym chodniku.
Władza i kasa to jest to, o co walczą współcześni Radni
Międzynarodówka socjalistyczna weszła do Powiatu.
( Starosta co chciałby zostać doktorem, i niektórzy pół analfabetyczni radni w Zarządzie ).

O ile pamiętam to Szczawa pozyskała inwestora z kapitałem kilku milionowym - i co włodarze w Starostwie z tym zrobili !
- pojechali na skargę do Warszawy.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 16:42:22
0 2
Na te wszystkie komentarze tylko koment @Grzesia jest na temat. Okazuje się że zarząd województwa zwyczajnie nie widzi powiatu limanowskiego. Zwyczajnie swoich pomysłów nie mają a pomysły 'z zewnątrz' od razu są olewane. Niestety ta opcja polityczna tak ma.
Odpowiedz
HenrykV
2016-01-12 17:05:06
0 4
a ja się cieszę. Po co nam te miliony, te drogi, te miejsca pracy, te koleje i drogi rowerowe.

Przecież my mamy Starostę naszego kochanego. Inteligentnego, oczytanego, który w kilka lat zrobił tyle stopniu edukacji, co inni w 20 lat. Dbającego o każdego z nas, nawet tego najmniejszego, pobożnego i dbającego o rodzinę, twórcę większości firm w powiecie całym.

Oni na pewno dali by nam te miliony - ale wtedy mogliby JEGO zabrać. Żeby pracował dla kraju, jak dla nas pracuje, żeby naszą ojczyznę z ruin podnieść jako podniósł z ruin nasz szpital i cały powiat.

I co wtedy z nami, szaraczkami by się stało? gdzie zaszlibyśmy bez naszego pasterza i dobroczyńcy.?

przecież wiadomo, że jak zbudujemy tą drogę/lotnisko/metro i kolej do poręby to wówczas zabierzemy się za budowę tego basenu termalnego. Teraz nie ma sensu, bo jakby cała Polska, Europa i świat ruszyły to zrobiłby się taki ścisk, ze nawet Rocky7777P by go nie rozgonił
Odpowiedz
Rys
2016-01-12 17:13:38
0 1
@Komuch- Odnoszę się do artykułu. To tam w Sejmiku dzielą te akurat pieniądze a nie inne, które są w Powiecie czy Gminie i o których piszesz.

Zatem nie miksuj błędnie ludziom w głowach. Wybraliśmy tak do Sejmiku to tak mamy w tej sytuacji. I do tego się też starałem odnieś.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 17:20:13
0 2
Partie polityczne zbierają różne śmieci. I w tym wypadku te śmieci dostały się do Zarządu Powiatu
Efekty ich działań są nadto widoczne widać jak na dłoni, w pozyskiwaniu inwestycji dla Powiatu
Zarząd Powiatu był przeciwny Szczawie jako Gminie.

A sam niczego nie potrafi pozyskać żadnych inwestycji Tylko był w stanie przeszkadzać innym w pozyskiwaniu takich Śródków oraz rozwojowi.
Szczawa jest tutaj dobitnym przykładem.

Szukacie winnych w Sejmiku Małopolskim ,,
- to nie my to oni nie chcą nam dać takie są niektóre komentarze

Ja bym poszukał winnych tej sytuacji w Zarządzie i Starostwie.
Powiat trzeba promować , a nie niszczyć inicjatyw społecznych, Jeżeli dalej to Lewactwo będzie rządzić w Powiecie nic dobrego nas nie czeka.
Odpowiedz
kxto23
2016-01-12 17:31:22
0 2
Przepraszam bardzo, a kolej!!!!? Jakoś tajemniczo ,,ucichła' sprawa budowy ,,Podłęże - Piekiełko'?
Panie Ministrze Adamczyk zapomniał już Pan o Sądeczczyżnie i Limanowszczyznie? Nie radził bym zapomnieć bo my za cztery lata będziemy napewno pamiętać ile w tej sprawie jest zrobione!
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 17:42:02
0 3
@ Rys
O ile pamiętam wszystkie komentarze z ostatnich miesięcy to radna z Zarządu Powiatu Agata Zięba. która reprezentuje nas, i Powiat
Zamiast promować Powiat Limanowski w Sejmiku Małopolskim którego uważasz za wroga.
Jeździła do Warszawy i zwalczała Szczawę. Tam środki i czas był, na niszczenie inicjatywy
Tu środków ani czasu już nie ma na promocje naszego regionu.

Jeżeli ten Sejmik jest tak zły to dlaczego przyznał środki rozwojowe dla Powiatu Nowosądeckiego.
W Nowosądeckim Rządzi PIS , w Limanowej też PIS.

Jakich mamy Radnych takie dostajemy Środki ! i tyle
Odpowiedz
Rols
2016-01-12 18:02:09
0 4
Może by tak nasze władze pomyślały o szlaku rowerowym wzdłuż rzeki Łososina, od Dunajca do np. Mszany Dolnej. Miejsca k. rzeki jest bądź ile tylko trzeba zagospodarować a nie pakować ponad 100mln. drogę zdrowotną k Rabki..
Odpowiedz
Rys
2016-01-12 18:05:23
1 2
@Komuch – Nie wkładaj w czyjeś usta swoich własnych przemyśleń – ‘…w Sejmiku Małopolskim, którego uważasz za wroga.”. To po pierwsze.

Po drugie odpowiedziałbym tak: „…W Nowosądeckim Rządzi PIS, w Limanowej też PIS…” a w samorządzie wojewódzkim PO-PSL. I tyle.

Przy podziale środków liczą się nie tylko dobre pomysły i potrzeby, ale i „szabelki” w głosowaniu niestety.
Także uczciwie trzeba dodać, że na razie ani Szczawa w powiecie czy powiat w regionie potęgą niestety nie był i nie jest.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 18:30:18
0 2
To jest bez znaczenia kto rządzi w Sejmiku to tez Polacy. I należy ze wszystkimi rozmawiać

Środki Pieniężne tak zostaną podzielone w skali takiej jak poszczególne starostwa o nie zabiegają
Sam przyznajesz w swoim komentarzu, cytuje. ( Przy podziale środków liczą się nie tylko dobre pomysły i potrzeby, ale i „szabelki ).

Ja dodam od siebie Dobre Pomysły rodzą się tylko w głowach ludzi rozsądnych, dbających o wspólne dobro wszystkich .
A nie w głowach Radnych dbających o własne korzyści materialne.
Nie wystarczy zapisać się do partii politycznej i myśleć że ma się zdolności i odpowiednią wiedze, do reprezentowania lokalnej społeczności.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 18:41:21
0 2
@ Rols

- Wyluzuj to starosta z tych okolic pochodzi wiedz droga uzdrowiskowa musi być w pobliżu.
Każdy ma rodzinę Starosta też więc,,,- musi to wszystko obrobić.
A o szlaku rowerowym wzdłuż rzeki Łososina - zapomnij.
- abyś marzenie spełnił,,, to Starosta musi być z Łososiny.
Odpowiedz
Rys
2016-01-12 19:02:14
0 1
@Komuch – cyt. ” Środki Pieniężne tak zostaną podzielone w skali takiej jak poszczególne starostwa o nie zabiegają
Sam przyznajesz w swoim komentarzu, cytuje. ( Przy podziale środków liczą się nie tylko dobre pomysły i potrzeby, ale i „szabelki ).”

To nie Starostowie nad tym głosują, ale Radni Sejmiku. Kto ma większość przy głosowaniu ten „dzieli” i żadne zabiegi czy racje czasem nic nie pomogą. No cóż demokracja.

Pozdrawiam
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 19:03:46
0 1
Mnie się bardzo spodobał pomysł @Rolsa. Budowa takich ścieżek wbrew pozorom nie jest kosztowna, każda rzeka powinna mieć szersze koryto i wystarczy je wyczyścić z zakrzaczeń. Różnego rodzaju progi można niewielkim kosztem przystosować do przejechania rowerem a ostatecznie do przeniesienia roweru. Zarządcą wszystkich rzek w okolicy jest Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej i to tam trzeba trafić z pomysłem.
Odpowiedz
Doradca
2016-01-12 21:08:48
0 3
@Rys to my nie mamy własnych Radnych Wojewódzkich ?. Bez przesady. Obiecanki cacanki przed wyborami a po wyborach wracamy do szarej rzeczywistości.

Pleciesz bzdury wszak : Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą
uczestniczy w kształtowaniu polityki Województwa w zakresie :

rozwoju gospodarczego Województwa,
tworzenia i promowania marki produktu regionalnego,
zagospodarowania przestrzennego,
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
kształtowania polityki zatrudnienia,
transportu publicznego, drogowego, kolejowego, lotniczego,
infrastruktury drogowej, w tym budowy, modernizacji oraz ochrony i utrzymania dróg,
organizacji i koordynacji ruchu drogowego,
geodezji i kartografii,
europejskiej współpracy i integracji oraz współpracy transgranicznej, a także pozaeuropejskich porozumień regionalnych,
programowania środków Unii Europejskiej na realizację zadań regionalnych,
współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami o profilu odpowiadającym działalności Komisji,
inicjuje i opiniuje zadania w dziedzinie promocji wewnętrznej i zagranicznej regionu,
inicjuje i opiniuje działania w zakresie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
podejmuje inne czynności związane z przedmiotem działania Komisji.
Skład komisji:

Przewodniczący komisji:

Grzegorz Biedroń

Członek Komisji Urszula Nowogórska.

Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki:

Przewodnicząca Barbara Dziwisz

Członek Komisji Grzegorz Biedroń

Komisja Główna

Przewodniczący : Urszula Nowogórska

To się nazywa polityka.

Pan Biedroń nie jest pierwszą kadencję i Pani Nowogórska również. Jedno przewodniczy Sejmikowi a drugie najważniejszej Komisji.

I co ?. I jajco.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-12 21:43:48
0 0
... NIEKTÓRE NASZE LIMANOWSKIEGO POWIATU GMINY SĄ ZADŁUŻONE PO USZY NIE MAJA WKŁADU WŁASNEGO...A W NIEKTÓRYCH PRACUJE SIE OD WYBORÓW DO WYBORÓW...A WŁADZE WOJEWÓDZTWA MYŚLĄ TYLKO O WIELKICH MIASTACH ...BO TAM JEST WIEKSZA LICZBA POTENCJALNYCH WYBORCÓW ...MYŚLĄ O WYBORACH...
Odpowiedz
jas55
2016-01-12 21:48:11
0 1
posłowie limanowscy, radni wojewódzcy, starostwo... śpią, jak tak dalej pójdzie to zostaniemy ominięci we wszystkim... obwodnica Limanowej brak, mamy za to rozwalone skrzyżowanie w Sowlinach na całą zimę... linia kolejowa przestała funkcjonować... Limanowszczyzna staje się zaściankiem... a były czasy kiedy kwitła, nie ma Pana Bronisława z Męciny i innych ludzi którzy umieli działać i były tego efekty... wtedy nie było nawet starostwa, a o Limanowej było głośno w całym kraju i to tylko z dobrej strony... a teraz przesiedli się do BMW, pobudowali sobie gmachy i gabinety, pozatrudniali po kilka sekretarek i urzędują... a o Limanowej w mediach jeżeli już to nic dobrego... przykra rzeczywistość
Odpowiedz
Rys
2016-01-12 22:42:33
0 1
Doradca- Uprawiasz tutaj jakąś własną „radosną twórczość”?. Bo nie wierzę, że nie wiesz, że takie rzeczy ostatecznie się głosuje?.

I to głos większości przecież decyduje. A takie pierdoły, kto i w jakich komisjach?.

Każdy jest tam przynajmniej w jednej komisji i co z tego.
Odpowiedz
Doradca
2016-01-12 23:28:16
0 3
@ Rys możesz takie bajki opowiadać dziecku w przedszkolu.

Pani Nowogórska jest z PSL, Pan Biedroń z PiS i co 'Peło' ich przegłosowało ?.

Prawo i Sprawiedliwość (17 radnych), Polskie Stronnictwo Ludowego (8 radnych) razem 25.

'Peło' (14 radnych).

Przewodnicząca Sejmiku i Przewodniczący jednej z najważniejszych komisji nie potrafili przekonać radnych do przyznania środków dla Miasta, Powiatu i Gmin z terenu z którego zostali wybrani ?.

To po co Oni tam siedzą .

Niech zrezygnują, bo szkoda straconych kolejnych 4 lat.
Odpowiedz
akt
2016-01-13 06:59:38
0 0
Najwyższy czas aby Pan Biedroń zajął się szkołą a Pani Ula pracą w Gminie Wstyd brać kasę tu i tam i efektów tylko udawanie tu i tam że pracuję Najwyższy czas zmienić ordynację i albo praca albo polityka
Odpowiedz
Rys
2016-01-13 07:49:52
1 1
@Doradca- Jak z dzieckiem:). A gdzie ktoś pisał, że PO?. Pisałem i owszem, że PO-PSL (8+14=22głosy) a PiS 17głosów.

Wg Twoich reguł to PO i PSL w Sejmie też powinno zrezygnować, bo „..bo szkoda straconych kolejnych 4 lat.”?. Daj sobie spokój z takim swoimi wynalazkami.
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-13 08:08:02
0 2
Większość tych wszystkich komentarzu wysuwa stwierdzenie.

Ze region Limanowej został jeszcze raz oszukany, w podziale środków inwestycyjnych
Wybory wyborami; - idą innym trybem niż podział środków budżetowych z Sejmiku Małopolskiego.

- Po prostu przez najbliższe 4 lata nasze głosy nie będą potrzebne.
- Głosowaliśmy na takich przedstawicieli jakich nam wciśnięto
- Nie należy głosować na wszystkie Małpy z pieszych list poszczególnych partii politycznych
- Poszczególni Radni dostający się do Rady Powiatu i Zarządu myślą kategoriami otrzymania diety.
- Zarząd Powiatu reprezentuje garstka osób bezpośrednio z sobą związanych reprezentujących układy i zachowanie przywilejów lokalnych działaczy.

To towarzystwo wzajemnej adoracji zrobi wszystko dla zdobycia miejsc na listach w następnych wyborach
Odpowiedz
Doradca
2016-01-13 09:18:52
0 1
@ Rys wynika z tego, że nasi Radni są do niczego piastując bądź co bądź bardzo prominentne funkcje w Sejmiku nie umieją przekonać swoich w kwestii najważniejszej dla naszych mieszkańców 'inwestycji dla regionu'.

' A miało być tak pięknie
Miało nie wiać w oczy nam
I ociekać szczęściem ' a jak jest ?.

Ba będą środki na remizy OSP to się rzuci po parę groszy i dołoży do remontu kościółka w Łukowicy .

Będzie oki .
Odpowiedz
Rys
2016-01-13 09:44:23
0 0
@Doradca- Jedni nie muszą przekonywać przekonanych inni nie przekonali, ale nie generalizuj na wszystkich radnych.

A miało być tak pięknie… - już wcześniej od kilku kadencji.

Będzie oki. : )
Odpowiedz
konto usunięte
2016-01-13 09:52:43
0 1
@Rys
Przedstawiasz w komentarzach działania matematyczne.
To nie o to chodzi.. Mamy osoby z regionu w Sejmiku, które zapomniały, kto na nie głosował.
Z Ludźmi trzeba rozmawiać nieważne z jakiej partii się wywodzą
- Tylko rozmowa i przedstawienie swoich propozycji rozwoju regionu
- Przedstawienie konkretnych inwestycji
- Promowanie regionu
- Odpowiedni wybór osób reprezentujący nasz region

Sprawa ważna obecny Zarząd Powiatu Limanowskiego zapomniał do czego został powołany, Nieodpowiednie osoby w Zarządzie.
No ale tu się liczą działacze partyjni ich własne korzyści.

Tak bym to ujął
Odpowiedz
Rys
2016-01-13 10:09:11
0 1
Rozmawiać i przekonywać trzeba i pewno to się robi. Ale samo promowanie swoich racji nie wystarczy jak nie ma matematycznej większości do przegłosowania.

Jak widać bardziej potrzebny jest kompromis mniejszości z większością. Jednak w tym cały ambarans by chciano na raz.
Odpowiedz
34607szczawa
2016-01-13 13:37:50
0 0
Samo zapisanie do PiS i startowanie z listy PiSu to nic nie znaczy.

Na terenie powiatu limanowskiego nie znam prawdziwych PiSowcow tylko sami farbowani.

Pozdrawiam
Odpowiedz
34607szczawa
2016-01-13 13:39:57
0 0
Farbowani PiSowcy dbaja tylko zeby ich uklad trwal przy korycie przez nastepne lata i tyle.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Miliony dla Sądecczyzny, a gdzie Limanowa?"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in