Piątek, 30 października
Zenobia, Przemysław, Edmund, Alfons, Augustyna, Łukasz, Urban

Miasto zapowiada dyscyplinowanie osób, które "nie mają poszanowania dla prawa i mienia miejskiego". Chodzi m.in. o niewłaściwe parkowanie

20.09.2020 05:25:00 PAN 15 10904

Limanowa. Rewitalizacja centrum Limanowej przyniosła również nowe rozwiązania dotyczące organizacji ruchu pojazdów oraz pieszych. Magistrat apeluje o stosowanie się do przepisów, zwłaszcza w zakresie parkowania. - Służby odpowiedzialne za ład i porządek w mieście będą zobowiązane do stosowania właściwych środków dyscyplinujących wobec osób, które nie będą miały poszanowania dla prawa, a także mienia miejskiego - zapowiada samorząd.

Wjazd do rynku z każdej ze stron, podobnie jak przed rewitalizacją jest oznaczony znakiem „ruch okrężny", który to determinuje zachowanie się uczestników ruchu kołowego do odpowiedniego korzystania z rynku, gdyż znak ten jest równoznaczny ze skrzyżowaniem ulic. - Zapewne wszystkim kierowcom znane są przepisy, które zabraniają zatrzymywania pojazdów na skrzyżowaniu oraz w odległości 10 metrów od skrzyżowania. Niestety wielu kierowców nie akceptuje obowiązujących przepisów i parkuje pojazdy według własnej wygody, co w znaczny sposób ogranicza bezpieczne korzystanie z miejsc przeznaczonych dla ruchu pieszych - informuje Urząd Miasta Limanowa. 

Według magistratu, zdarzają się przypadki, gdzie blokuje się nawet wejścia do sklepów, w myśl zasady "ważne by mi było wygodnie, a czy jest bezpiecznie - niech się martwią inni".  

- Wjeżdżając zatem za znak „ruch okrężny”, musimy być świadomi o braku możliwości  zaparkowania pojazdu poza miejscami wyznaczonymi, jak parking w północnej części rynku, czy wydzielone miejsca w części południowej przed domami towarowymi dla podmiotów uprawnionych. Stosowanie się do przepisów ruchu drogowego wiąże się z bezpieczeństwem, ale nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wybudowana infrastruktura musi na lata służyć społeczeństwu limanowskiemu, a zatem wszelkie formy parkowania pojazdów na chodnikach, płycie rynku wiąże się z jej niszczeniem. Każdy człowiek żyjący w określonej społeczności, oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również poszanowania mienia powinien również mieć szacunek dla drugiego człowieka wynikający z zasad społecznego współżycia. Przepisy nie są w stanie regulować wszystkich sytuacji życiowych, dlatego apelujemy o wzajemną wyrozumiałość oraz poszanowanie dla wszystkich, którzy wraz z nami korzystają  z odnowionego rynku - podkreślają władze samorządu. 

Miasto zapowiada, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i pieszych, a także o stan techniczny infrastruktury, "służby odpowiedzialne za ład i porządek w mieście będą zobowiązane do stosowania właściwych środków dyscyplinujących wobec osób, które nie będą miały poszanowania dla prawa, a także mienia miejskiego".

(Fot.: UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in