Sobota, 27 lutego
Gabriel, Anastazja, Julian, Liwia, Leonard

Limanowianin skierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o zakaz uczestnictwa w Mszach

07.05.2020 00:01:00 PAN 32 18467

Paweł Zastrzeżyński skierował do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W ocenie reżysera i publicysty z Limanowej, uniemożliwianie uczestnictwa we Mszy Świętej stanowiło naruszenie zapisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

O skardze skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Paweł Zastrzeżyński poinformował m.in. parlamentarzystów.

- Minister Zdrowia profesor Łukasz Szumowski w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. oraz z dnia 24 marca 2020 r. wskazał, że w Mszach Świętych mogło uczestniczyć 5 osób. W związku z tymi zarządzeniami i mocą Dekretu Biskupa Tarnowskiego z dnia 24 marca 2020 r. wydano faktyczny zakaz uczestniczenia we Mszy Świętej, przez co Rząd Polski złamał artykuł 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Uniemożliwił mi realizowanie moich praw związanych z wolnością religijną i uczestniczenie we Mszy Świętej niemal przez miesiąc, jak i udział w uroczystościach Wielkiej Nocy. Jednocześnie Rząd Polski złamał, bez ustawowej podstawy, dodatkowo trzy moje ważne prawa wolności obywatelskich – wolność (art. 30 Konstytucji), wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52 Konstytucji) oraz wolność sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji). Potwierdza to Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do Premiera Rządu Mateusza Morawieckiego. W uwagach czytamy, że te prawa są zbyt ważne, by decydował o nich minister. Dodatkowo, Rząd Polski nie wprowadził stanu wyjątkowego, który mógłby częściowo ograniczyć moje prawa wynikające z artykułu 53 Konstytucji. Proszę o wsparcie w walce o podstawowe prawa obywatelskie, które są obecnie łamane w Polsce – zaapelował do parlamentarzystów Paweł Zastrzeżyński.

W marcu, w związku z przywołanym dekretem ordynariusza diecezji tarnowskiej, Paweł Zastrzeżyński wystosował również list otwarty do Episkopatu Polski. 

- Kościoły w Diecezji Tarnowskiej zostały zamknięte właśnie w Dniu Świętości Życia ustanowionego przez Jana Pawła II. Tu echem odbija się sytuacja, gdy Sejm Polski obradował nad ustawą, która miała zablokować zabijanie nienarodzonych dzieci. Tamte wydarzenia jasno pokazały, że obecna partia rządząca, która wprowadza ograniczenia, nie jest NIEOMYLNA. Potrafi działać wbrew Ewangelii Życia. Dlatego niedopuszczalne jest bezkrytyczne przyjmowanie wszelkich zakazów, jakie ta władza wydaje. Przecież jesteśmy nauczeni czasem komunizmu, że te państwowe zakazy są bardzo często wbrew zdrowemu rozsądkowi i przede wszystkim wbrew prawdzie. Bardzo wyraźnie pokazał nam to błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, który staną w opozycji do tego nurtu, który chciał kolaborować z władzą - pisał wówczas reżyser i publicysta z Limanowej. 

Paweł Zastrzeżyński (48 lat) – reżyser filmowy, scenarzysta, producent. Ukończył szkołę reżyserii Andrzeja Wajdy. Współpracownik prof. Grzegorza Królikiewicza. Współorganizator sztabu akcji Deklaracji Wiary. Inicjator nadania dr Wandzie Półtawskiej tytułu honorowego obywatela miasta Limanowa, oraz odznaczenia Orderu Orła Białego. Jako publicysta napisał około 150 artykułów. Jako pierwszy poinformował opinię publiczną o patologicznych zjawiskach na YouTubowych streamach. Inicjator naprawy Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Upowszechnił informację na temat limanowskiej katowni UB.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in