Niedziela, 05 lipca
Maria, Antoni, Karolina, Bartłomiej

Retransmisja XIX sesji Rady Miasta

16.12.2019 05:05:00 PAN 8 1890

Limanowa. W piątek odbyła się XIX sesja Rady Miasta Limanowa. W czasie obrad radni podjęli m.in. uchwałę podnoszącą dotychczasowe stawki za śmieci. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Limanowa na 2019 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa  na lata 2019 do 2040.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Limanowa ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Miasta Limanowa.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Limanowa nr XIII.75.19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Limanowa, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa.

 11. Zamknięcie posiedzenia.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in