Czwartek, 29 października
Euzebia, Wioletta, Felicjan, Angela, Zenobia, Przemysław

Limanowa: 20 milionów zł na inwestycje

29.12.2012 08:27:15 jaca 10 4738

Rada Miasta Limanowa przyjęła uchwałę budżetową na 2013 roku. Projekt uchwały budżetowej poparło 13 radnych, a dwóch się wstrzymało. Na inwestycje zaplanowano najwyższą w historii miasta kwotę 20 milionów zł, a zadłużenie miasta w porównaniu do obecnego roku zwiększy się o niecałe 3 miliony zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2013 roku. RIO również pozytywnie zaopiniował możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetowej na 2013 rok.

Na przyszły rok wydatki ogółem przewidziano w wysokości 64 204 432 zł. Dochody wyniosą ponad 60 524 413 zł. Deficyt budżetowy to blisko 3,7 mln zł. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach wyniosą ok. 3,4 mln zł (łącznie z odsetkami koszt spłacanych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich to prawie 4,2 miliona zł). Na poziomie z 2012 roku utrzymane zostaną wydatki bieżące (43 mln zł). Na inwestycje przewidziano 20 456 tys. zł. Na realizację tego celu miasto planuje uzyskać ponad 7 mln zł dotacji, kolejne ok. 3 mln zł pochodzić będą ze sprzedaży mienia (nieruchomości), 7 100 tys. zł uzyskane zostaną z zaciągniętych kredytów i pożyczek (w porównaniu do 2012 roku zadłużenie miasta wzrośnie o niecałe 3 mln zł), a ponad 3,5 mln zł to środki budżetu miasta.

- Chciałem podziękować radnym za przyjęcie uchwały budżetowej na 2013 rok i okazane mi zaufanie – krótko podsumował burmistrz, Władysław Bieda.

Jednak wcześniej z projektu budżetu wykreślony został jeden punkt. Dotyczył on jednego z upoważnień jakie zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miasta może udzielić burmistrzowi przy realizacji budżetu. Burmistrz starał się o upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowanie zmian nowych wydatków majątkowych. Burmistrz przekonywał, że takie upoważnienie znacznie usprawni działanie Urzędu Miasta. Jako przykład podał gminę Limanowa, gdzie wójt Władysław Pazdan posiadał takie upoważnienie w 2012 roku.

– Jeśli w budżecie zaplanujemy na daną inwestycję określoną kwotę, a po rozstrzygnięciu przetargu okaże się, że ta kwota jest nieznacznie większa od zaplanowanej to nie możemy podpisać umowy – powiedział Władysław Bieda. – W takiej sytuacji musielibyśmy wnioskować o zwołanie sesji i uchwałą zwiększyć tę kwotę w budżecie. Stosowne upoważnienie dla burmistrza do dokonywania takich przesunięć w budżecie znacznie ułatwiłoby działanie. Oczywiście pozostawiam to ocenie Rady, nie twierdzę przecież, że bez takiego upoważnienia nie można realizować budżetu.

Radni zdecydowali jednak, że zapis dotyczący wspomnianego upoważnienia zostanie wykreślony z projektu uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2013 rok.

– Chcę aktywnie reprezentować swoich wyborców i odczuwać, że jestem członkiem organu stanowiącego, od którego coś w naszym mieście zależy, a nie tylko narzędziem do podnoszenia ręki – argumentowała Irena Grosicka, Przewodnicząca Rady Miasta. - Czuję pewien niesmak, że przez propozycję takiego upoważnienia, burmistrz pomniejsza rolę i znaczenie Rady Miasta. Dlatego stawiam wniosek o nie udzielenie takiego upoważnienia.

Wniosek Ireny Grosickiej poprało 8 radnych, dwóch się wstrzymało, a 5 było przeciw.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in