Poniedziałek, 06 lipca
Gotard, Dominika, Łucja, Teresa

Kontrole, nieprawidłowości i wezwania

30.04.2014 06:06:36 top 7 6546

Limanowa. Nieprawidłowości w segregowaniu odpadów oraz nieprawdziwe dane o liczbie mieszkańców domu – władze miasta sprawdzają funkcjonowanie systemu i stosowanie się do zasad określonych w „ustawie śmieciowej”. W sprawie deklaracji wysłano już 98 wezwań do mieszkańców Limanowej.

Władze Limanowej sprawdzają, w jaki sposób mieszkańcy realizują deklarowaną segregację odpadów komunalnych, która wiąże się z niższą stawką za gospodarowanie nimi.

Podczas odbierania śmieci sprzed nieruchomości, pracownicy wykonawcy – konsorcjum MGZKiM oraz PUK Empol – sprawdzają czy odpady w istocie zostały posegregowane według instrukcji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wykonują dokumentację i informują limanowski magistrat.

- Do właścicieli nieruchomości, w stosunku do których firma zbierająca śmieci stwierdziła i udokumentowała nieprawidłowości w dokonanej segregacji odpadów komunalnych, wystosowane zostały pisma przypominające o niewłaściwej segregacji, z równoczesnym ostrzeżeniem - informował radnych burmistrz Władysław Bieda. - W przypadku ponownego wystąpienia takich nieprawidłowości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona zgodnie ze stanem faktycznym, tj. według stawki 9 złotych od mieszkańca, mającej zastosowanie w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny - tłumaczył.

Jak dodał burmistrz, przed dwoma tygodniami miała miejsce dodatkowa kontrola. Została ona przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miasta Limanowa i firmy zbierającej odpady – i tym razem wykazano nieprawidłowości.

Co więcej, problem pojawia się również w przypadku deklaracji dotyczącej sposobu gromadzenia i oddawania odpadów. Okazuje się, że jeszcze nie wszyscy to zrobili. Z kolei spośród tych deklaracji, które wpłynęły do Urzędu Miasta, część może zawierać nieprawdziwe dane.

- W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy w złożonych deklaracjach wykazali mniejszą liczbę mieszkańców, niż wynika to z danych Urzędu Miasta, prowadzona jest weryfikacja w wymienionym zakresie. W ramach czynności sprawdzających wysłano 98 wezwań w tym przedmiocie - mówił wczoraj podczas sesji Rady Miasta Władysław Bieda. - Do właścicieli, którzy mimo ustawowego terminu nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dalszym ciągu wysyłane są wezwania do ich złożenia i prowadzone są postępowania podatkowe, zgodne z przepisami

Na rok 2014 przypis z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi ponad 970 tys. złotych podczas gdy dokonane wpłaty opiewają na kwotę 307 tys. złotych (stan na 24.04.2014).

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in