Wtorek, 22 września
Tomasz, Maurycy, Joachim, Milana

Komisja wybrała dyrektora szpitala

10.08.2018 15:00:57 PAN 13 18199

Marcin Radzięta zostanie na stanowisku dyrektora szpitala – dziś w południe komisja roztrzygnęła konkurs, rozpatrując kandydatury. Dotychczasowy dyrektor okazał się lepszy od Józefa Olchawy, trzeci kandydat w ostatniej chwili wycofał się.

Dziś w południe powołana przez Zarząd Powiatu komisja konkursowa rozpatrywała kandydatury zgłoszone na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosiedzia Bożego.
Konkurs został roztrzygnięty, a na dyrektora szpitala został wybrany Marcin Radzięta, który kierował placówką w ostatnich sześciu latach, a obecnie po zakończeniu kadencji pełni obowiązki dyrektora.
Komisja uznała, że dotychczasowy dyrektor lepiej sprawdzi się na stanowisku, o które ubiegał się także Józef Olchawa. Trzeci z kandydatów w ostatniej chwili wycofał się z konkursu. Była to Cecylia Kochańczyk, zastępca dyrektora ds. technicznych.
Teraz komisja wniesie o zatwierdzenie wyboru dyrektora szpitala. - Uważam, że został wybrany najlepszy kandydat. Nie tylko z uwagi na to, że już owocnie współpracowaliśmy, ale także przez jego doświadczenie i wykształcenie, jednym słowem dobre przygotowanie do tej trudnej roli jednoosobowego zarządzania placówką taką jak szpital, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku zdrowia - powiedział nam wicestarosta Mieczysław Uryga, przewodniczący komisji konkursowej.
Marcin Radzięta został wybrany jednogłośnie przez wszystkich członków komisji, w której zasiadali: Mieczysław Uryga (przewodniczący), Tomasz Krupiński, Agata Zięba, Jan Więcek, Andrzej Matlęga, Magdalena Ślazyk (wszyscy wymienieni to przedstawiciele podmiotu, który utworzył zakład) oraz wybrany przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej (którą w obecnej kadencji tworzą głównie radni powiatowi, bez przedstawicieli wójtów i burmistrzów z Limanowszczyzny).
Marcin Radzięta ukończył Wydział Prawa i Administracji (kierunek prawo) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie studia podyplomowe (zarządzanie w ochronie zdrowia) na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie, pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej. W latach 2012 -2015 ukończył Wydział Prawa Kanonicznego (kierunek prawo) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od czerwca 2014 roku do chwili obecnej Członek Kolegium Prawników Konsultorów przu Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Przed podjęciem pracy w szpitalu, Marcin Radzięta był zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Limanowej (od 2004 roku); od 2008 roku był dyrektorem Wydziału Organizacji i Zdrowia. Był także wiceprezesem spółki Gorczańskie Wody Termalne.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in