Niedziela, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

KGW zaprasza na wirtualny spacer po dawnej miejscowości

13.11.2020 05:05:00 PAN 1 7260

Koło Gospodyń Wiejskich działające w Dobrej od lipca 2019 r. zakończyło właśnie realizację rocznego projektu w ramach programu grantowego „Moje miejsce na ziemi” dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Orlen. Głównym celem inicjatywy było zwiększenie wiedzy o historii Dobrej i wzmocnienie więzi z rodzinną miejscowością u mieszkańców wsi.

- Aby osiągnąć to zamierzenie, w ciągu całego roku (październik 2019 – październik 2020), zrealizowaliśmy szereg działań we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej i Urzędem Gminy Dobra - informują inicjatorzy przedsięwzięcia.

Od października do marca w szkolnej bibliotece prowadzone były zajęcia edukacyjne dla uczniów, którzy wspólnie z nami poszukiwali informacji na temat obiektów już nieistniejących we wsi lub istniejących w nowej funkcji. Młodzi ludzie przeprowadzali wywiady ze starszymi członkami swoich rodzin i zdobytą wiedzą dzielili się podczas spotkań.

Program zajęć objął również działania plastyczne i gry zespołowe. W związku z pandemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach warsztaty zostały przerwane. Na podstawie informacji zgromadzonych przez młodzież, a także przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich wybrane zostały dwadzieścia trzy miejsca, które dawniej pełniły inne funkcje niż dzisiaj, miały odmienny charakter. Większość z nich znajduje się w centrum wsi. Każde zostało sfotografowane i opatrzone krótką informacją odnoszącą się do przeszłości. We wszystkich punktach mapy dawnej Dobrej zostały również nagrane filmy, w których mieszkańcy – młodsi i starsi – opowiadają o tym, jak kiedyś wyglądała ich wieś, jakie obrazy pozostały w pamięci, co zmieniało się na przestrzeni lat. W ten sposób powstał Wirtualny Spacer po Dawnej Dobrej, który można obejrzeć tutaj

Projekt nie miał charakteru naukowego, nie dysponowaliśmy czasem ani środkami na pogłębioną analizę i systematyczne badania, choć korzystaliśmy także z dostępnych publikacji i zasobów Internetu. Chodziło nam głównie o skierowanie uwagi mieszkańców Dobrej na przestrzeń, w której na co dzień żyją i na zachęcenie ich do rozmów, dzielenia się wspomnieniami, a co za tym idzie do budowania relacji. Zamierzenie to przyniosło spodziewane efekty. Największą wartością projektu okazało się dla nas zaangażowanie osób z różnych kręgów lokalnej społeczności w projektowe działania. Starsi mieszkańcy bardzo chętnie rozmawiali o dawnych czasach, zdarzało się, że dzwonili do siebie, by uzgodnić różne kwestie, a czasem spierali się o fakty z przeszłości, jak choćby o istnienie i lokalizację wiatraków we wsi. Młodsi ze zdziwieniem odkrywali, co kiedyś (kilka wieków lub kilkanaście lat temu) znajdowało się w znanych im doskonale miejscach. Mamy nadzieję, że zainspirowani naszą inicjatywą dobrzanie będą chcieli dalej rozmawiać o swojej wsi (także o jej przyszłości!), bo prezentowana w wirtualnym spacerze mapa dawnej Dobrej potrzebuje dalszej weryfikacji i uzupełnienia. Jej tworzenie wpisuje się w misję naszego Koła, którą rozumiemy jako kreowanie przestrzeni do rozmaitych działań dla wspólnego dobra – podkreślają Maria Schejbal i Halina Marek, koordynatorki projektu z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrej.

Wszystkie filmy, które powstały w ramach projektu, można także obejrzeć tutaj.

Zdjęcia pochodzą ze strony Historia Dobrej

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in