Piątek, 05 marca
Adrian, Fryderyk, Teofil, Aurora, Oliwia

Kapłan z Limanowszczyzny zakończył posługę dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych

16.01.2021 05:28:00 PAN 1 9985

Pochodzący z Tymbarku ks. Tomasz Atłas po dziesięciu latach zakończył posługę na stanowisku dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.

Ks. Tomasz Atłas urodził się 23 stycznia 1974 roku. Pochodzi z Tymbarku na Limanowszczyźnie. Święcenia prezbiteratu otrzymał w roku 1999. Sześć lat później na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie obronił doktorat z teologii w zakresie misjologii. Wcześniej pracował jako misjonarz fidei donum w Republice Konga, skąd powołano go do pracy w Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Został asystentem i osobistym sekretarzem przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a od 15 września 2005 r. pełnił też funkcję delegata ds. misjonarzy. Od lipca 2008 r. zaczął pełnić funkcję sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a w styczniu 2011 r. został mianowany dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W dniu 14 stycznia 2016 r. mianowany dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce na drugą pięcioletnią kadencję.

- Po dziesięciu latach przychodzi mi zakończyć pracę na stanowisku dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i zgodnie z naszym statutem przekazać obowiązki mojemu następcy. Te dziesięć lat posługi na rzecz misyjnego dzieła Kościoła to była fantastyczna i niezwykle odpowiedzialna przygoda i zadanie, które Boże Miłosierdzie wyznaczyło mi w Kościele – powiedział ks. Tomasz Atłas. 

Podziękowania za dekadę pracy na stanowisku yrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomaszowi Atłasowi złożył abp Stanisław Gądecko, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. - Chciałbym jak najserdeczniej podziękować księdzu prałatowi za zaangażowanie w promowaniu i w rozpowszechnianiu duchowości i świadomości  misyjnej w Kościele w Polsce – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w podziękowaniach dla ks. Tomasza Atłasa, który dziesięcioletnią posługę zakończył w miniony czwartek. 

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że wieloletnia posługa ks. Atłasa „nie tylko wpisuje się w merytoryczną i pełną oddania pracę Księdza poprzedników, ale zostawia swój charakterystyczny rys – pracowitość i pogodę ducha. Obok cnoty wiary to dwie niezbędne cechy każdego chrześcijanina, a zwłaszcza misjonarza: pracowitość i pogoda ducha”.

Pełny tekst podziękowań:

Warszawa, dnia 14 stycznia 2021 roku

Czcigodny Księże Prałacie,

„Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze, według planu Ojca, z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Świętego. Tak rozumiane zaangażowanie misyjne jest fundamentalne dla wspólnoty chrześcijańskiej (…). Misja, jako dzieło Boże w ludzkiej historii, nie jest zwykłym narzędziem, ale wydarzeniem, które oddaje wszystkich do dyspozycji Ewangelii i Ducha Świętego”.

Pierwsze zdania Statutu Papieskich Dzieł Misyjnych przypominają o jednej z fundamentalnych charakterystyk wspólnoty wierzących i zarazem każdego człowieka wierzącego – misyjność. Uczeń Chrystusa jest tym, który nie zatrzymuje dla siebie przesłania Ewangelii, ale z radością pragnie dzielić się nim z wszystkimi. To nie tylko obowiązek, to zaszczyt. Dzielić się Ewangelią nie znaczy po prostu dzielić się „czymś”. To znaczy się dzielić się „Kimś” – to znaczy samym Chrystusem. Choć wydawałoby się, że to prawda oczywista, dla wielu wierzących działalność misyjna to nie ich „sprawa”.

Właśnie dlatego powstały Papieskie Dzieła Misyjne, aby uświadamiać że nie ma ducha chrześcijaństwa bez ducha misyjności; aby służyć formacji misyjnej Ludu Wierzącego, i aby zapalać w nim pragnienie głoszenia Słowa po krańce ziemi. Dokonuje się to w ramach struktur  PDM, czyli Papieskiego Dzieł Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz Papieskiej Unii Misyjnej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym jak najserdeczniej podziękować Księdzu Prałatowi za wieloletnią posługę Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych i za zaangażowanie w promowaniu i w rozpowszechnianiu duchowości i świadomości  misyjnej w Kościele w Polsce. Wieloletnia posługa Księdza Prałata nie tylko wpisuje się w merytoryczną i pełną oddania pracę Księdza poprzedników, ale zostawia swój charakterystyczny rys – pracowitość i pogodę ducha. Obok cnoty wiary to dwie niezbędne cechy każdego chrześcijanina, a zwłaszcza misjonarza: pracowitość i pogoda ducha.

Ufam, że następca Księdza Prałata wpisze się w to ważne dzieło Kościoła Powszechnego, z równie wielką miłością do Kościoła,  zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Na wykonywanie kolejnych zadań, zleconych przez Ducha Świętego, z serca błogosławię.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

(Fot.: Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in