Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

Interwencja w sprawie Poczty

21.03.2011 20:19:11 8 5344

Poseł Tadeusz Patalita nie zgadza się zamknięciem placówki pocztowej w Nowym Rybiu. Jego zdaniem działania i plany Poczty Polskiej na terenie Powiatu Limanowskiego budzą duże wątpliwości.

Poseł ziemi limanowskiej Tadeusz Patalita (PO) podjął interwencję w sprawie reorganizacji i ich likwidacji na terenie Powiatu Limanowskiego. Podobne działania podejmował również starosta limanowski Jan Puchała o czym informowaliśmy dwa tygodnie temu www.limanowa.in/wydarzenia,3729.html . Tadeusz Patalita w piśmie skierowanym do Poczty Polskiej skupił się przede wszystkim na placówce pocztowej w miejscowości Nowe Rybie. Apeluje aby przy podejmowanych decyzjach nie kierować się wyłącznie względami ekonomicznymi, ale również czynnikami ludzkimi.

– Czy zatem likwidując urząd pocztowy w Nowym Rybiu od 1 lutego 2011 roku brany był pod uwagę aspekt społeczny, sytuacja osób starszych, inwalidów, a nade wszystko dostępność do najbliższego urzędu pocztowego, który znajduje się w odległości 20 km, gdzie czas oczekiwania na załatwienie sprawy jest bardzo długi – pytał w piśmie przesłanym do Zarządu Poczty Polskiej, Tadeusz Patalita. - Należało wziąć pod uwagę trudność dostępu do najbliższej placówki i koszty ponoszone przez mieszkańców by do niej dotrzeć. Należy zwrócić uwagę, że tereny Powiatu Limanowskiego mają charakter rolniczy o niskich dochodach mieszkańców i wysokim bezrobociu. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że od 1964 roku Poczta Polska S.A. ma prawo wyłącznego, bezterminowego dysponowania i użytkowania lokalem w budynku w Nowym Rybiu w którym prowadzono działalność co obniża koszt prowadzenia placówki, co potwierdza wpis w Księdze Wieczystej.

Poseł jest zaniepokojony również przyszłością innych placówek pocztowych na terenie Powiatu Limanowskiego. Na wątpliwości Tadeusza Patality odpowiedziała Agnieszka Sardecka, członek Zarządu Poczty Polskiej: - Podana analizie placówka w miejscowości Nowe Rybie wykazała ujemną rentowność na poziomie ok. 64 procent przy niewielkiej ilości obsługiwanych klientów przynoszących około 3 700 zł przychodów miesięcznie – czytamy m.in. w odpowiedzi. - Zamknięcie placówki w Nowym Rybiu nie wpływa na niedotrzymanie wskaźnika dostępności do usług, który na omawianym terenie wynosi aktualnie 76 km2 powierzchni przypadającą na jedną placówkę pocztową. Na terenie gminy wiejskiej Limanowa funkcjonuje obecnie Urząd Pocztowy Męcina i Agencja Pocztowa Pisarzowa.

Reorganizacja PP będzie trwać do 2015 roku. Jej celem jest „znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania”. Według przepisów Poczta, jako operator narodowy, zobowiązana jest do utrzymania wymaganych prawem wskaźników do powszechnych usług pocztowych (na obszarach miejskich 1 placówka na 7 tys. mieszkańców, a na obszarach wiejskich 1 placówka na 82 km2). Ogólnie łączna liczba placówek ma wynosić co najmniej 8240.

Jak informuje Poczta Polska konieczność zachowania odpowiedniej dostępności do usług powoduje, że w ramach projektowanych działań reorganizacyjnych co do zasady nie planuje się bezpośredniej likwidacji placówek pocztowych, a jedynie ich przekształcenia w znacznie tańsze w utrzymaniu formy organizacyjne tj. filie urzędów pocztowych i agencje pocztowe. Ewentualna likwidacja danej placówki (bez procesu jej przekształcenia) następować będzie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- Biorąc pod uwagę względy społeczne Poczta Polska równolegle podjęła starania dotyczące uruchomienia w Nowym Rybiu agencji pocztowej, bardziej efektywnej placówki pocztowej – informuje Agnieszka Sardecka. - Aktualnie ORJ Nowy Sącz finalizuje ofertę uruchomienia agencji pocztowej. Dodatkowo pragnę poinformować, że Poczta Polska zapewnia mieszkańcom obszarów wiejskich możliwość korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem listonoszy wiejskich – np. nadanie przesyłki listowej, przekazu pocztowego lub dokonanie wypłaty na rachunek bankowy.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in