Niedziela, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Grzegorz Biedroń: "Zdobyłem odpowiednie doświadczenie i wiedzę"

30.09.2019 05:10:00 PAN 15 5370

Na nasze pytania odpowiada Grzegorz Biedroń, kandydat do Sejmu komitetu Prawa i Sprawiedliwości (lista nr 2, miejsce nr 10).

Związki partnerskie: tak czy nie, a jeśli tak, to kiedy?

Konstytucja RP jednoznacznie podkreśla rolę rodziny i małżeństwa. Potrzebne są kolejne działania, również prawne, wzmacniające rodzinę i poprawiające jej sytuacje prawną i ekonomiczną. Realnym problemem jest pomoc dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Związki partnerskie są przedstawiane w znacznej części mediów jako element działań zmierzających do umożliwienia w przewidywalnej nieodległej przyszłości małżeństw w obrębie tej samej płci, co byłoby sprzeczne z polską konstytucją. Dopóki nie zmienia się cele i sposoby działania środowiska LGBD nie widzę możliwości wprowadzenia instytucji związków partnerskich.

Aborcja: liberalizacja przepisów, wprowadzenie bardziej rygorystycznych czy utrzymanie obowiązujących?

Nauka Kościoła i zasady moralne są jednoznaczne. Aborcja jest niewątpliwie złem dla którego nie ma usprawiedliwienia. Obecne przepisy są kompromisem, który nie jest przyjmowany z entuzjazmem przez obie strony konfliktu ideowego. Odejście od obecnie obowiązujących przepisów oznaczałoby powrót do sporów i konfliktów, które dodatkowo skłóciłyby polskie społeczeństwo.

Pomysły na udogodnienia dla przedsiębiorców?

PiS przedstawiło szereg korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców jak obniżka CIT, korzystniejsze naliczanie składek ZUS, uproszenie PIT (ryczałt do 2 mln euro) i wsparcie finansowe innowacyjnych przedsiębiorstw. Od siebie dodałbym konieczność walki z szarą strefą, czyli nielegalną konkurencją dla przedsiębiorców uczciwie płacących podatki, obniżenie wymogów biurokratycznych i barier wejścia nowych przedsiębiorców i przedsiębiorstw na rynek. Administracja skarbowa powinna szczególnie dla początkujących przedsiębiorców pełnić rolę instruktażową, podpowiadając i pomagając, kontynuując proces budowy urzędu przyjaznego dla biznesu.

„Lek" na dolegliwości służby zdrowia.

Oczywiście należy szybko zwiększyć udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB ale to nie wystarczy bez zmian systemowych i organizacyjnych.  W ostatnich latach wzrost nakładów nie przełożył się wystarczająco na wzrost poziomu opieki nad pacjentem. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w większym stopniu powinno się składać z ekspertów i niezależnych fachowców, którzy odblokują możliwość sprawnego uzyskiwania specjalizacji dla lekarzy i ułatwia podejmowanie pracy przez lekarzy z innych państw.  Należy stworzyć zachęty dla osób, które ukończyły w poprzednich latach studia pielęgniarskie, by nakłonić je do podjęcia pracy, szczególnie w obliczu stale podnoszącego się wieku pracujących pielęgniarek. Oddanie do użytku nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim ułatwi również dojazdy do pracy personelu do Krakowa zwiększając braki kadrowe na naszym terenie. Należy ułatwić dostęp pacjentów z mniejszych ośrodków do najlepszych ośrodków uniwersyteckich. Dzisiaj np. różnice w długości życia mężczyzn w Krakowie a niektórych powiatach sięgają kilku lat.

Nowe świadczenia socjalne (np. 500+) – utrzymać czy zlikwidować?

Świadczenia socjalne dla rodzin są elementem tzw. welfare state, czyli państwa opiekuńczego. Te działania sprawdziły się już w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Europie Zachodniej. Nie powinno więc nikogo dziwić, że sprawdziły się w Polsce. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość jeżeli wygra wybory będzie kontynuować politykę prorodzinną. Natomiast zwiększając korzystne dla rozwoju gospodarczego prospołeczne wydatki należy cały czas pracować nad nowymi rozwiązaniami tak, by wydawane pieniądze przynosiły jak najwięcej korzyści dla rodzin i dla społeczeństwa.

Infrastruktura czy eventy? Pomysły na rozwój turystyki w powiecie limanowskim.

Infrastruktura oczywiście jest ważna dlatego kierując Małopolską Organizacją Turystyczną zainicjowałem prace nad programem budowy schronisk górskich w Małopolsce. Najbardziej zaawansowane są przygotowania do budowy przez PTTK schroniska na Lubaniu ale wśród innych lokalizacji jest między innymi Gorc i Mogielica. Wspólnie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w dobrej staramy się udostępnić schronisko na Jasieniu. MOT również prowadzi Szlak Architektury Drewnianej umożliwiając w tym roku zwiedzanie z przewodnikiem ponad 70 świątyń ,w tym najwięcej w powiecie gorlickim, nowosądeckim i limanowskim. Nowa inicjatywa to koncerty piosenki turystycznej „Księżycowe Granie”. Najważniejsza jest jednak współpraca powiatu i wszystkich gmin w zakresie promocji i poprawy oferty turystycznej.

Limanowa i Laskowa gorsza od Krakowa. Sposoby na walkę ze smogiem w mniejszych miejscowościach.

Walka ze smogiem w Krakowie, której ważnym elementem były uchwały Sejmiku przynosi efekty. Poprawiła się jakość życia mieszkańców i wzrosła gwałtownie ilość turystów. Nowe przepisy nakładają również na gminy konieczność przeprowadzania systemowych kontroli, co w środowisku niewielkich ośrodków nie jest łatwe, dlatego należałoby obowiązki kontrolne przenieść na wyższe szczeble samorządu lub do administracji rządowej. Do dyspozycji są coraz większe środki zwłaszcza w ramach programów rządowych ale i też realizowanych przez samorządowe województwo. Na pierwszym miejscu powinna iść działalność edukacyjna ponieważ w wielu przypadkach nowoczesne ekologiczne systemy ogrzewania są tańsze w eksploatacji od paliw stałych. Mieszkańcy są coraz bardziej przekonani do walki ze smogiem muszą jednak otrzymywać doradztwo i pomoc finansową. Jestem przekonany, że czyste powietrze będzie również udziałem miast i wsi z naszego regionu. Ze względów społecznych ten proces musi jednak zająć więcej czasu niż chcielibyśmy.

Obwodnica Limanowej: tak czy nie?

Obwodnica Limanowej jest niezbędna. Musi się skończyć zwyczaj opowiadania w Małopolsce, że obwodnice i drogi ekspresowe są tak drogie, że Warszawa nie chce dać na nie pieniędzy. Skoro GDDKiA może budować obwodnice w innych województwach to może je budować również w Małopolsce. Mam zaszczyt od wielu lat kierować  Komisją Rozwoju Regionu odpowiadającą  za inwestycje samorządu wojewódzkiego i regularnie oddawane są kolejne obwodnice na drogach wojewódzkich w Małopolsce.

Dotychczasowe osiągnięcia w pracy dla regionu lub swojej społeczności.

Począwszy od 1989 roku współtworzyłem prasę lokalna, uczestniczyłem w odbudowie struktur „Solidarności” i organizacji pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku .Kierowałem miastem jako burmistrz w latach 1992-94 w trudnym okresie transformacji gospodarczej kraju, w krótkim czasie zmniejszając zadłużenie i równocześnie zwiększając znaczącą udział inwestycji w budżecie. Później m. in kierowałem komisja Budżetową i Edukacji Rady Miasta skutecznie działając na rzecz ograniczania kosztów usług komunalnych dla mieszkańców. Skutecznie działałem na rzecz ustanowienia w Limanowej siedziby powiatu i utrzymania go w obecnym kształcie terytorialnym. Przez wiele lat kierowałem Zespołem Placówek Oświatowych w Słopnicach wspólnie z wójtem A. Sołtysem przeprowadzając szereg inwestycji poprawiających bazę lokalową (budowa nowego skrzydła, hala sportowa itd.) Działałem na rzecz utworzenia w Słopnicach i innych gminach nowych przedszkoli. Wspierałem edukacje sportowa i regionalną. Kierując uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów organizowałem szereg wydarzeń promocyjnych i pozyskałem środki na modernizację bazy hotelowej. W Sejmiku uczestniczyłem w pracach koncepcyjnych i nadzorowaniu wykonania m. in. Regionalnych Programów Operacyjnych wspierając od 2006 roku rozwój Małopolski jako przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu. W tym czasie Małopolska należy do najszybciej rozwijających się województw.  W Sejmiku odpowiadam również za współpracę zagraniczną i promocję. 

Dlaczego wyborca powinien oddać swój głos właśnie na Pana?

Poprzez całą swoją dotychczasową działalność zdobyłem odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Jestem samorządowcem, który trzy kadencje był radnym Rady Miasta i czterokrotnie był wybrany do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Posiadam wieloletnie doświadczenie we współpracy z mediami lokalnymi i na szczeblu wojewódzkim. Lubię współpracować i przekonywać innych do wspólnego działania. Znam problemy zarówno gmin wiejskich, miast powiatowych takich jak najbliższa mojemu sercu Limanowa, w której mieszkam od urodzenia, jak też i Krakowa, w którym studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim i w którym wykonuje liczne obowiązki samorządowe i zawodowe. W Sejmie RP będę mógł od samego początku skutecznie działać będąc przygotowany zarówno do pracy w komisjach, jak też do zabierania głosu w trakcie obrad Sejmu i do skutecznego  zabiegania o inwestycje niezbędne do rozwoju całej Małopolski, oraz miast i gmin powiatu limanowskiego. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in