Gminę sprawdzała RIO. Znów sprzedali 'nie na zawsze'

27.12.2016 01:11:47 PAN 60 12668

RIO w Krakowie chciała stwierdzić nieważność uchwał Rady Gminy Jodłownik w sprawie tegorocznego budżetu samorządu oraz WPF na lata 2016-2026, w których nie znalazły się pieniądze na odkupienie działek sprzedanych „nie na zawsze”.

Nie doszło jednak do tego, bo wójt wykazał przed RIO, że gmina ma ok. 12 ha gruntu, które może zbyć. Co więcej, w tym roku samorząd nie odkupi nieruchomości w Górze Św. Jana, za to sprzedał „nie na zawsze” kolejną działkę – w Krasnem-Lasocicach, za 945 tys. zł.
W ostatnich latach gmina Jodłownik sprzedała nieruchomości w Górze Św. Jana oraz Szczyrzycu za łączną kwotę blisko 8 mln zł. Była to sprzedaż zwrotna, o której wójt Paweł Stawarz mówi „sprzedaż nie na zawsze”. Cała metoda polega na tym, że samorząd sprzedaje działkę i przez trzy lata dzierżawi ją od nowego nabywcy, od którego później odkupuje nieruchomość po tej samej cenie. Wszystko przypomina kredyt, ale w świetle prawa nim nie jest, więc nie wlicza się tego do wskaźnika zadłużenia gminy.
We wrześniu tego roku poczynaniami władz gminy zainteresowała się Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwałami Kolegium RIO wszczęto postępowania o stwierdzenie nieważności trzech uchwał Rady Gminy Jodłownik, podjętych pod koniec sierpnia tego roku. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie samorządu na 2016 rok. RIO wskazało nieprawidłowość, która polegała na niezaplanowaniu w tegorocznym budżecie gminy wydatków majątkowych na odkup nieruchomości w Górze Świętego Jana, sprzedanej „nie na zawsze”. Kolejna uchwała, której nieważność zamierzała stwierdzić RIO, dotyczyła zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026. Tam również nie wskazano wydatków na odkupienie działki. Co więcej, nie zaplanowano też wydatków na odkupienie w 2018 roku nieruchomości w Szczyrzycu, także sprzedanej „nie na zawsze”.
- Nieuwzględnienie w wieloletniej prognozie finansowej gminy wydatków majątkowych na odkup przedmiotowych nieruchomości w roku 2016 i 2018 (ani też w innych latach na co wskazują przyjęte wartości wydatków majątkowych i wydatków budżetu ogółem) stanowi, w ocenie Kolegium, naruszenie art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, bowiem że wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego powinna być realistyczna, co w przypadku Gminy Jodłownik nie ma miejsca - wskazała RIO w uzasadnieniu jednej z uchwał.
Dodatkową okolicznością uzasadniającą wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016- 2026, zdaniem RIO było wprowadzenie do dokumentu dwóch inwestycji pn. „Głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Szczyrzycu” planowana do realizacji w 2017 r. na kwotę 389 tys. zł, a także planowanych w 2016 r. wydatków majątkowych na dostawę i montaż stacji uzdatniania wody w Janowicach w kwocie 339 tys. zł, które w całości miałyby być sfinansowane planowaną do zaciągnięcia pożyczką. - Realizacja powyższych zadań pogłębiłaby i tak już bardzo ciężką sytuację finansową gminy, powodując zwiększenie jej wysokiego zadłużenia - zauważyła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.
Pod koniec września w siedzibie RIO w Krakowie odbyło się posiedzenie, na którym podjęto decyzję o zakończeniu całego postępowania bez rozstrzygnięcia nadzorczego, czyli bez stwierdzenia nieważności trzech uchwał Rady Gminy Jodłownik. - RIO domagała się wykazania zabezpieczenia na odkupienie tych nieruchomości. Wykazałem to zabezpieczenie ponad stan, bo gmina ma około 12 ha ziemi, więc możemy być spokojni - powiedział nam wójt Paweł Stawarz.
Do końca tego roku gmina miała odkupić działkę w Górze Św. Jana, jednak dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. - Mamy taką możliwość, dlatego aneksujemy umowę na kolejne trzy lata, pieniądze będą teraz nam potrzebne na wielką inwestycję wodno-kanalizacyjną - tłumaczy Paweł Stawarz. Środki na dalszą dzierżawę zostały już zabezpieczone.
Tymczasem przed paroma dniami władze gminy opublikowały informację o rozstrzygnięciu kolejnego przetargu dotyczącego sprzedaży zwrotnej. Przedmiotem postępowania była sprzedaż i dzierżawa nieruchomości znajdującej się w miejscowości Krasne-Lasocice z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia własności po trzech latach. Zgłosiła się tylko jedna zainteresowana firma – warszawska spółka Magellan, która za działkę zapłaci gminie ponad 945 tys. zł. Suma czynszów dzierżawnych w tym okresie wynosi przeszło 164 tys. zł. - Oprocentowanie dzierżawy to 5,6 % w skali trzech lat, czyli to wychodzi jak normalny kredyt - dodaje wójt.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in