Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Gmina z 80,05% długu na koniec roku. Do 2030 nie weźmie ani jednego kredytu

21.03.2018 07:11:16 PAN 53 13454

Aż 80,05% ma wynosić planowane zadłużenie gminy Jodłownik na koniec 2018 roku. Samorząd chce teraz zaciągnąć 2,6 mln zł kredytu, a RIO pozytywnie zaopiniowało możliwość jego spłaty. Wszystkie wyliczenia opierają się na optymistycznych założeniach: przez 12 lat każdy budżet ma kończyć się nadwyżką od 2,2 do 3,2 mln zł, a gmina do 2030 roku nie weźmie ani jednego kredytu.

Z dokumentów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, wynika że planowany na koniec 2018 roku ma wynieść 27 mln 637 tys. zł, co stanowi aż 80,05% prognozowanej do osiągnięcia kwoty dochodów.
Dług samorządu stanowią pozostające do spłaty kredyty i pożyczki, a także kwoty wykupu dzierżawionych przez gminę nieruchomości, sprzedanych „nie na zawsze”, a także kredyty zaplanowane do zaciągnięcia jeszcze w tym roku.
Jak samorząd ma sobie poradzić z długami w kolejnych latach? Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w tym roku dług będzie spłacany z zaciąganych kredytów, w roku przyszłym z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz z planowanej nadwyżki, natomiast od 2020 roku wyłącznie z nadwyżek budżetowych.
WPF zakłada spłatę całego zadłużenie do 2030 roku. RIO zauważa, że przez cały ten okres gmina będzie blisko dopuszczalnego indywidualnego limitu dotyczącego wysokości długu. A wszystko wyliczono w oparciu o dosyć optymistyczne założenie, a mianowicie: od przyszłego roku przez dwanaście lat, do 2030 roku, każdy budżet gminy Jodłownik nie będzie deficytowy i będzie zamykał się nadwyżką na poziomie 2,2 mln – 3,2 mln zł, a w latach 2020 – 2030 samorząd nie zaciągnie ani jednego kredytu.
- Tak ustalone wielkości wskaźnika sygnalizują konieczność zachowania szczególnej rozwagi w realizacji wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu w 2018 roku, które zostały zaplanowane do sfinansowania z przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zwiększających istotnie stan dotychczasowego zadłużenia gminy - wskazuje RIO, wyliczając że w tegorocznym budżecie zaplanowano przychody ze środków pożyczonych w łącznej kwocie 4 mln 660 tys. zł. - W ocenie składu orzekającego, organy władzy samorządowej gminy Jodłownik winny rozważyć możliwość ograniczenia przewidywanego w 2018 roku wzrostu zadłużenia przez odpowiednie działania prowadzące do zmniejszenia obecnie planowanego deficytu - twierdzi RIO w uchwale z 19 lutego.
Tymczasem 1 marca RIO wydało pozytywną opinię na temat spłaty zaciąganego przez gminę Jodłownik kredytu w wysokości 2,6 mln zł. Ma on zostać przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu, choć nie da się nie zauważyć, że jego kwota odpowiada wkładowi do inwestycji powiatu, polegającej na budowie dużego ronda w centrum Jodłownika. Kontrowersje wśród wielu osób budzi to, że samorząd chce wziąć kredyt dziś, natomiast spłata rat kapitałowych ma nastąpić dopiero w latach 2027 – 2030.
Wciąż trwa przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zgłosili szereg pytań i wniosków o udostępnienie dokumentów na temat finansów gminy, w tym o informacje o aktualnym stanie zobowiązań gminy. Na złożenie ofert jest przewidziany termin do 28 marca. Sam kredyt ma zostać uruchomiony na koniec kwietnia, a cała kwota będzie wypłacona w jednej transzy.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in