Wtorek, 07 lutego
Ryszard, Teodor, Romuald, Roman, Wilhelmina

Gmina chce wydać 26 mln zł na inwestycje

04.12.2022 00:15:00 PAN 2 3635

Niedźwiedź. Ponad 5 mln na kanalizację, przeszło 5 mln zł na drogi i tyle samo na infrastrukturę przy szkołach – m.in. takie kwoty na inwestycje planuje na przyszły rok gmina Niedźwiedź. W sumie wydatki majątkowe samorządu zakłada się na kwotę 26 mln zł.

Władze samorządu gminy Niedźwiedź w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowały projekt uchwały budżetowej na 2023 rok. 

Z dokumentu wynika, że dochody budżetu na rok 2023 planowane są w łącznej kwocie 51 mln 855 tys. zł, w tym dochody bieżące w wysokości 35 mln 335 tys. zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 mln 519 tys. zł. 

Wyższe będą wydatki budżetu. Ogółem zaplanowano je w wysokości 61 mln 737 tys. zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 35 mln 675 tys. zł. Plan wydatków majątkowych obejmuje łącznie 26 mln zł. 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 mln 881 tys. zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wolnych środków oraz z zaciąganych długoterminowych kredytów.

Samorząd zakłada w swoim przyszłorocznym budżecie wpływy z tytułu zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów w wysokości 2 mln 509 tys. zł, planuje jednocześnie spłatę 1 mln 907 tys. zł poprzednich zobowiązań. 

- Jak każdy samorząd, widzimy kłopoty w zbilansowaniu dochodów i wydatków bieżących – duży kłopot z tym, ale udało nam się to domknąć i pod dym względem rok zakończymy na minusie rzędu 300 czy 400 tys. zł, więc nie jest źle – powiedział w rozmowie z nami wójt Rafał Rusnak. - Oczywiście jest to dopiero projekt, zobaczymy jak wszystko się ułoży w ciągu roku. Na pewno cieszą mnie inwestycje, nie planujemy też dużego kredytu – dodaje włodarz gminy Niedźwiedź.

Do najkosztowniejszych zadań, jakie w 2023 roku realizować będzie gmina Niedźwiedź, należą m.in.: budowa systemu kanalizacji zbiorczej w Porębie Wielkiej, a także w Koninie i części Niedźwiedzia – 5 mln 532 tys. zł, przebudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu – 5 mln 100 tys. zł, pierwszy etap modernizacji infrastruktury oświatowej – 5 mln 100 tys. zł, modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociągowej w miejscowości Poręba Wielka – 3 mln 570 tys. zł, rozbudowa ośrodka zdrowia w Porębie Wielkiej – 3 mln 123 tys. zł oraz budowa „parku rzecznego” w Niedźwiedziu – 1 mln 545 tys. zł. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in