Środa, 20 października
Irena, Jan, Kleopatra, Witalis

GDDKiA informuje o postępach w sprawie obwodnicy

16.09.2021 00:35:00 PAN 11 8485

Limanowa. GDDKiA informuje o postępach w pracach przygotowawczych do zaprojektowania i budowy obwodnicy Limanowej w ciągu DK 28.

W październiku ubiegłego roku została podpisana umowa z firmą IVIA, która obejmuje przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej (STEŚ-R). Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Koszt wszystkich prac wyniesie ok. 4,2 mln złotych. Złożenie wniosku o uzyskanie DŚU planowane jest na sierpień 2022 roku. Zakończenie tego etapu prac dokumentacyjnych planowane jest na luty 2023 roku. 

Na chwilę obecną opracowano trzy warianty przebiegu trasy, uzgodniono analizę i prognozę ruchu, a także wykonano inwentaryzację fotograficzną obszaru, na którym planowana jest obwodnica. Przeprowadzono również spotkania informacyjne z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych, opracowano i uzgodniono ocenę wpływu inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD). 

Wykonano również program badań geofizycznych oraz projekt robót hydrogeologicznych, natomiast program badań geotechnicznych jest w trakcie weryfikacji przez Departament Technologii Budowy Dróg GDDKiA. Aktualnie trwają obserwacje przyrodnicze oraz prace nad raportem z prezentacji społecznych. 

- Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju – twierdzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Tymczasem część mieszkańców Limanowszczyzny, zwłaszcza osoby, których domy znajdują się w pobliżu przedstawionych wariantów przebiegu nowej drogi, negatywnie ocenia projekt i krytykuje niektóre jego założenia.

- Planowana droga tylko udaje obwodnicę. Nie poprawi warunków komunikacyjnych, nie wpłynie na powstanie nowych miejsc pracy i nie spowoduje wzrostu gospodarczego, bo nie otwiera inwestycyjnie nowych terenów; nie ograniczy odpływu młodych ludzi z Limanowej i nie zredukuje emisji spalin w centrum. Ale przyniesie negatywne skutki społeczne, bo dużą część miasta oddziela od centrum – oceniał w rozmowie z nami jeden z mieszkańców Limanowej.

Rada Ministrów przyjęła 13 kwietnia 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na budowę, która będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego rząd przeznaczy 28 mld zł. GDDKiA odpowiedzialna za realizację programu prowadzi obecnie prace przygotowawcze dla 78 obwodnic; 13 obwodnic jest już na etapie realizacji, dla 1 obwodnicy trwa obecnie przetarg na projekt i budowę, a dla kolejnych 8 GDDKiA szuka wykonawców dokumentacji.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in