Środa, 01 grudnia
Natalia, Edmund, Eligiusz, Blanka

Dziś XXII sesja Rady Gminy

26.10.2021 05:12:00 PAN 0 1124

Kamienica. Dziś o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XXII sesja Rady Gminy. Zapraszamy na transmisję obrad.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludzy celem realizacji zadań własnych gminy – zapewnienie gotowości bojowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2021-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy.
10. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienica w roku szkolnym 2020/2021.
11. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych za 2020 r.
12. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
13. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Kamienica.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in