Czwartek, 29 września
Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel

Dziś sesja Rady Miejskiej

10.08.2022 00:06:00 PAN 1 1295

Mszana Dolna. Dziś w sali narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się LIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Początek transmisji obrad o godzinie 14:00.

Porządek obrad LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 

1. Otwarcie LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów nr XLIX/2022, nr L/2022,  z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości
4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
5. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2022-2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (3261/5)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. (3254)
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/430/2022 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna na realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 lub poddziałanie 4.4.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Mszana Dolna na rok szkolny 2022/2023.
16. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
17. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
18. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
19. Wolne wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in