Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Dziś sesja Rady Miasta

03.10.2022 08:56:00 PAN 8 2152

Limanowa. Dziś o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LXIII sesja Rady Miasta Limanowa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z wykonania budżetu Miasta Limanowa za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Wystąpienia osób zaproszonych.
6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
C. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/19 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
D. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki ewid. nr 730/1 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa na działki ewid. nr 728/1, 729/1 obr 7 m. Limanowa stanowiące własność osoby fizycznej
E. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki ewid. nr 730/3 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa na działki ewid. nr 731/1, 731/2 obr 7 m. Limanowa stanowiące własność osób fizycznych.
10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in