Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Dziś sesja Rady Miasta - oglądaj na żywo

28.01.2022 00:06:00 PAN 3 1614

Limanowa. Dziś w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Limanowa. Początek transmisji obrad o godzinie 10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
C. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Miasta Limanowa na działkę będącą w użytkowaniu wieczystym PKO Bank Polski S.A.
D. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia magazynowego o pow. 14,84 m2 zlokalizowanego na poziomie -2 targowiska stałego Mój Rynek w Limanowej
E. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 13/21 obr 6 m. Limanowa
F. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek ewid. nr 667/19, 667/18, 667/17, 667/16, 667/15, 667/13 obr 5 m. Limanowa
G. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/19  Rady Miasta Limanowa z dnia 25.01.2019 roku w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”.
7. Inicjatywy uchwałodawcze.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in