Dziś sesja Rady Gminy

19.05.2022 00:10:00 PAN 0 1207

Dobra. Dziś o godz. 14:30 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Dobra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Dobra.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja Wójta Gminy Dobra o działaniach międzysesyjnych.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra za rok 2021.
7. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
8. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wyznaczenia w Gminie Dobra miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu;
2) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wilczyce, gmina Dobra;
3) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Dobra nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Wola Skrzydlańska i Przenosza, gmina Dobra z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną;
4) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Dobra;
5) trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej. 6) zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobra na 2022 rok; 7) zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/22 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra.
10. Zatwierdzenie Protokołu Nr XL/22 z obrad XL Sesji Rady Gminy Dobra z dnia 13 kwietnia 2022 r.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Dobra.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Dobra.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in