Poniedziałek, 27 września
Damian, Amadeusz, Kosmo, Mirabela, Wincenty

Dziś sesja absolutoryjna - transmisja na żywo

22.07.2021 00:09:00 PAN 22 2370

Łukowica. Dziś w budynku tzw. obory podworskiej odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Łukowica. W porządku obrad znalazła się m.in. debata nad raportem o stanie gminy oraz projekty uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla wójta. Obrady będą transmitowane na żywo, początek o godzinie 10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji.
3. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Raport o stanie Gminy Łukowica za 2020 rok.
a) przedstawienie raportu;
b) debata nad raportem o stanie gminy;
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łukowica wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2020 rok.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
b) zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Łukowica na dzień 31 grudnia 2020 roku;
c) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Łukowica za 2020 rok;
d) dyskusja dotycząca sprawozdań;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2020 rok.
7. Absolutorium dla Wójta Gminy Łukowica z tytułu wykonania budżetu Gminy Łukowica za 2020 rok.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łukowica w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łukowica odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Łukowica za 2020 rok;
c) debata w sprawie udzielenia absolutorium;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łukowica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Łukowica na rok 2021 r.
b) zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy oraz Gminnego Związku Zespołów Sportowych w Łukowicy za rok 2020,
c) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łukowica w roku szkolnym 2021/2022,
d) przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.
9. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
10. Interpelacje radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zapytania i wnioski sołtysów.
13. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy.

(Fot.: UG Łukowica)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in