Środa, 05 sierpnia
Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

Dwie szkoły znalazły się w finale

01.07.2012 08:50:13 top 5 3634

Szkoła z Kasiny Wielkiej oraz Żmiącej znalazły się w finale III edycji konkursu na projekt edukacyjny Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Przesłaniem konkursu jest propagowanie takich działań, których efektem będzie wzmocnienie więzi uczniów – członków społeczności lokalnej – z najbliższą Ojczyzną oraz przygotowanie ich do pełnienia istotnej roli społecznej – roli Obywatela.

Konkurs ma charakter otwarty, a jego adresatami są szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa małopolskiego.  Udział w konkursie polegał na zaplanowaniu i zrealizowaniu przez szkołę działań, we współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami partnerskimi, z zakresu czterech lub więcej obszarów tematycznych.

W minionym tygodniu Kuratorium Oświaty w Krakowie opublikowało listę 51. finalistów. Wśród nich znalazły się dwie szkoły z terenu powiatu limanowskiego: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kasinie Wielkiej, która realizowała projekt pod hasłem  „W Kasinie dobrze żyć- to kraj nasz Kochany” (na zdjęciu) oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej.

Gala z rozdaniem nagród odbędzie się w październiku bieżącego roku. Dla laureatów przewidziane są - w uznaniu działań kształtujących tożsamość młodego pokolenia Polaków - certyfikaty CIVIS ET PATRIA.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in