Dotacje na remonty remiz w południowej Małopolsce

08.06.2019 05:00:00 PAN 2 3035

W łąckim amfiteatrze marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka przekazali przedstawicielom 32 gmin z powiatów limanowskiego, nowosądeckiego, tatrzańskiego i nowotarskiego promesy gwarantujące przyznanie dotacji w ramach programu Małopolskie Remizy 2019.

Na nich zawsze można liczyć. W każdym miejscu i o każdej porze strażacy – ochotnicy spieszą z pomocą potrzebującym. Skuteczność ich działań zależy m.in. od wyposażenia w sprzęt, jak i odpowiedniego zaplecza. Od 2009 roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje program „Małopolskie Remizy”, w ramach którego małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich.

W tegorocznej edycji do jednostek samorządu terytorialnego w powiatach: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim trafiło ponad 1 mln zł. - Cieszę się bardzo, że dzisiaj mieliśmy możliwość podzielić się zasobami, które pozostają w naszej dyspozycji i wesprzeć proces modernizacji tego, co dla ochotniczych straży pożarnych jest bardzo ważne, czyli remiz - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

- W sposób trwały uporządkowaliśmy cały obszar współpracy ze służbami ratowniczymi. Przy udziale prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewody Małopolskiego podpisaliśmy duże porozumienie ze wszystkimi służbami ratowniczymi. Dotyczy ono nie tylko Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowych Straży Pożarnych, ale również Policji, GOPR, TOPR, czy WOPR. Współpracę w zakresie bezpieczeństwa publicznego traktujemy bardzo poważnie. Wychodząc z bardzo prostego założenia: skoro Wy niesiecie mieszkańcom pomoc w najtrudniejszych, kryzysowych sytuacjach często ratując mienie, zdrowie a nawet życie, w związku z tym my jako przedstawiciele mieszkańców jesteśmy zobowiązani, żeby Was wspierać maksymalnie na tyle, na ile pozwalają możliwości finansowe - dodał marszałek Witold Kozłowski, zwracając się do zgromadzonych na uroczystości druhów-ochotników.

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” do powiatu limanowskiego trafiło ponad 229,7 tys. zł dla strażaków z gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna i Tymbark.

– W 2019 roku samorząd województwa małopolskiego zwiększył dofinansowanie w programach, które są skierowane do druhów-ochotników. Obecnie przekazuje ponad 7 milionów złotych w ramach „Bezpiecznej Małopolski” i „Małopolskich Remiz”. Dodatkowo są środki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie ponad 3 miliony złotych. Nie tak dawno zostało przekazane wsparcie na samochody w wysokości ponad 28,5 mln zł. To daje rząd wielkości ponad 40 mln zł po to, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie – poinformował wicemarszałek Łukasz Smółka.

Obok przedstawicieli samorządu regionalnego w wydarzeniu uczestniczyli także: posłowie na Sejm RP Jan Duda oraz Edward Siarka, pełniący równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Małopolsce oraz mł. bryg. Szymon Jakubiec z Komendy Wojewódzkiej PSP.

(Źródło/fot.: UMWM)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in