Poniedziałek, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Dodatkowe dotacje na otwarcie firm

10.08.2012 07:57:54 top 2 4063

W związku z realizacją programu specjalnego„Nowe możliwości – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

- W ramach programu wnioski mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, które ukończyły 50 rok życia oraz spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: osoba długotrwale bezrobotna (zarejestrowana w PUP powyżej 12 m-cy), osoba bez wykształcenia średniego, osoba zamieszkała na terenie wiejskim, kobieta - informuje Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

Maksymalna wysokość dotacji to 15 tys. zł. Osoby, które otrzymają dotacje w ramach programu mogą ubiegać się o wsparcie pomostowe w wysokości 1 500 zł (po 500 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy od dnia założenia firmy) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności gospodarczej.
 
Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 w pokoju 314 do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: 18/ 33 37 842.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in