Poniedziałek, 23 maja
Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata

Dariusz Socha przegrał w sądzie pracy

29.08.2012 17:15:30 top 95 11163

Nowy Sącz/Limanowa. Dariusz Socha przegrał proces w sądzie pracy o przywrócenie do pracy na stanowisko dyrektora szpitala w Limanowej.

O postanowieniu sądu poinformował dziś na sesji Rady Powiatu Limanowskiego starosta Jan Puchała. W sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami starosta powiedział, iż proces zakończył się 31 lipca w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. -  Zakończył się proces wytyczony przez Dariusza Sochę Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej o przywrócenie do pracy na stanowisko dyrektora szpitala. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu po kilkumiesięcznym postępowaniu dowodowym o oddalił w całości powództwo Dariusza Sochy, obciążając go kosztami postępowania – mówił Jan Puchała. - W ocenie sądu przedłożone dowody potwierdziły, że Zarząd Powiatu podejmując uchwałę o odwołaniu pana Sochy ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej nie naruszył prawa. Sąd podzielił w całości stanowisko zarówno Zarządu Powiatu Limanowskiego, jak również Szpitala, że Rada Gminy Tymbark w świetle przedstawionych przez Zarząd Powiatu dowodów nie miała prawa odmówić zgody na odwołanie Dariusza Sochy i podejmując uchwałę odmowie wyrażenia zgody nadużyła prawa, a tym samym uchwała Zarządu w sprawie odwołania Dariusza Sochy nie naruszyła przepisu art. 25 ust. 2 o samorządzie gminnym. Powyższy wyrok potwierdził brak podstaw do domagania się przez pana Sochę do przywrócenia do pracy na stanowisku dyrektora i domagania się wypłaty odszkodowania. Wyrok jest już prawomocny.

- Istotnie, w dniu 31 lipca br. zapadł wyrok z powództwa Dariusza Sochy przeciwko Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej o przywrócenie do pracy. Powództwo zostało oddalone. Szpital złożył wniosek o uzasadnienie, które zostało sporządzone i dostarczone w dniu 27 sierpnia br. Powód Dariusz Socha nie złożył wniosku o uzasadnienie i apelacji - na chwilę obecną – mówi Lucyna Franczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Sam Dariusz Socha o wyroku jak twierdzi do sesji powiatu nie wiedział. – Złożyłem wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy mojego odwołania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i o wyroku nic nie wiedziałem - mówi Dariusz Socha. - Walczyłem z fałszywymi oskarżeniami przez ponad rok. Nie mam sobie nic do zarzucenia za okres mojego dyrektorowania o czym zresztą świadczyły wyniki szpitala, inwestycje jak i umorzenia moich spraw, które w celu zdyskredytowania mojego imienia część ludzi z jakiś przyczyn prywatnych stara się założyć. Wiem również, że nie mam szans w starciu z machiną polityczną, która za pieniądze podatników wytacza bezpodstawne procesy. Wykorzystując te sprawy jako temat zastępczy w momentach kiedy nic się nie dzieje. Przychodzi taki czas, że człowiekowi ze względu na dobro swojej rodziny, którą niestety dotyka to od początku, nie chce się walczyć dalej i ja tę decyzję podjąłem wcześniej. Chcę te sprawy zamknąć jak najszybciej, by móc normalnie żyć.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in