Piątek, 23 października
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward

Co się zmieni w szkołach?

30.08.2011 09:58:08 top 52 9445

Obowiązkowe wychowanie przedszkolne pięciolatków, miejsca na podręczniki i przybory w szkole, nowe zasady egzaminu gimnazjalnego, a także podwyżki dla nauczycieli - to niektóre ze zmian jakie czekają uczniów i nauczycieli w rozpoczynającym się w czwartek nowym roku szkolnym.

Nowy rok szkolny rozpocznie w różnych typach szkół 5 mln 474 tys. 600 uczniów i słuchaczy. Będzie to ostatni rok trzyletniego okresu obniżania wieku szkolnego i kolejny rok upowszechniania edukacji przedszkolnej. Od września 2011 wszystkie pięciolatki (372 tys. 500 dzieci w całej Polsce) będą objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Po raz ostatni rodzice mogą zdecydować czy posłać swoje sześcioletnie dzieci do I klasy czy pozostawić je w przedszkolu. Kontynuowane będą również inne wprowadzane zmiany, w szczególności zmiany programowe osiągną półmetek: obejmą klasy I-III szkoły podstawowej i całe gimnazjum. Razem z nową podstawą programową do kolejnych klas wchodzi także obowiązek nakazujący szkołom przygotowanie miejsc do przechowywania przez uczniów podręczników i przyborów szkolnych. Od września będą to więc również klasy I-III szkoły podstawowej i całe gimnazja.

1. Rok Szkoły z Pasją

W ramach roku szkolnego 2011/12, ogłoszonego Rokiem Szkoły z Pasją, Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie promować najlepsze rozwiązania wzbogacające ofertę edukacyjną placówek. Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w jej życie. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice, sami uczniowie i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Koniec roku szkolnego w ostatni piątek czerwca i możliwość zawieszenia zajęć w czasie Euro 2012

Zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w ostatni piątek czerwca. Poza tym, w związku z obywającymi się w przyszłym roku Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, organy prowadzące szkoły będą miały możliwość zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku, gdy na danym terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. Zagrożenie to może być związane z utrudnieniami w przemieszczaniu się uczniów między szkołą a miejscem zamieszkania lub w organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych organ prowadzący szkołę lub placówkę (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w zakresie posiadanych możliwości powinien zorganizować opiekę dla uczniów i wychowanków, którym zawieszono zajęcia.

3. Ciepła woda we wszystkich szkołach

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach obliguje organy prowadzące szkoły do zapewnienia wszystkim uczniom od 1 września 2011 roku dostępu do ciepłej, bieżącej wody oraz mydła.
 
4. Egzamin gimnazjalny według nowych zasad

Nowy egzamin gimnazjalny będzie przygotowany dla uczniów, którzy ukończą cykl nauki w gimnazjum zgodnie z nową podstawą programową, która zaczęła obowiązywać ich w roku szkolnym 2009/2010. Przystąpi do niego 420 tys. uczniów trzecich klas gimnazjum. Egzamin, jak dotychczas, będzie składał się z trzech części – humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego. Jego wyniki będą natomiast wyrażane, co jest nowością, dla zadań z każdego z pięciu bądź sześciu zakresów:

• język polski
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka
• przedmioty przyrodnicze
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego będzie zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Każdy gimnazjalista będzie miał obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym, sprawdzającego spełnianie wymagań ustalonych w podstawie programowej. Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będzie liczył się przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

5. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Od 1 września 2011 r. w przedszkolach i gimnazjach (a rok później w pozostałych typach szkół) zacznie obowiązywać nowa formuła kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najistotniejsza zmiana to zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Zmieniają się również zasady wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli np. o dysleksji. Taka opinia będzie wydawana jeden raz i będzie ważna na cały okres edukacji (do tej pory na każdym etapie - w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – uczeń musiał uzyskać kolejną opinię). Dzięki temu dyslektycy nie będą musieli czekać w kolejce po opinię co kilka lat, a specjaliści z poradni będą mieli czas na pomoc uczniom i szkolenie nauczycieli bezpośrednio w szkołach.

6. Podwyżki dla nauczycieli

Nauczyciele to jedyna grupa zawodowa w sferze budżetowej, która otrzyma w tym roku podwyżki. Obejmą one ponad 600 tys. nauczycieli. Ich wynagrodzenie od 1 września wzrośnie po raz kolejny o 7 procent. Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego będzie wynosiła:

- dla nauczyciela stażysty: 2 618 zł  (1546 zł w roku 2007 – wzrost o 69%)
- dla nauczyciela kontraktowego: 2 906 zł  (1933 zł w roku 2007 – wzrost o 50%)
- dla nauczyciela mianowanego: 3 770 zł  (2706 zł w roku 2007 – wzrost o 39%)
- dla nauczyciela dyplomowanego: 4 817 zł  (3479 zł w roku 2007 – wzrost o 38%)

(Źródło: MEN, fot. sxc.hu)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in