Cisza wyborcza

20.11.2010 02:28:48 top 35 5165

Od północy trwa cisza wyborcza przed jutrzejszymi (niedziela) wyborami samorządowymi.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów, natomiast od zakończenia kampanii wyborczej, aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.

W okresie tym, potocznie określanym jako cisza wyborcza, dopuszczalne jest pozostawienie materiałów wyborczych umieszczonych na nośnikach przed jego rozpoczęciem, przy czym warunkiem koniecznym jest aby nośniki, na których umieszczone zostały materiały oraz emitowany obraz były statyczne.

Emisja reklam wyborczych na nośnikach, na których materiały reklamowe przewijają się, czasowo zmieniając prezentowany obraz, nie spełnia powyższego wymogu, dlatego też może zostać uznana za naruszenie ciszy wyborczej.

Przemieszczanie się pojazdów, w tym środków komunikacji miejskiej, w czasie ciszy wyborczej, na których umieszczono wyborcze materiały agitacyjne jest aktywną formą agitacji.

 

PKW wyjaśnia również, że ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nie daje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) podstaw do odwiedzania lokali wyborczych w dniu głosowania. Tym bardziej nie jest to dopuszczalne (poza wzięciem udziału w głosowaniu), jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) kandyduje w wyborach, albowiem może to być postrzegane jako niedozwolona w dniu głosowania agitacja wyborcza. Dotyczy to również sytuacji, gdy komisja obwodowa wystąpi do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o udzielenie jej pomocy w sprawach przewidzianych ustawą lub wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, np. usunięcia z lokalu wyborczego lub z terenu budynku, w którym lokal się znajduje materiałów agitacyjnych, których komisja nie jest w stanie usunąć we własnym zakresie. Niezbędnej pomocy powinna w takim przypadku udzielić komisji osoba działająca w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), np. urzędnik wyborczy.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in