Wtorek, 03 sierpnia
Lidia, Augustyn, Nikodem, Kamelia

Burmistrz z niejednogłośnym absolutorium i wotum zaufania. Radnych niepokoją konflikty

04.07.2020 06:30:00 PAN 10 9875

Limanowa. Limanowa. Tylko przy 8 głosach poparcia, Rada Miasta Limanowa udzieliła burmistrzowi Władysławowi Biedzie wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta. Niejednogłośne było także absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 roku.

- Miasto się rozwija, co roku zwiększamy budżet. W 2019 roku wykonanie dochodów było na poziomie 86 mln 442 tys. zł, a wydatki wykonano w wysokości 96 mln 275 tys. zł. To budżet wysoki, nie będę wracał pamięcią do 2011 gdy rozpoczynałem pracę, ale ten budżet co roku zwiększamy i realizujemy zadania inwestycyjne – powiedział burmistrz Władysław Bieda, przedstawiając na sesji raport o stanie miasta. 

Radni w ramach debaty podnosili nie tylko udane przedsięwzięcia, ale również dopytywali na przykład o stan zatrudnienia w magistracie bądź poruszali bardziej kłopotliwe sprawy miasta, takie jak dalszy brak zagospodarowania targowiska „Mój Rynek”, wysokie stawki za wywóz odpadów komunalnych, czy też kwestię bezpieczeństwa mieszkańców oraz konflikty w lokalnej społeczności, m.in. wokół miejskiej oświaty.

- Mój niepokój budzą konflikty: konflikty w szkołach, konflikt romski, niepokój w Sowlinach dotyczący otaczarni. Liczby mówią same za siebie, nikt nie ma wątpliwości że miasto pięknieje, ale musimy zwracać też uwagę na czynnik ludzki, tak by nasi mieszkańcy żyli dobrze i spokojnie – podsumowała przewodnicząca Jolanta Juszkiewicz, dodając że wśród lokalnej społeczności widoczne są przejawy nerwowości i rozczarowania. 

Burmistrz odpowiadał na pytania radnych, wyjaśniając poruszane kwestie. Ponadto, chęć zabrania głosu w debacie zgłosiło wcześniej dwoje mieszkańców. Wskazywali oni m.in. na relatywnie niskie dofinansowanie pozyskane do przebudowy siedziby LDK, pytali o egzekwowanie odpłatności za odbiór odpadów, poruszali też sprawy związane współpracy z limanowską parafią i opieką nad grobami zasłużonych osób spoczywających na cmentarzu parafialnym, ewidencjonowania zabytków na terenie miasta czy wreszcie kwestie nowej zabudowy – głównie usługowej – która zaczyna zasłaniać Rynek. 

- Niepokój budzi opinia RIO, która wskazuje na to, o czym my od dłuższego czasu rozmawiamy. Zaczęliśmy od szkół, gdzie już radni podkreślali że burmistrz podejmuje decyzje bez porozumienia z radą, na ostatniej komisji radni wskazywali to samo. RIO również wskazało na podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu bez porozumienia z radą – powiedziała mieszkanka Limanowej w swoim wystąpieniu. 

Burmistrz odpowiadając na ostatnie zastrzeżenie, przypomniał że zobowiązanie o wartości 1,3 mln zł zostało zaciągnięte na prefinansowanie, do czasu spłynięcia dotacji, którą magistrat miał otrzymać do końca 2019 roku. Stało się jednak inaczej – środki nie spłynęły, a umowę z bankiem trzeba było aneksować, aby 

- Demokracja ma to do siebie, że są dyskusje, każdy patrzy na świat swoimi oczami. Radni reprezentują swoje okręgi wyborcze, a burmistrz musi patrzeć całościowo na miasto – mówił Władysław Bieda, dodając że radni reprezentują także różne zawody i różne środowiska. - Ścieranie się tych poglądów i dyskusja, mająca na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania, to normalna rzecz w demokracji. Te dyskusje zawsze były, najczęściej na komisjach, gdzie zawsze wypracowywane jest stanowisko w danej sprawie – tłumaczył burmistrz w odniesieniu do wątku o pogorszeniu się współpracy z Radą Miasta. 

Bo debacie nad raportem o stanie miasta, radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Za przyjęciem uchwały zagłosowało jednak tylko 8 radnych, 2 kolejnych opowiedziało się przeciwko, a 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

Również absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok zostało udzielone niejednomyślnie, stosunkiem głosów 9 za, 3 przeciw i 3 wstrzymujących się. 

(Fot.: UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in