Czwartek, 29 października
Euzebia, Wioletta, Felicjan, Angela, Zenobia, Przemysław

Burmistrz poinformował o inwestycjach

31.10.2010 10:50:42 top 11 5534

Informacja opisowa z wykonania planu inwestycji na rok 2010 przedstawiona przez Burmistrza Miasta Limanowa na piątkowej sesji Rady Miasta.

Ujęcie wody dla ul. Zarębki, ul. Rolniczej.

* Starosta prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenie na budowę.
* Przygotowywany jest przetarg na wykonanie wodociągu.

Skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul. Łososińską.

* Dyrektor RZGW w Krakowie po raz kolejny uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wód z projektowanego ronda.
* Minister Infrastruktury ma do 30.10. rozpatrzyć odwołanie od zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
* Nadal nie wszczęta jest egzekucja obowiązku wydania nieruchomości. Wojewoda Małopolski po otrzymaniu wniosku od ZDW Kraków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zwrócił się do Ministra Infrastruktury o interpretację czy jest organem właściwym do prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Chodnik przy ul. Koszarskiej

* W pierwszej kolejności będzie wykonany fundament pod ogrodzenie terenu parafialnego którego przedłużenie w górę spełniać ma funkcję muru oporowego dla nasypu pod chodnik. Pomiędzy Parafią a Urzędem Miasta uzgodnione zostaną terminy wykonania tego elementu chodnika

Chodnik przy ul. Sikorskiego

* Firma EMBRUK z Młynnego buduje chodnik. Termin upłynął 30.09. Wniosek o zmianę terminu wykonania umowy został odrzucony.


Remont ciągu drogowego ulice Jabłoniecka i Walecznych w Limanowej

* Przedsiębiorstwo LIMDROG z Limanowej wykonuje remont z terminem realizacji do 30.11.


Odbudowa po powodzi ul. Wiejskiej i ul. Walecznych

* Przedsiębiorstwo LIMDROG z Limanowej wykonuje odbudowę dróg z terminem realizacji do 30.11.2010 r.
* Zawarto umowę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji o dotację w wysokości 270.000 zł. na realizację zadania.


Budowa remizy OSP z centrum profilaktyki przeciwalkoholowej.

* Zakład Remontowo – Budowlany z Nawojowej wystąpił o zmianę terminu wykonania umowy. Odmówiono zgody.
* Dostawcy mediów (prąd, gaz i woda) wykonali sieci do budynku.


Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2.

* Przedsiębiorstwo BUDREM z Limanowej wykonuje rozbudowę z terminem realizacji do 30.10.


Doprowadzenia sieci do odbiorców

* W Urzędzie Miasta zarejestrowanych jest 58 wniosków o rozbudowę sieci sanitarnych i doprowadzenie do nieruchomości. Załatwionych zostało 19, w realizacji jest 4 a oczekuje 35 wniosków.
* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny na wykonanie IV tury wniosków z rejonu ulic: Krakowskiej, Kościuszki i Tabora, które wykona za kwotę 28.875,49 zł. w terminie do 30.11.


Przepompownia „ŁOSOSINA”

* Konsorcjum: MEN-GAZ z Męciny i „JĘDREK” z Laskowej, kończy przepompownię ścieków. Kolektor tłoczny jest wykonany. Termin zakończenia do 30.10.
* Zadanie wymaga wykonania jeszcze przez ENION przyłącza energetycznego do przepompowni.


Dokończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap III, a w nim:


Kanalizacja i wodociąg „Podjabłoniec”

* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny które wykona etap II i III budowy kanalizacji i wodociągu za kwotę 226.316,58 zł. w terminie do 20.12.
* Przygotowany jest wniosek o pozwolenie na rozbudowę wodociągu przy ul. Wiejskiej.


Kanalizacja ul. Sikorskiego.

* Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny wykonało dwa kolektory niezrealizowane w 2008 r. Przygotowywany jest odbiór robót.


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap IV, a w nim:


Kanalizacja w ul. Jońca.

* Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny wykonało doprowadzenia kolektorów do nieruchomości odbiorców. Przygotowywany jest odbiór robót.


Wodociąg i kanalizacja „Podlipowe”.

* Złożono wniosek o pozwolenie na budowę sieci sanitarnych na terenie osuwiskowym.


Kanalizacja w rejonie ul. Matki Boskiej Bolesnej i Polnej

* Złożono wniosek o pozwolenie na budowę kolektora sanitarnego wzdłuż ul. Matki Boskiej Bolesnej do ul. Polnej.


Kanalizacja ul. Żwirki i Wigury

* Kanalizacja od ul. Beskidzkiej (część A) jest gotowa do realizacji, ale czeka na zmianę projektu kanalizacji do granicy miasta (część B), bowiem te dwa projekty realizowane wraz mają szansę na pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW.


Kanalizacja i wodociąg na os. Słonecznym, rejon ul. Bednarczyka
Kanalizacja i wodociąg na os. Słonecznym, rejon ul. Gawrona

* Przygotowywany jest przetarg.


Kanalizacja ul. Kolejowej

* Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem MEN-GAZ z Męciny które wykona kanalizację w terminie do 30.11.
* Złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji środowiskowej.
* WFOŚiGW przyznał pożyczkę w wysokości 250.000 zł. na budowę kanalizacji. O podpisanie umowy należy wystąpić do 21.09.2011 r.


Kanalizacja ul. Tarnowskiej i Łososińskiej

* Dokonano wyboru wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka NOW-TECH z Nowego Sącza, oferująca wykonanie kanalizacji za kwotę 417.893,22 zł.


Kolektor sanitarny do ul. Szkolnej

* Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty którą złożyło Przedsiębiorstwo MEN-GAZ z Męciny, które oferuje wykonanie kolektora za kwotę 140.953,88 zł.


Oświetlenie skrzyżowania ul. Bujaka i Willowej

* Firma SEMPER z Limanowej opracowuje projekt z terminem wykonania do 30.10.


Oświetlenie ul. Piastowskiej

* Złożono ofertę Firmie PRO-GEO z Nowego Sącza opracowania dokumentacji geologicznej pod latarnie zlokalizowane są na obszarze oznaczonym jako tereny osuwiskowe.


Prace dokumentacyjne, a w nich:

* Budowa wodociągu ul. Krakowskiej i przyległych – Firmą AQUEDUCT z Wieliczki wykonuje projekt pompowni wody na osiedlu przy ul. Fabrycznej w terminie 31.10.
* Kanalizacja ul. Rupniowskiego – uzgadniany jest projekt z właścicielami nieruchomości. W projekcie wprowadzono zmiany inwestorskie.
* Projekt przebudowy sali widowiskowo – kinowej przy LDK – Firma ARCHIKON z Krakowa, wykonuje projekt z terminem wykonania do 20.12.
* Remont ul. Kopernika i Targowej z mostem i przebudowa skrzyżowania z ul. Matki Boskiej Bolesnej – Projekt likwidacji kolizji z sieciami technicznymi w ul. Matki Boskiej Bolesnej, Targowej i Kopernika jest uzgadniany przez ENION. ? Wniosek o dotację z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 został sklasyfikowany na liście rankingowej po ocenie formalnej i merytorycznej na pozycji 58 na 72 złożone wnioski.
* Chodnik wzdłuż ul. Tarnowskiej z zatoką - Starosta udzielił pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie wód z drogi z projektowanym chodnikiem.
* Projekt budowlany szkolnego placu zabaw – zlecono do Pracowni Instalacje Sanitarne w Limanowej opracowanie projektu placu zabaw w parku, za kwotę 6.100 zł. w terminie do 29.10.


Zadania zakończone i efekty rzeczowe

1.Projekt oświetlenia ul. Piastowskiej – etap II - zadanie z 2009 r.
2.Przebudowa wejścia do Urzędu Miasta – zadanie z 2009 r.
3.Projekt chodnika wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – zadanie z 2009 r. – projekt przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg.
4.Remont mostu do ul. Bema – zadanie z 2009 r.
5.Kanalizacja od ul. Leśnej do ul. Paderewskiego. [607 mb]
6.Kanalizacja i wodociąg przy ul. Topolowej. [79 mb kanalizacji i 148 mb wodociągu]
7.I, II i III tura doprowadzeń sieci do odbiorców
8.Oświetlenie ulic: Beskidzkiej [13 opraw, 400 m linii kablowej, 95 linii napowietrznej]
9.Oświetlenie ul. Armii Krajowej [3 oprawy, 139 m linii napowietrznej]
10.Oświetlenie ul. Koszarskiej [2 oprawy, linii napowietrznej 73 m]
11.Kanalizacja w ul. Jońca [398 mb].
12.Rozbudowa wodociągu w ul. Piłsudskiego [14 mb]
13.Oświetlenie ul. Topolowej – zadanie z 2009 r. [9 latarni, 325 m linii kablowej]
14.Oświetlenie ul. Piastowskiej – zadanie z 2009 r.
15.Budowa ul. Bednarczyka z odwodnieniem - zadanie z 2009 r.
16.Projekt wymiany wodociągu w ul. Łazarskiego.
17.Projekt oświetlenia przecznicy ul. Żwirki i Wigury i Marszałkowicza
18.Projekt oświetlenia ul. Słonecznej w rejonie ul. Widok i Partyzantów
19.Projekt oświetlenia ul. Topolowej od ul. Marszałkowicza.
20.Wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan i p.poż. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1.
21.Projekt oświetlenia ul. Matki Boskiej Bolesnej w rejonie skrzyżowania z ul. Gajową.
22.Projekt przebudowa kolektora sanitarnego od ul. Zygmunta Augusta do ul. Spacerowej.
23.Projekt przebudowy wodociągu w rejonie ul. Polnej.
24.Remont ul. Rejtana.
25.Oświetlenie ul. Mordarskiej [5 opraw, 237 linii napowietrznej]
26.Wodociąg w rejonie ul. Lipowej i Łokietka [2.175 m]
27.Kanalizacja w rejonie ul. Lipowej i Łokietka [pompownia ścieków 4m3/h, rurociąg tłoczny 112 m, sieć zbiorcza 3.038 m].
28.Kanalizacja ul. Lipowej [588 m]
29.Chodnik przy ul. Biedronia
30.Włączenie kolektora sanitarnego z osiedla Słoneczne [21 m].

 

(Źródło: UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in