Niedziela, 27 września
Damian, Amadeusz, Kosmo, Mirabela, Wincenty

Będzie 550 staży, 350 prac interwencyjnych i 280 osób otrzyma wsparcie na otwarcie działalności

26.01.2016 09:27:12 top 7 8554

W miniony piątek po raz pierwszy w tym roku obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia.

Obrady prowadził przewodniczący rady Franciszek Dziedzina. - W posiedzeniu udział wziął również starosta limanowski Jan Puchała, który podziękował członkom Rady za ich aktywny udział w posiedzeniach w 2015 roku oraz życzył wszystkim dobrego 2016 roku. Poinformował również Radę o planowanych w 2016 roku inwestycjach powiatu - informuje Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.
Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów oraz innych zadań fakultatywnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w 2016 roku.
Według informacji dyrektora PUP Marka Młynarczyka powiat limanowski, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2016 roku 19 895,6 tys. zł., w tym blisko 6 mln zł to środki na aktywizację osób młodych do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój (PO WER) i 3,5 mln. zł na aktywizację osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).
- Środki te pozwolą na zaktywizowanie w różnych formach blisko 2000 osób bezrobotnych - informuje Marek Młynarczyk. - Najwięcej osób będzie mogło skorzystać ze staży (550 osób), skierowania do wykonywania prac interwencyjnych (ponad 350 osób) i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (280 osób), 140 osób będzie mogło pracować w ramach wyposażenia stanowiska pracy, ponad 370 osób będzie kierowane na szkolenia zarówno w trybie indywidualnym jak i grupowym. Dla osób do 30 roku życia przewidziano również bony stażowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie.
Dyrektor PUP poinformował również PRZ o nowym programie, który będzie realizowany przez PUP dla osób do 30 roku życia. Będzie to refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy, przez okres 12 miesięcy części kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek od refundowanego wynagrodzenia. W przypadku tej formy istnieje ustawowy obowiązek utrzymania bezrobotnego w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu refundacji. Na realizację tego programu PUP w Limanowej otrzymał dodatkowe środki w wysokości 4 772,6tys, zł., co pozwoli na zaktywizowanie w tej formie ok. 190 osób bezrobotnych.
Na posiedzeniu Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała kryteria realizacji aktywnych programów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w 2016 roku. Zapoznała się również z informacją co do możliwości kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2016 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą mogli skorzystać pracownicy i pracodawcy bez względu na wiek. Według wstępnych informacji PUP w Limanowej otrzyma na realizację tej formy wsparcia 600 tys. zł.
(Źródło: PUP)
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in