-1°   dziś 0°   jutro
Środa, 29 listopada Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

07.03.2020 11:15:00 pan
8 5920

Na koniec lutego w ewidencji osób bezrobotnych w powiecie limanowskim figurowało 4014 osób. W stosunku do stycznia 2020 r. liczba ta spadła o 170 osób, natomiast w porównaniu do lutego ubiegłego roku była mniejsza o 390 osób. Większość osób bezrobotnych (89,6%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (6,4%) odsetek zarejestrowanych, 147 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 746 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,1%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczane są osoby m.in.: do 30 r.ż. – 1531 osób, powyżej 50 r.ż. – 787 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1082 osoby, niepełnosprawne – 147 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. -4 osoby, długotrwale bezrobotne – 1675 osób. Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 41,7% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 18,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia 2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła: w kraju 5,5% (wzrost o 0,3% w stosunku do grudnia 2019 r.), w województwie małopolskim 4,3% (wzrost również o 0,2% w stosunku do miesiąca poprzedniego), w powiecie limanowskim 7,4% (wzrost o 0,6% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

W lutym br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 484 osoby tj. o 280 mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 84,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny. W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 654 osoby. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (382 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 81,9% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Zobacz również:

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lutym b.r. podjęło 69 osób, w tym: prace interwencyjne – 37 osób, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 3 osoby, w ramach bonu na zasiedlenie – 16 osób, podjęcie pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art.150f) – 2 osoby, w ramach bonu zatrudnieniowego – 1 osoba, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 6 osób, podjęcie działalności gospodarczej – 4 osoby.

Ponadto na staż skierowano 61 osoby, a na szkolenia 28 osób. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 69 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 62 osoby dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 7 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 8 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 11 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 26 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

W lutym b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 316 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 9 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy) skorzystało łącznie 75 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy: 39 osób w ramach prac interwencyjnych, 4 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej, 6 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 7 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia, 1 osobę w ramach bonu zatrudnieniowego, 16 osoby poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie, 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku. Ponadto skierowano: 75 osób na staż, 29 osób na szkolenia zawodowe.

(Źródło: PUP Limanowa)

udostępnij

Komentarze (8)

colo
2020-03-07 11:30:35
0 14
Ile można by zaoszczędzić likwidując PUPy, teraz w dobie internetu to już relikt a każdy kto się rejestruje jako bezrobotny to tylko po to by mieć ubezpieczenie a nie żeby znaleźć pracę.
Odpowiedz
ciekawy
2020-03-07 11:57:11
0 11
colo ma rację, zlikwidować pupy i niech urzędasy same sobie szukają pracy, byłoby ciekawie???
Odpowiedz
maat
2020-03-07 12:03:19
0 3
Zlikwidować szoferów do wożenia stołkowców! Niech sami i za swoje wożą własne pupy na niby! :)) A jak nie potrafią jeździć, niech opłacą kierowców, ale wyłącznie z własnych pensji!! Od razu wpływy byłyby większe i nikt nie bałby się skutków długów publicznych! Zachodzi jedynie pytanie ilu stołkowców by zostało... Zwinęliby swoje biura z prędkością światła ;))
Odpowiedz
123limanowa
2020-03-07 14:45:32
0 1
Utrzymanie średnio jednego urzędu pracy to 12 mln zł
Odpowiedz
tina12
2020-03-07 17:03:03
0 1
zwolnić pracownikòw pi co siedzą po dwoje w pokojach.
Odpowiedz
Jozek123
2020-03-07 18:09:21
0 4
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
szkoda słów
pomagają kolega koledze
Odpowiedz
tookiloki00
2020-03-07 20:44:26
0 1
Święta racja ,,maat,, kto na to musi pracować
Odpowiedz
jendrus84
2020-03-08 06:50:52
0 1
Wszystkie komentarze 100 procent Racji Pupy....I Stare D..p....Y Wychodzimy z zza biurek i do Roboty....
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in