Piątek, 04 grudnia
Barbara, Krystian, Hieronim, Jan, Bernard

7 lat temu szpitalowi nadano imię Miłosierdzia Bożego

22.11.2020 05:05:00 PAN 4 3851

Limanowa. W tym roku przypada siódma rocznica nadania Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji przed tygodniem w kaplicy szpitalnej pracownicy szpitala oraz wierni z Limanowej uczestniczyli w uroczystej mszy świętej której przewodniczył ks. Ryszard Hebda.

Rocznicową mszę św. poprzedziła koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie zgromadzeni w kaplicy uczestniczyli we Mszy św. której przewodniczył kapelan limanowskiego szpitala ks. Ryszard Hebda. Na zakończenie uroczystości akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu szpitala odczytała przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Anna Bulanda. Oprawę liturgiczną uroczystości przygotowali pracownicy placówki.

- Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną w całym kraju, tegoroczne obchody rocznicowe miały skromny charakter – informuje Karol Wojtas, rzecznik szpitala. 

Uroczyste nadanie imienia Miłosierdzia Bożego limanowskiemu szpitalowi miało miejsce 22 października 2013 roku. Pamiątką tego wydarzenia jest umieszczony na dziedzińcu naszego szpitala głaz z tablicą pamiątkową. 

Starania o nadanie imienia limanowskiemu szpitalowi trwały wiele lat. Pierwsza propozycja nadania imienia pojawiła się jeszcze w latach 90. XX wieku z inicjatywy członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a w szczególności pomysłodawcy - wiceprzewodniczącego limanowskiego koła KKSLP, doktora Jana Ciny. Następnie w 2004 roku zawiązano Społeczny Komitet Nadania imienia Miłosierdzia Bożego Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej, w skład którego weszli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz innych organizacji i stowarzyszeń, działających na terenie szpitala. Początkowo komitet ten składał się z 9, a następnie z 11 osób. Przewodniczącą komitetu została dr Bożena Wojtas, zaś z ramienia limanowskiej parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej działali w nim kolejni kapelani szpitala: ks. Bogdan Węgrzyn, a następnie ks. Janusz Bociek. Po latach starań, 26 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwałę o nadaniu limanowskiemu szpitalowi imienia Miłosierdzia Bożego. 

Uroczystościom nadania imienia Miłosierdzia Bożego Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej 22 października 2013 roku przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. W uroczystości tej wzięli udział licznie zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy szpitala, ich rodziny oraz mieszkańcy Limanowej i powiatu limanowskiego.

(Źródło/fot.: Szpital Powiatowy w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in