Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

48 zakażeń w powiecie limanowskim. Minister zabiera głos w sprawie nauki zdalnej

24.01.2022 07:22:00 top 7 5016

Najnowsze dane o COVID-19:

21:43

ŚWIAT
Mamy wszystkie potrzebne narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii Covid-19 - oświadczył w poniedziałek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelując do wszystkich państw o współpracę. 

"Wchodząc w trzeci rok pandemii Covid-19 znaleźliśmy się w krytycznym momencie" - powiedział na konferencji prasowej sekretarz generalny WHO. "Jedynie współpracując solidarnie, będziemy w stanie doprowadzić tę pandemie do końca. Jest to w interesie wszystkich, wszak zagrożenie to pokazało, że gdy zdrowie jest zagrożone, to zagrożone jest wszystko" - dodał Tedros. "Chroniąc zdrowie tworzymy stabilny fundament dla jednostek, rodzin, społeczności, a także gospodarek państw" - tłumaczył. 

W briefingu udział wzięła także niemiecka minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Svenja Schulze. Zaznaczyła, że priorytetem Niemiec, które sprawują w tym roku przewodnictwo w G7, będzie zakończenie pandemii. Tedros przekazał na Twitterze, że jednym z tematów rozmów w Genewie z Schulze była budowa instytucjonalnej infrastruktury krytycznej, która miałaby na celu zapobieganie kolejnym pandemiom. Jak pisze agencja Reutera, poniedziałkowa konferencja prasowa rozpoczęła 150. sesję Komitetu Wykonawczego WHO, na której mają być omówione najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem Organizacją, w tym potencjalny wybór Tedrosa na kolejną kadencję. 

14:13

POLSKA
Obserwujemy sytuację w szkołach, jeśli chodzi o liczbę ognisk i ich liczebność, jeżeli osiągniemy krytyczny próg, to być może decyzje podejmiemy z dnia na dzień – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski pytany o możliwość wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach. 

Minister zdrowia pytany był w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Poznaniu o to, czy w związku z sytuacją epidemiczną możliwe jest przejście szkół na naukę zdalną.

"Ja przez weekend konsultowałem się z panem ministrem Czarnkiem i rzeczywiście widzimy dynamikę sytuacji. To znaczy zarówno po stronie pana ministra, i po mojej stronie, jest takie przekonanie, że jeżeli osiągniemy taki krytyczny próg – a my po prostu obserwujemy liczbę ognisk i ich liczebność w szkołach, która bardzo dynamicznie rośnie, to być może taką decyzje podejmiemy z dnia na dzień" – odpowiedział Niedzielski.  

W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

W piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki podało, że w 11 województwach, w których nie było wówczas ferii, stacjonarnie pracowało 70,8 proc. szkół podstawowych i 78,6 proc. szkół ponadpodstawowych. Zdalnie pracowały 83 szkoły podstawowych i 47 szkół ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 2805 szkół podstawowych i 1130 ponadpodstawowych. Minister edukacji i nauki w poniedziałek w Programie I Polskiego Radia mówił, że resort będzie chciał utrzymać nauczanie stacjonarne w szkołach.

Dodał, że "omikron rzeczywiście atakuje", ale – jak zwrócił uwagę – obecnie dzieci z siedmiu województw mają ferie, a "zatem kontakt, ruch okołoszkolny i możliwość transmisji koronawirusa w tamtych województwach są zredukowane do minimum". Czarnek poinformował, że resort "obserwuje sytuację z dnia na dzień i z godziny na godzinę". Podkreślił, że "jeśli by się działo coś absolutnie dramatycznego, to będziemy podejmować szybko decyzje w wariantach, które ma na stole". Podał, że takich wariantów jest kilka.

13:59

POLSKA
Pierwsza partia leku podawanego pacjentom we wczesnej fazie COVID-19 w poniedziałek lub we wtorek trafi z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do lekarzy rodzinnych - zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia pytany był w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Poznaniu, kiedy leki pomagające pacjentom we wczesnej fazie COVID-19 trafią do lekarzy rodzinnych. "Dzisiaj już leki będą z RARS wyjeżdżały (...) do lekarzy rodzinnych. To jest taka pierwsza partia, być może dziś, czy jutro, bo sprawdzamy dokładnie, kiedy transport nastąpi" - odpowiedział szef resortu zdrowia.

"Już nie tylko w szpitalach hemato-onkologicznych, już nie tylko w stacjach dializ, ale również przez lekarzy rodzinnych będziemy dystrybuowali ten lek wczesnego leczenia, wczesnego reagowania" - dodał Niedzielski. Od początku stycznia tego roku w Polsce jest stosowany Molnupiravir - lek powstrzymujący namnażanie się koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie. To lek doustny, w formie tabletek. 

Obecnie podawany jest chorym z upośledzoną odpornością. W ubiegłym tygodniu rzecznik Minister Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że Polska dysponuje kilkunastoma tysiącami sztuk tego leku, z czego 3 tys. zostało rozdysponowane pomiędzy stacje dializ oraz szpitale hemato-onkologiczne. Zapowiedział, że w resorcie przygotowywane są rozwiązania, aby mogli go podawać pacjentom także lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

12:07

POLSKA
Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek do opublikowania projekt rozporządzenia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę. Regulacja umożliwi m.in. testowanie w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach.

Resort wyjaśnia w ocenie skutków regulacji, że potrzeba wydania rozporządzenia podyktowana jest m.in. pojawieniem się wariantu koronawirusa omikron, który wykazuje duży potencjał zakaźny. MZ podnosi, że niezbędne jest uruchomienie kolejnych punktów testowania w celu zidentyfikowania przypadków z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych i kontrolnych.

W załączniku do rozporządzenia wskazano podstawowe badania diagnostyczne, które mogą być wykonywane przez farmaceutę na potrzeby wykorzystania ich wyników w opiece farmaceutycznej, którą farmaceuta będzie docelowo sprawował nad pacjentami apteki.

Zgodnie z wykazem farmaceuta będzie mógł wykonać m.in. test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2.

Celem rozporządzenia – jak zaznaczono w uzasadnieniu – nie jest wprowadzenie do aptek ogólnodostępnych czynności diagnostyki laboratoryjnej, zastrzeżonej dla diagnostów laboratoryjnych, ale jedynie umożliwienie przeprowadzenia szybkich i prostych testów paskowych.

W uzasadnieniu wskazano, że w Sejmie omawiany jest poselski projekt (ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19), który zakłada wprowadzenie możliwości weryfikacji w miejscach pracy, na żądanie pracodawcy, od pracownika informacji o negatywnym wyniku testu na koronawirusa, który ma być finansowany ze środków publicznych.

Wobec tego – jak zaznaczono – istnieje pilna potrzeba tworzenia nowych punktów do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2, a apteka ogólnodostępna, jako placówka ochrony zdrowia publicznego, powinna zostać włączona w system wykrywania zakażeń.

Na mocy rozporządzenia farmaceuci będą mogli również wykonać badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi oraz pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczyć wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio).

Zgodnie z rozporządzeniem farmaceuta będzie mógł także wykonać test stężenia glukozy we krwi; kontrolę panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy) oraz szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptoccocus z grupy A, Helicobacter – test z krwi.

Wymienione w projektowanym rozporządzeniu badania diagnostyczne, z wyjątkiem badania w kierunku SAR-CoV-2, nie będą finansowane ze środków publicznych. Badania te będą odpłatne według cennika apteki ogólnodostępnej, który ustali podmiot prowadzący aptekę. Pacjent nie będzie mógł oczekiwać ani żądać sfinansowania ich przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 27 stycznia 2022 r.


10:34

POWIAT LIMANOWSKI
Liczba zakażonych: 48
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 3,64 
Liczba przypadków śmiertelnych: 0:
- choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
- wyłącznie z powodu COVID: 0
Liczba osób objętych kwarantanną 1476
Liczba wykonanych testów: 153
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 57 

10:33

MAŁOPOLSKA
Liczba nowych zakażeń: 2868
Liczba przypadków śmiertelnych: 0:
- choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
- wyłącznie z powodu COVID: 0
Liczba osób na kwarantannie: 44955
Liczba wykonanych testów: 9166
- w tym z wynikiem pozytywnym: 3276

10:31

POLSKA
Mamy 29 100 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: 
- mazowieckiego (5348), 
- śląskiego (5276), 
- małopolskiego (2868), 
- dolnośląskiego (2764), 
- pomorskiego (2285), 
- wielkopolskiego (1694), 
- podkarpackiego (1481), 
- łódzkiego (1453), 
- zachodniopomorskiego (1268), 
- lubelskiego (1147), 
- warmińsko-mazurskiego (776), 
- kujawsko-pomorskiego (744), 
- opolskiego (532),  
- świętokrzyskiego (481), 
- lubuskiego (469), 
- podlaskiego (376). 
138 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. 

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba. 

Liczba zakażonych koronawirusem 4 547 315 / 103 846 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów. 

10:12

POLSKA
Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek do opublikowania rozporządzenie, na którego mocy pacjentów powyżej 60 lat, skierowanych do odbycia izolacji z powodu COVID-19, ma zbadać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Badanie ma nastąpić w ciągu 48 godzin.

Jeśli termin badania upływa w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, porada ma odbywa się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Badanie fizykalne pacjenta, zależnie od stanu klinicznego, może odbyć się w poradni podstawowej opieki zdrowotnej albo podczas wizyty domowej w miejscu pobytu pacjenta. W ocenie skutków regulacji wskazano, że ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność zwiększenia poziomu zabezpieczenia opieki przedszpitalnej populacji pacjentów powyżej 60 lat, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, u których ze względu na częstość występowania chorób współistniejących przebieg zakażenia może mieć niekorzystny przebieg. (PAP) 

07:25

USA
Główny doradca Białego Domu ds. medycznych Anthony Fauci powiedział w niedzielę, że jest "tak przekonany, jak to tylko możliwe", że do szczytu zakażeń Omikronem dojdzie w USA w połowie lutego. Dodał, że jednym ze scenariuszy jest następnie normalizacja Covid-19, który zostałby traktowany jak inne choroby układu oddechowego. 

~Anthony Fauci wskazał dwa możliwe scenariusze rozwoju pandemii Covid-19. "Nie będziemy w stanie całkowicie koronawirusa usunąć, ale zakażenia nim osiągną tak niski poziom, że będziemy go mogli zintegrować w system innych chorób układu oddechowego, z którymi nauczyliśmy się już żyć" - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną ABC. 

Gorszym scenariuszem - zdaniem doradcy Białego Domu - byłoby wykształcenie się bardziej niebezpiecznych wariantów wirusa. By temu zapobiec, zaapelował ponownie do obywateli USA o poddawanie się szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2. 

Fauci ocenił, że w USA dojdzie wkrótce do szczytu zakażeń, jednak ich spadek nie będzie równomierny dla wszystkich regionów kraju. "Nie chcę brzmieć zbyt pewnie, ale wszystko wskazuje na to, że sprawy podążają w dobrym kierunku" - powiedział. W Stanach Zjednoczonych w pełni zaszczepiono dotąd 64 proc. populacji.

07:22

FRANCJA
24 stycznia 2020 r. zostały zarejestrowane pierwsze oficjalne trzy przypadki koronawirusa we Francji, które okazały się pierwszymi infekcjami SARS-CoV-2 w Europie. Pacjentem zero okazał się handlarz winem, Francuz chińskiego pochodzenia. Po nim zachorowali dwaj chińscy turyści, którzy przebyli z Wuhan, ogniska wirusa w środkowych Chinach.

Pacjent zero wrócił z Chin 22 stycznia, trafił do szpitala Pellegrin w Bordeaux. Chińscy turyści trafili do szpitali w Paryżu. Jeden z nich, 80-latek, zmarł 14 lutego 2020 r. Do Francji przyjechał 23 stycznia 2020 r., zmarł na oddziale intensywnej terapii szpitala Bichat-Claude-Bernard w Paryżu.

Jednak prof. Yves Cohen, kierownik dwóch oddziałów intensywnej terapii w szpitalach Avicenne w Bobigny i Jean-Verdier w Bondy, po przeprowadzonych testach PCR na próbkach pobranych od pacjentów, którzy w grudniu 2019 roku i styczniu 2020 przechodzili zapalenie płuc, odkrył przypadek koronawirusa datowany na 27 grudnia 2019 r. Był to 43-latek, który nie był nigdy w Chinach.

6 maja 2020 r. dr Michel Schmitt ze szpitala Alberta Schweitzera w Colmar zgłosił przypadek koronawirusa datowany na 16 listopada 2019 r. Dotyczył 73-latka, który miał kontakt z Chińczykami na lotnisku Paris-Charles-de-Gaulle.

Badanie przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (Inserm ) opublikowane 6 lutego 2021 roku w czasopiśmie „European Journal of Epidemiology” udowadnia, że koronawirus krążył we Francji już od jesieni 2019 r.

Natomiast 7 lutego 2020 r. w ośrodku narciarskim Contamines-Montjoie w Górnej Sabaudii, wraz z ujawnieniem pięciu zakażonych osób, obywateli brytyjskich, którzy zostali prawdopodobnie zarażeni przez turystę z Singapuru, nakazano zbadanie wszystkich przebywających w ośrodku turystów, którzy mieli z nimi kontakt. 17 lutego 2020 r. okazało się, że we Francji jest już dwanaście przypadków koronawirusa.

W dniach 17-21 lutego w Miluzie odbyło się ewangeliczne spotkanie Chrześcijańskiego Kościoła Otwartych Drzwi z udziałem kilku tysięcy osób, głównie Francuzów, ale także Belgów, Niemców i Szwajcarów. Spotkanie to uważane jest za jedno z głównych ognisk rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 we Francji, zaraziło się na nim ponad tysiąc osób m.in. z Ajaccio, Agen, Belfort, Besancon, Briancon, Dijon, Macon, Orleanie, Paryżu, Saint-Lo, Strasburgu.

25 lutego odnotowano we Francji śmierć pierwszego Francuza zakażonego koronawirusem, nauczyciela z gimnazjum Jean-de-La-Fontaine w Crepy-en-Valois.

29 lutego 2020 r. poinformowano, że koronawirusem zakażonych było we Francji już 100 osób. Główny klaster zakażeń znajdował się w departamencie Oise, gdzie eskadra transportowa uczestniczyła w sprowadzeniu ostatniego dnia stycznia 2020 roku 180 Francuzów przebywających w Wuhan.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in