Poniedziałek, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

203 rodziny dostały już dodatek

24.09.2022 05:12:00 PAN 10 6815

Tymbark. W gminie Tymbark wypłacono wczoraj pierwsze dodatki węglowe. Świadczenia na łączną kwotę 609 tys. zł trafiło do 203 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku poinformował, że w piątek (23 września) zostały wypłacone pierwsze świadczenia w ramach realizacji ustawy o dodatku węglowym.

Wypłacono świadczenia dla 203 rodzin na łączną kwotę 609 tys. zł. Kolejne wypłaty planowane są systematycznie raz tygodniu  w piątek.

Świadczenie w wysokości 3 tys. zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest piec na paliwo stałe, zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy.

W dniu 20 września weszła w życie zmiana ustawy o dodatku węglowym, która wpływa na sposób rozpatrywania wniosków oraz na termin wypłaty świadczeń. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jest on przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy zgodnie z dziennikiem podawczym. Dla pozostałych wniosków spod tego samego adresu nie będą wydawane żadne rozstrzygnięcia, żadne decyzje ani inne informacje. Wnioski te pozostaną bez rozpatrzenia.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wysyła się w tej sprawie jedynie informację na adres poczty elektronicznej jeżeli został podany i jest on prawidłowy. Wysłanie takiej informacji nie ma wpływu na wypłatę dodatku. Stąd też postępowanie w sprawie dodatku kończy się albo wypłatą dodatku, albo wydaniem decyzji odmownej. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in