Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Nowe Rybie

14.06.2022 08:07:00 UGLimanowa 556

Sołtys wsi Nowe Rybie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2022 r. /niedziela/ o godz. 8.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Rybiu.

Program zebrania przewiduje: 

1.  Otwarcie zebrania.
2.  Informacja sołtysa wsi o działalności Rady Sołeckiej i wydatkowanych środkach sołeckich w 2021 r.
3.  Informacja o przyjętych do realizacji zadań w 2022 r. i podział środków wiejskich.
4.  Dyskusja i omówienie spraw bieżących.
5.  Zakończenie obrad.

Sołtys sołectwa Nowe Rybie
Jan Myszka

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in