Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Zaproszenie na XXX sesję Rady Miasta Limanowa

12.06.2012 00:00:00 UMLimanowa 504

Zapraszamy na  XXX sesję Rady Miasta Limanowa w  dniu   12 czerwca  2012  o godz.  11:00  w  sali narad Urzędu Miasta Limanowa ul. J. Pawła II 9.

Porządek obrad :

1.Otwarcie posiedzenia stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012.
3. Rozpatrzenie projektu, podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2012 do 2022.
4. Rozpatrzenie projektu, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania    inwestycyjnego na terenie miasta Limanowa pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
5. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady
/-/mgr Irena Grosicka
udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in