19°   dziś 18°   jutro
Poniedziałek, 29 maja Magdalena, Bogumiła, Teodozja, Urszula, Benita

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Limanowa - 30 marca 2023

22.03.2023 10:46:00 UGLimanowa
0 519

Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXIX Sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. /czwartek/ o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Złożenie ślubowania przez radną Gminy Limanowa.

5.Wystąpienia zaproszonych gości.

6.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a.zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,

b.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,

c.udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa
Małopolskiego”,

d.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z
przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023
roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa-
Sarczyn- Limanowa,

e.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z
przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023
roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa
Białe- Limanowa- Szczawa Białe,

f.przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Limanowej,

g.rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2024 r. środków stanowiących fundusz sołecki,

h.wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy  wieży widokowej na Górze Kamionna,

i.uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na
2023 rok,

j.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

k.Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.,

m.zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w
latach 2019-2023,

n.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,

o.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,

u.określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do
obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci,
młodzieży oraz rodziców.

8.Informacja o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2022.

9.Informacja o umowach dzierżaw działek zawartych w roku 2022 r.

10.Informacja dotycząca wykazu działek przejętych w 2022 r.

11.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa

z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.”

12.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Limanowa za rok 2022 r.

13.Wnioski i oświadczenia radnych.

14.Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.

15.Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zakończenie obrad. 

 
Przewodniczący Rady GminyStanisław Młyński

Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń
nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie
Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w
myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. –
tzw. RODO

udostępnij

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Limanowa - 30 marca 2023"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in