Środa, 27 maja
Augustyn, Julian, Jan, Juliusz, Magdalena, Amanda

ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY GMINY LIMANOWA

21.06.2019 10:09:00 UGLimanowa 634

Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w VII sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. /czwartek/ o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Limanowa za 2018 rok.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy:

    a) głosy radnych,

    b) głosy mieszkańców.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Limanowa za 2018 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2018 r., po zapoznaniu się z:

  • sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2018 r.,
  • sprawozdaniem finansowym Gminy Limanowa sporządzonym na dzień 31.12.2018 r.,
  • informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa,
  • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

12.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
  • pozbawienia statusu pomnika przyrody,
  • powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.

15. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

16. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonych zgodnie z rocznym planem pracy.

17. Wolne wnioski i zapytania

18. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Młyński

Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO

udostępnij
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in