13°   dziś 16°   jutro
Sobota, 03 czerwca Leszek, Tamara, Karol, Klotylda, Anatol

XVI Konkurs Kolęd i Pastorałek

19.12.2011 00:00:00 UMLimanowa
0 819

I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej wraz z: Urzędem Miasta Limanowa, Urzędem Gminy Limanowa, Starostwem Powiatowym w Limanowej oraz Limanowskim Domem Kultury od 16 lat organizują Konkurs Kolęd i Pastorałek.

Poprzez konkurs propaguje się wspólne śpiewanie kolęd, starając się kultywować polską tradycję, a także propagować muzykę wśród amatorów, przygotowując dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Z roku na rok zainteresowanie konkursem rośnie. W zeszłorocznym konkursie udział wzięło 35 wykonawców z 12 szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 8 szkół średnich naszego powiatu.

REGULAMIN XVI KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK


1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wyklucza się udział uczniów szkół muzycznych II stopnia i liceów muzycznych).

2. W konkursie mogą brad udział soliści, zespoły wokalne (do 10 osób) oraz zespoły wokalno – instrumentalne (do 10 osób), a wykonawcy będą oceniani w czterech przedziałach wiekowych:

Kategoria I - klasy 1 - 3 szkoły podstawowej
Kategoria II - klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
Kategoria III - klasy 1 – 3 gimnazjum
Kategoria IV - klasy szkoły ponadgimnazjalnej
3. Ocenie podlega opracowanie muzyczne, ogólne wrażenie artystyczne (np. ogólne wrażenia wizualne, choreograficzne, strój, itp.) oraz dobór repertuaru (preferowane utwory tradycyjne. Uczestnicy mogą również wykonywad utwory obcojęzyczne).

4. Każdy wykonawca prezentuje tylko jeden utwór - czas trwania występu do 5 minut.

5. Każdą szkołę reprezentowad może tylko jeden wykonawca wyłoniony w drodze eliminacji szkolnych (w przypadku szkół podstawowych; dwóch wykonawców – jeden z kategorii I i jeden z kategorii II). I LO, jako organizator konkursu zastrzega sobie prawo wystawienia dwóch wykonawców.

6. Wykonawcy mogą posługiwad się tylko mikrofonami zapewnionymi przez organizatora. Pozostały sprzęt potrzebny do występu uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie. Istnieje możliwośd wykorzystania podkładu muzycznego. W tym celu, uprzednio przygotowany podkład muzyczny należy zapisad na płytce CD, oraz przed rozpoczęciem konkursu uzgodnid szczegóły techniczne z operatorem dźwięku w LDK.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie kolejnośd występowania uczestników w dniu konkursu, ze względu na różne kategorie wiekowe, oraz możliwośd wykonywania tych samych utworów przez różnych wykonawców. Jeżeli wykonawcy (zwłaszcza z I i II kategorii, lub szkól odległych) będą mied specyficzne wymagania, co do przewidywanej godziny swojego występu, (wynikłe z ważnych przyczyn), bardzo prosimy o zaznaczenie takich potrzeb w składanym formularzu uczestnictwa lub zgłosić telefonicznie nie później niż tydzieo przed planowanym dniem konkursu. Postaramy się w miarę możliwości organizacyjnych takie potrzeby uwzględnid. W innym terminie niż opisany, jak również w dniu konkursu nie istnieje możliwośd zmiany programu konkursu.

8. Uczniowie przychodzą pod opieką nauczycieli (zarówno wykonawcy jak i widzowie). Bardzo prosimy o przybycie co najmniej 30 minut wcześniej przed spodziewanym czasem występu. W dniu konkursu dla poszczególnych uczestników będą przygotowane pomieszczenia, na złożenie posiadanych instrumentów, odzieży, itp. Aby zapewnid sprawny przebieg konkursu, oraz uniknąd zbędnych nieporozumieo uprzejmie prosimy, aby uczestnicy pojawiali się za kulisami na co najmniej 2 przewidziane w programie konkursu pozycje wcześniej, niż planowany występ danego uczestnika.

9. Konkurs odbędzie się w Limanowskim Domu Kultury 20 grudnia 2011 (wtorek), początek o godzinie 9:00. Ze względów organizacyjnych nie przewiduje się dla uczestników przeprowadzania próby przed występem w dniu konkursu.

10. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 grudnia 2011 r. Ze względu na prace organizacyjne przed konkursem późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (na załączonym formularzu) na adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Orkana 1
34 – 600 Limanowa
lub pocztą internetową na adres: 1lo.limanowa@pro.onet.pl,
umieszczając wszystkie wymagane informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej szkoły:
www.limanowa1lo.republika.pl w zakładce KONKURS KOLĘD.

Zgłoszenia zawierające niekompletne dane nie będą brane pod uwagę.
Biorąc pod uwagę doświadczenia ubiegłych edycji konkursu, oraz w trosce o uniknięcie nieścisłości i ewentualnych pomyłek w nazwiskach uczestników, bardzo prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, najlepiej drukowanymi literami. Dziękujemy za zrozumienie.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 018 3372059.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!


www.miasto.limanowa.pl

udostępnij

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"XVI Konkurs Kolęd i Pastorałek"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in