Niedziela, 24 stycznia
Felicja, Rafał, Franciszek, Robert, Sława

Spotkanie w Łososinie Górnej w sprawie planów budowy linii kolejowej

10.10.2019 10:24:00 UGLimanowa 454

W dniu 8 października br. w remizie OSP Łososina Górna odbyło się spotkanie mieszkańców Koszar i władz Gminy Limanowa z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie „Budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Etap I: prace przygotowawcze”. Zebraniu przewodniczył Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut.

Podczas spotkania przedstawiciel inwestora PKP S.A. - dyrektor Łukasz Bochniarz – omówił szczegółowo przebieg trasy modernizowanej linii kolejowej nr 104 przez sołectwo Koszary (odcinek C) aż do granic miasta Limanowa. W swoim wystąpieniu wskazał co PKP planuje wykonać na tym odcinku. Z podanej informacji wynika, że na odcinku Koszar będzie usytułowany wylot tunelu od strony Tymbarku. W związku z inwestycją jedno gospodarstwo przeznaczone jest do likwidacji. Nastąpi istotna zmiana w organizacji ruchu na drogach gminnych, które bezpośrednio łączą się z drogą powiatową. W ramach przebudowy linii kolejowej zostanie na trwale zamknięty jeden przejazd kolejowy co znacznie utrudni komunikację na terenie sołectwa – pozostanie mieszkańcom tylko jedna droga gminna prowadząca do drogi powiatowej i jedna droga miejska. Niestety drogi te są wąskie i ruch na nich nie odbywa się w sposób płynny. W ramach zadania kolejowego projektowany jest tylko peron z dojściem, pozostała infrastruktura taka jak dojazd, parking, zaplecze sanitarne nie jest objęta ani projektem ani realizacją.

W zebraniu uczestniczyło ok. 70 osób reprezentujących Koszary, Łososinę Górną oraz Limanową. Oprócz władz Gminy obecni byli również radni Gminy Limanowa, miasta Limanowa, przedstawiciel Zarządu Powiatu oraz lokalne media. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania swoich wniosków i uwag odnoszących się do proponowanego przebiegu trasy kolei przedstawicielowi inwestora. Najczęściej padały pytania dotyczące zamknięcia jednego odcinka drogi, wykupu gruntów, nowej regulacji stosunków wodnych oraz uciążliwości akustycznej planowanej linii. Władze Gminy zabiegały, aby to w ramach zadania kolejowego rozwiązano zauważone niedogodności komunikacyjne, które powstaną w związku z inwestycją.

Na koniec sformułowano wnioski dotyczące:

1. Rozwiązania spraw łącznika drogi zamkniętej projektowaną linią kolejową.

2. Podjęcia wszelkich działań przez Mieszkańców, Urząd Gminy oraz PKP S.A. mających na celu doprowadzenie do takiego stanu, w którym wysokość odszkodowań będzie odzwierciedlać realną wartość wykupywanych nieruchomości i w pełni usatysfakcjonuje wywłaszczanych mieszkańców.

3. Poprawy infrastruktury na ul. Bednarzy, która usprawni i upłynni ruch dwustronny.

Powyższe wnioski zostaną przesłane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. celem ustosunkowania się.

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in