Środa, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Seniorzy zostali przeszkoleni z obsługi opasek bezpieczeństwa

01.06.2022 10:49:00 UGLimanowa 795

W dniu 30 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyło się szkolenie dla seniorów i ich opiekunów w zakresie obsługi opasek bezpieczeństwa w ramach Programu Korpusu Wsparcia Seniorów w Gminie Limanowa, przeprowadzone przez przedstawiciela firmy HRP Care (dostawcy opasek i usługi teleopieki).

Ewa Bulanda Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powitała wszystkich gości i przybliżyła zasady programu. Po czym Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa pogratulował odwagi  seniorom, którzy podjęli się udziału w programie i nie obwiali się zetknięcia z nową technologią.

 


„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami w wieku 65 lat i więcej, zmagającymi się z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym z niepełnosprawnościami, które czasowo lub stale wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To najlepsze rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, które nie wymagają usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy też specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i objętych wsparciem w postaci tych usług, u których nieprzewidywalność zmian stanu zdrowia uzasadnia ciągłe monitorowanie w celu uzyskania niezwłocznej pomocy. Ze wsparcia korzystają także seniorzy mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy (24 h na dobę siedem dni w tygodniu) – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego - SOS, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia (opiekuna) lub wezwać służby ratunkowe w celu udzielenia pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.
 
Opaska bezpieczeństwa umożliwia także m.in. wykonanie poglądowych pomiarów tętna i ciśnienia oraz sprawdzenie poziomu saturacji. Ponadto posiada czujnik upadku i monitoring lokalizacji.
 
Opaski zostały udostępnione 35 seniorom – mieszkańcom gminy Limanowa, którzy wcześniej zgłosili chęć uczestnictwa w realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej Programie Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II na rok 2022. Program będzie trwał do końca bieżącego roku.
 
Program jest finansowany z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Gmina Limanowa otrzymała środki finansowe na realizację tego Programu w łącznej wysokości 43 115,00 zł.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in