Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

'MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM'

30.03.2012 00:00:00 UGLimanowa 2849

W dniu 28 marca 2012 r. w Remizie OSP w Łososinie Górnej odbyły się Miejsko - Gminne Eliminacje Konkursu "Młodzież Zapobiega Pożarom".
W eliminacjach wzięła udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z następujących szkół: Wysokie, Nowe Rybie, Siekierczyna II, Stara Wieś II, Męcina, Pisarzowa, Zespół Szkół Nr 1, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

W wyniku eliminacji pisemnych i ustnych do turnieju powiatowego zakwalifikowali się:
I Grupa - Szkoły Podstawowe:
- Andrzej Nawalaniec - SP Siekierczyna II
- Łukasz Wójs - SP Wysokie
II Grupa - Szkoły Gimnazjalne:
- Dawid Wojcieszczak - Gimnazjum Stara Wieś II
- Wojcieszczak Dominik - Gimnazjum Stara Wieś II
III Grupa - Szkoły Ponadgimnazjalne:
- Dawid Malec - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Limanowa
- Dariusz Dziadoń - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Limanowa
Wiadomości z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej oceniała Komisja w składzie: Kpt. poż. Robert Janczy, Wojciech Świerczek, Aleksander Krzysztof, Tadeusz Witecki oraz Karina Świerczek.
Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy i Burmistrza Miasta wręczali: Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan i Aleksander Krzysztof - Prezes Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP PP w Limanowej.
Na wyróżnienie zasługują nauczyciele szkół, którzy przygotowywali młodzież do eliminacji miejsko - gminnych, a mianowicie: Maria Wyżycka z Zespołu Szkół w Starej Wsi II, Stanisław Zoń - Szkoła Podstawowa w Siekierczynie II, Maria Gawron- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.
Przy tej okazji wszystkim uczestnikom Konkursu jeszcze raz składam gratulacje za wysoki poziom wiedzy z zakresu zagadnień przeciwpożarowych, a laureatom powodzenia w eliminacjach powiatowych.
Szczególne podziękowania składam, tym którzy przyczynili się do udzielenia pomocy w zorganizowaniu turnieju Wójtowi Gminy Limanowa i Burmistrzowi Miasta Limanowa, za ufundowanie nagród, Paniom z KGW w Łososinie Górnej za przygotowanie posiłku dla uczestników Konkursu oraz Prezesowi OSP w Pisarzowej za ufundowanie tego posiłku, Zarządowi OSP w Łososinie Górnej za udostępnienie Remizy Strażackiej, ufundowanie nagród oraz udzielona pomoc.


Aleksander Krzysztof

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in