Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

Przetarg ustny nieograniczony

23.05.2012 00:00:00 UGLaskowa 1652

Laskowa, dnia 23.05.2012 r.

 

O g ł o s z e n i e
 


Sołtys wsi Laskowa o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w ilości około 100 m3 w tym: drewna bukowego około 75 m3, drewna brzozowego około 20 m3, innego rodzaju około 5 m3. Istnieje możliwość zakupu drewna w całości masy pozyskanej na podstawie komisyjnego obmiaru z udziałem strony kupującej.


Cena wywoławcza:
1) drewna w całości wynosi 140 zł. netto za 1m3 ,
W przypadku braku chętnych na zakup całościowy dopuszcza się możliwość sprzedaży drewna w ilościach dowolnych pod warunkiem przeprowadzenia manipulacji technologicznych - sortowania drewna pod względem gatunkowym tj. drewna stosowego i wielkowymiarowego.


Cena wywoławcza:
1) drewna stosowego wynosi 160 zł. netto za 1m3 ,
2) drewna wielkowymiarowego wynosi 170 zł. netto za 1m3 .


Wylicytowana cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Drewno jest składowane na placu w dzielnicy „ Ptaszkówka” w miejscowości Laskowa. Drewno można oglądać po wcześniejszym ustaleniu z osobami podanymi do kontaktu:


Stanisław Zelek –Sołtys wsi Laskowa tel. 512532873,
Mieczysław Zelek – tel. 604393931,
Michał Guzik – 600561531,
Stanisław Domiter – 514998673
Urząd Gminy w Laskowej - 18 3300210

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2012 roku o godz.9.oo
(tj .wtorek) w budynku Urzędu Gminy w Laskowej pokój nr 1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in