Wtorek, 16 lipca
Eustachy, Maria, Benedykt, Marika, Benita, Mirella

Program "Czyste Powietrze"- spotkanie z mieszkańcami Gminy Limanowa

11.04.2019 07:48:00 UGLimanowa 998

Mieszkańców Gminy Limanowa zainteresowanych Programem "Czyste powietrze" zapraszamy na spotkanie Doradcą Energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Spotkanie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa. Podczas spotkania Doradca Energetyczny udzielał będzie wszelkich informacji z zakresu Programu.

Program "Czyste powietrze" skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo do osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Uczestnikom programu udzielane będą dotacje i pożyczki za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z Programu zyskać można zwrot części poniesionych kosztów.

Formy dofinansowania:   - pożyczka lub - dotacja.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tysięcy złotych.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania Programu

- docieplenie przegród budynku

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Terminy:

Realizacja programu to 2018-2029 r.  Umowy podpisywane będą do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:

- dla budynków istniejących:

wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło spełniające wymagania programu

- dla budynków nowo budowanych:

zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Szczegółowe informacje na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in