Środa, 05 sierpnia
Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Limanowej

19.09.2011 00:00:00 UMLimanowa 3659

Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie Art. 182 §1, pkt 1, § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z zm./ - zarządzam co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 09 października 2011 r. powołuję dwanaście obwodowych komisji wyborczych.
Składy osobowe obwodowych komisji określa załącznik do Zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
Z-ca Burmistrza Miasta Limanowa
                  mgr Wacław Zoń              

Załącznik do Zarządzenia Nr 168 /2011
Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.09.2011 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Limanowej
1. Smoleń Małgorzata - zam. Limanowa
2. Kurek Roman - zam. Limanowa
3. Świderska Lucyna - zam. Limanowa
4. Smoleń Adam - zam. Limanowa
5. Leśniak Elżbieta - zam. Limanowa
6. Biedroń Marek - zam. Limanowa
7. Talar Katarzyna - zam. Limanowa
8. Dyląg Daniel - zam. Limanowa
9. Bieda Tomasz - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Limanowej
1. Kądziołka Krzysztof - zam. Limanowa
2. Rutkowska Zofia - zam. Limanowa
3. Mizgała Grażyna - zam. Limanowa
4. Mizgała Marek - zam. Limanowa
5. Grucel Aneta - zam. Limanowa
6. Wójtowicz Marian - zam. Limanowa
7. Kurek Jan - zam. Limanowa
8. Kowalczyk Jadwiga - zam. Limanowa
9. Janik Ewa - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Limanowej
1. Śliwa Ewa - zam. Limanowa
2. Sochacka Anna - zam. Limanowa
3. Florek Daria - zam. Limanowa
4. Król Leszek - zam. Limanowa
5. Kądziołka Edward - zam. Limanowa
6. Wójcik Joanna - zam. Limanowa
7. Nowak Bożena - zam. Limanowa
8. Mazuga Tomasz - zam. Limanowa
9. Jasica Bernadeta - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Limanowej
1. Świderska Krystyna - zam. Limanowa
2. Górkowska Barbara - zam. Limanowa
3. Kowal Michał - zam. Limanowa
4. Wójcik Wiesława - zam. Limanowa
5. Zabramny Teresa - zam. Limanowa
6. Kurek Maciej - zam. Limanowa
7. Pietroń Agnieszka - zam. Limanowa
8. Sułkowski Marek - zam. Limanowa
9. Gawlik Irena - zam. Pisarzowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Limanowej
1. Dominik Iwona - zam. Limanowa
2. Rutkowski Łukasz - zam. Limanowa
3. Jaworski Krzysztof - zam. Limanowa
4. Sikoń Dawid - zam. Limanowa
5. Dyląg Magdalena - zam. Limanowa
6. Klimczak Lidia - zam. Limanowa
7. Szubryt Władysława - zam. Limanowa
8. Jaworski Radosław - zam. Limanowa
9. Stanik Wiesław - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Limanowej
1. Motyka Mateusz - zam. Limanowa
2. Juszkiewicz Justyna - zam. Limanowa
3. Sierant Jerzy - zam. Limanowa
4. Brajner Anastazja - zam. Limanowa
5. Janik Kamila - zam. Limanowa
6. Winiewski Jan - zam. Limanowa
7. Florek Daniel - zam. Limanowa
8. Stanik Bartosz - zam. Limanowa
9. Wróbel Agnieszka - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Limanowej
1. Tąta Anna - zam. Limanowa
2. Dudek Maria - zam. Limanowa
3. Amanowicz Józef - zam. Limanowa
4. Wojciuch Karolina - zam. Limanowa
5. Frączek Piotr - zam. Limanowa
6. Golonka Anna - zam. Limanowa
7. Kot Piotr - zam. Limanowa
8. Król Franciszek - zam. Limanowa
9. Franczyk Julian - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Limanowej
1. Pietrzak Barbara - zam. Limanowa
2. Fołta Krystyna - zam. Limanowa
3. Szubryt Piotr - zam. Limanowa
4. Szumilas Katarzyna - zam. Limanowa
5. Garczyński Jakub - zam. Limanowa
6. Dutka Wiesława - zam. Limanowa
7. Motyka Stanisława - zam. Limanowa
8. Mazuga Małgorzata - zam. Limanowa
9. Szubryt Marian - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Limanowej
1. Pietrzak Maria - zam. Limanowa
2. Kaczmarczyk Władysław - zam. Limanowa
3. Rusin Walenty - zam. Limanowa
4. Rusin Krzysztof - zam. Limanowa
5. Ryś Sylwia - zam. Limanowa
6. Jasica Bartłomiej - zam. Limanowa
7. Dyląg Krzysztof - zam. Limanowa
8. Bulanda Barbara - zam. Limanowa
9. Golińska Helena - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Limanowej
1. Kempny Monika - zam. Limanowa
2. Pawlikowska Danuta - zam. Limanowa
3. Szubryt Karolina - zam. Limanowa
4. Liszka Zygmunt - zam. Limanowa
5. Bulanda Dominika - zam. Limanowa
6. Struzik Wojciech - zam. Limanowa
7. Nowak Iwona - zam. Limanowa
8. Sułkowska Agnieszka - zam. Limanowa
9. Kądziołka Janusz - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Limanowej
1. Gancarczyk Ewa - zam. Limanowa
2. Florek Kamila - zam. Limanowa
3. Biedroń Przemysław - zam. Limanowa
4. Dębska Joanna - zam. Limanowa
5. Budka Anna - zam. Limanowa
6. Wardęga Piotr - zam. Limanowa
7. Dudek Irena - zam. Limanowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Limanowej
1. Twaróg Anna - zam. Limanowa
2. Glondys Natalia - zam. Limanowa
3. Dębski Kamil - zam. Limanowa
4. Bugajska Janina - zam. Limanowa
5. Kowalska Agnieszka - zam. Limanowa
6. Sułkowska Agata - zam. Limanowa
7. Kempny Cecylia - zam. Limanowa

www.miasto.limanowa.pl

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in