Środa, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa w dniu 8 czerwca 2022 r.

31.05.2022 15:02:00 UGLimanowa 677

Szanowni Państwo, Członkowie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 r. /środa/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2021 r. oraz zapoznanie się z opinią RIO o tym sprawozdaniu.
  4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Limanowa na dzień 31 grudnia 2021 r.
  6. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa.
  7. Omówienie kontroli przeprowadzonej zgodnie z harmonogramem pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. dotyczącej nabywania przez gminę w latach 2019-2021 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi gminne (odpłatne i nieodpłatne nabycie).
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.


 
Przewodnicząca Komisji
        Rewizyjnej           
Cecylia Kochańczyk  

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in